Czytaj prasę

 

czerwiec

Decyzja nr 37/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r

ws. zgłoszenia do VIII Edycji Akcji Certyfikacyjnej „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” Rektora Uniwersytetu Łódzkiego


Decyzja nr 36/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r

dot.: projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź


Decyzja nr 35/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r

dot.: projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej Zarząd Inwestycji Miejskich


Uchwała nr 18/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ECO Kutno Sp. z o.o. w Kutnie z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 17/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r

ws. zarejestrowania Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika w Działoszynie w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 34/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. upoważnienia do podpisania pełnomocnictwa reprezentowania przed organami wymiaru sprawiedliwości


Decyzja nr 33/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r

ws. upoważnienia członków Prezydium ZR do podpisywania upoważnień dla przewodniczących Rad Podregionów ws. zgłaszania kandydatów na ławników sądowych do sądów powszechnych na kadencję 2016 – 2019


Decyzja nr 32/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o nazwach: Miejska Przychodnia „Dąbrowa” w Łodzi oraz Miejska Przychodnia „Odrzańska” w Łodzi


Decyzja nr 31/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r

ws. likwidacji samochodu osobowego marki Polonez Caro