Czytaj prasę

 

Czerwiec

Decyzja nr 56/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi


Decyzja nr 55/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r.

dotycząca zgłoszenia do konkursu „Pracodawca przyjazny pracownikom” ZEC Sp. z o.o. w Pabianicach


Decyzja nr 54/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pod nazwą: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: Szpital Powiatowy im. Zygmunta Patryna w Wieluniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Decyzja nr 53/2013 z dnia 06 czerwca 2013 r.

dotycząca wyjazdu na protest do Szczecina w dniu 10 czerwca 2013 r.


Decyzja nr 52/2013 z dnia 06 czerwca 2013 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Złoczewie w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złoczewie.


Uchwała nr 18/2013 z dnia 06 czerwca 2013 r.

ws. zarejestrowania Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Statystycznym  w Łodzi w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 17/2013 z dnia 05 czerwca 2013 r.

ws. zarejestrowania Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Inwalidów „Naprzód” Zakład Pracy Chronionej w Łodzi, w Rejestrze Organizacji Podzakładowych Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”