Czytaj prasę

 

Szkolenia Związkowe

Dział szkoleń Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” informuje, że prowadzi szkolenia dla działaczy związkowych w zakresie:

 •   negocjacji
 •   układów zbiorowych pracy
 •   zasad tworzenia i podział zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 •   szkolenie podstawowe (ogólnozwiązkowe)
 •   rozwiązywanie sporów zbiorowych
 •   działalności komisji rewizyjnych
 •   działalności skarbników KZ
 •   komunikacji społecznej
 •   mobbingu
 •   wizerunkowe

oraz we współpracy z Polsko-Amerykańskim Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego:

 •  kursy dla społecznych inspektorów pracy
 •  kursy komputerowe
 1. Podstawy obsługi komputera I stopnia:

              Podstawy obsługi środowiska Microsoft Windows,

         - obsługa wybranych funkcji edytora tekstu Microsoft Word,

         - przeglądanie i wyszukiwanie informacji w Internecie,

         - poczta elektroniczna i wybrane usługi powiązane.

    2.  Podstawy obsługi środowiska Microsoft Windows,

         - obsługa wybranych funkcji arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel,

         - przeglądanie i wyszukiwanie informacji w Internecie,

         - poczta elektroniczna i wybrane usługi powiązane.

   3. Komunikacja z wykorzystaniem komputera i Internetu:

         - poczta elektroniczna z wykorzystaniem możliwości i usług Gmail,

         - komunikacja bezpośrednia za pomocą Facebook, Skype, itp.

         - przechowywanie dokumentów i plików w chmurze Google Drive,

W przypadku zainteresowania proponowanymi szkoleniami, prosimy o kontakt     z działem szkoleń ZR na adres e-mail: kontakty.lodz@solidarnosc.org.pl