Czytaj prasę

 

ELC

Region Ziemia Łódzka  NSZZ „Solidarność” realizując Uchwałę programową przyjętą przez Krajowy Zjazd Delegatów w 2014 r., przystąpił do wdrożenia Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej (ELC).

Nadmieniamy, że w ostatnim czasie, Piotr Duda przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność podpisał porozumienie o współpracy ze spółką Lotos Paliwa, w ramach którejzwiązkowcy oraz ich rodziny korzystający z elektronicznej legitymacji członkowskiej otrzymają zniżki na stacjach Lotos. Warunkiem przystąpienia do programu jest posiadanie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej (ELC).

Zwracamy się do wszystkich członków Związku o wypełnienie wniosków o wydanie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej, które następnie organizacja zakładowa/międzyzakładowa jest zobowiązana dostarczyć do Działu Regionalnego  ZR w Łodzi, ul. A. Kamińskiego 18, pok. 311.