Czytaj prasę

 

Czerwiec

Decyzja nr 31/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r.

ws. upoważnienia do podpisywania dokumentów w zakresie realizacji umowy RPLD.09.01.01-10-B019/18-00


Decyzja nr 30/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. wniosku do RFS


Decyzja nr 29/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r.

ws. poparcia akcji protestacyjnej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Airbus Poland S.A. w Warszawie


Decyzja nr 28/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r.

ws. kandydata do składu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Łodzi w kadencji 2019-2023


Decyzja nr 27/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r.

ws. upoważnienia członków Prezydium ZR do podpisywania kart zgłoszenia na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 dla członków NSZZ "Solidarność"