Czytaj prasę

 

Zakres pomocy

Zakres udzielanej pomocy

Jeśli któreś z niżej wymienionych zagadnień stwarza Państwu kłopot, jeśli czujecie potrzebę upewnienia się w Waszej działalności - Komisje Zakładowe NSZZ "Solidarność" mogą się z nami zawsze skontaktować i uzyskać pomoc i wsparcie w następującej problematyce:


     Konsultacje i opinie dotyczące problematyki restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, między innymi:

 • programy naprawcze
 • likwidacja zakładu pracy
 • upadłość zakładu pracy
 • przekształcenia własnościowe
 • komercjalizacja
 • prywatyzacja bezpośrednia
 • narodowe fundusze inwestycyjne
 • ochrona zbiorowych interesów pracowniczych w procesach zmian gospodarczych
 • konsultowanie i opiniowanie projektów restrukturyzacji organizacyjnej i własnościowej,
 • doradztwo w zakresie zawierania tzw. "pakietów socjalnych".

     Konsultowanie i opiniowanie:

 • zakładowych układów zbiorowych pracy,
 • regulaminów wynagradzania
 • regulaminów pracy
 • porozumień dotyczących przyrostu przeciętnych wynagrodzeń
 • problematyki z zakresu zakładowych funduszy świadczeń socjalnych
 • ocena zaistnienia podstaw prawnych do wszczęcia sporów zbiorowych, a także przebiegu procesu sporu zbiorowego pod kątem jej zgodności z prawem
 • prowadzenie bieżącej informacji o zmianach w prawodawstwie, w zakresie rzutującym na zbiorowe interesy pracownicze.

Kto może korzystać z porad naszych ekspertów?

Nasze biuro prawne świadczy swoją pomoc na rzecz zakładowych organizacji związkowych NSZZ "Solidarność" oraz regionalnych struktur branżowych zarejestrowanych w Zarządzie Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność"

Jak się skontaktować z naszymi ekspertami?

poniedziałek: od 9 do 17-tej
wtorek - piątek: od 8 do 16 w pokoju nr 307 siedziby Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" w Łodzi przy ul. Kamińskiego 18.
Telefon: 0 - 42 / 6772-622