Czytaj prasę

 

XX WZDR - 25 maja 2012 r.

Stanowisko nr 1

ws. sytuacji na rynku pracy w województwie łódzkim


Stanowisko nr 2

ws. Funduszu Pracy w 2012 r.


Stanowisko nr 3

ws. podstaw programowych i ramowych planów nauczania


Stanowisko nr 4

ws. sytuacji społeczno-ekonomicznej państwa polskiego


Stanowisko nr 5

ws. agencji pracy tymczasowej


Stanowisko nr 6

ws. „umów śmieciowych”


Stanowisko nr 7

ws. przyszłości kolejowych przewozów regionalnych w świetle opinii samorządu  województwa łódzkiego