Czytaj prasę

 

Sekcie branżowe i problemowe

 

W siedzibie ZR mieszczą się i funkcjonują regionalne  sekcje NSZZ "Solidarność"


w budynku ZR ma swoją siedzibę