Czytaj prasę

 

Fundusz Strajkowy

Informujemy członków naszego Związku, iż działa w naszym Regionie "Regionalny Fundusz Strajkowy. Cel oraz zasady przyznawania środków z tego Funduszu znajdują się w Regulaminie, który zamieszczamy poniżej. Do pobrania jest również formularz wniosku o udzielenie pomocy ze środków Funduszu.

Na mocy Uchwały Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" nr 37/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. Radę Funduszu tworzą:

1. Kopeć Antoni

2. Malińska Anna

3. Osiński Bogdan

4. Szmurlik Janusz

5. Ścieśko Piotr

Informacje można uzyskać w sekretariacie Zarządu Regionu, ul. Kamińskiego 18, tel. 42 67 72 611.

Pliki do pobrania: