Czytaj prasę

 

Grudzień

Decyzja nr 93/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.

dotycząca projektów uchwał Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na rok 2014 i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kutno na lata 2014-2021


Decyzja nr 92/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.

ws. upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach dotyczących projektów współfinansowanych z środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Decyzja nr 91/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach: Centrum Administracyjne nr 5 w Łodzi oraz Dom Dziecka nr 16 w Łodzi i nadania statutów jednostkom


Decyzja nr 90/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach: Centrum Administracyjne nr 4 w Łodzi oraz Dom Dziecka nr 15 w Łodzi i nadania statutów jednostkom


Decyzja nr 89/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach: Centrum Administracyjne nr 3 w Łodzi, Dom Dziecka nr 13 w Łodzi oraz Dom Dziecka nr 14 w Łodzi i nadania statutów jednostkom


Decyzja nr 88/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach: Centrum Administracyjne nr 2 w Łodzi, Dom Dziecka nr 11 w Łodzi oraz Dom Dziecka nr 12 w Łodzi i nadania statutów jednostkom


Decyzja nr 87/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach: Centrum Administracyjne nr 1 w Łodzi oraz Dom Dziecka nr 10 w Łodzi i nadania statutów jednostkom