Czytaj prasę

 

XIX WZDR - 11 czerwca 2010 r.

 


Uchwała nr 1

ws. przyjęcia Regulaminu Walnego Zebrania Delegatów


Uchwała nr 2

w sprawie: ustalenia liczby członków Zarządu Regionu, członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej


Uchwała nr 3

w sprawie: list cząstkowych przy wyborze członków Zarządu Regionu

Załącznik do Uchwały nr 3


Uchwała nr 4

w sprawie: ustalenia liczby tur głosowań


Uchwała nr 5

w sprawie: wyborów uzupełniających na delegatów na WZDR w trakcie kadencji


Uchwała nr 6

w sprawie: ustalenia liczby członków prezydium Zarządu Regionu


Uchwała programowa nr 7


Uchwała nr 8

ws. zasad tworzenia i rejestracji regionalnych branżowych i problemowychjednostek organizacyjnych Związku


Uchwała nr 9

ws. Regionalnego Funduszu Eksperckiego i Regionalnego Funduszu Szkoleniowego


Stanowisko nr 1

ws. warunków życia i pracy polskich rodzin


Stanowisko nr 2

ws. braku dialogu rząd – związki zawodowe


Stanowisko nr 3

ws. łamania praw pracowniczych i związkowych przez pracodawców


Stanowisko nr 4

ws. prywatyzacji spółek Skarbu Państwa


Stanowisko nr 5

ws. powierzenia usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łódź Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu w Łodzi


Stanowisko nr 6

ws. zmiany wysokości składki związkowej dla najmniej zarabiających członków


Stanowisko nr 7

ws. Karty Nauczyciela


Stanowisko nr 8

ws. udzielenia poparcia Jarosławowi Kaczyńskiemu w wyborach prezydenckich


Stanowisko nr 9

ws. postulatów edukacyjnych


Apel

ws. Tygodnika „Solidarność”