Czytaj prasę

 

Emerytura za staż

Z dniem 7 lipca 2021 r. formalnie ruszyła obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Emerytura za staż”. Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw przygotował NSZZ „Solidarność”. Zakłada on  wprowadzenie do polskiego systemu emerytalnego emerytury przysługującej wyłącznie z tytułu osiągniętego okresu ubezpieczenia, czyli odpowiedniego stażu – 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Rozwiązanie to ma dać możliwość osobom, które ze względu na utratę sił będącą konsekwencją długiego wykonywania pracy zarobkowej i nie będącym w stanie jej kontynuować do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego, przejścia na emeryturę po osiągnięciu odpowiedniego stażu pracy.

W Regionie Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność" podpis pod projektem ustawy o emeryturach stażowych można złożyć w siedzibie Zarządu Regionu w Łodzi przy ul. Kamińskiego 18, pok. 311 (III piętro): poniedziałek 9-17, wtorek – piątek godz. 8-16.

Pełnomocnikiem ds. zbierania podpisów w Regionie Ziemia Łódzka jest zastępca przewodniczącego ZR Ireneusz Wach – 608-309-690.

Udzielenie poparcia projektowi ustawy polega na złożeniu na wykazie, obok swojego imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania (wraz z kodem pocztowym) oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręcznego podpisu.

Podpisy można składać również w siedzibach podregionów NSZZ „Solidarność”:

Kutno, ul. G. Narutowicza 11: poniedziałek-piątek w godz. 11-15

            Pełnomocnik ds. zbierania podpisów: Wiesław Taraska – 513 430 776

Ozorków, ul. Listopadowa 9a: wtorek, środa w godz. 9-11

            Pełnomocnik ds. zbierania podpisów: Henryka Drwalewska – 519 406 434

Pabianice, ul. R, Traugutta 2: poniedziałek-piątek w godz. 10-13

            Pełnomocnik ds. zbierania podpisów: Krzysztof Górny – 604 569 162

Radomsko, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 27: poniedziałek-piątek w godz. 8-15

            Pełnomocnik ds. zbierania podpisów: Anna Kaurzel – 501 534 698

Sieradz, ul. T. Kościuszki 5: poniedziałek-piątek w godz. 15-17

            Pełnomocnik ds. zbierania podpisów: Mirosław Owczarek – 605 679 192

Wieluń, ul. Palestrancka 5/2: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 13-16

            Pełnomocnik ds. zbierania podpisów: Jan Cieślak – 505 072 708

Zduńska Wola, ul. J. Kilińskiego 17: poniedziałek-piątek w godz. 8-14

            Pełnomocnik ds. zbierania podpisów: Ireneusz Królewiak – 601 374 164

Zgierz, ul. Łęczycka 24: poniedziałek, środa, piątek w godz. 9-12

            Pełnomocnik ds. zbierania podpisów: Janusz Szmurlik – 607 358 026

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ

Obywatelska inicjatywa - procedura

Lista do pobrania

Projekt ustawy do pobrania