Czytaj prasę

 

BHP

Od 28 kwietnia 1991 r w Regionie Ziemi Łódzkiej obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków przy Pracy

W dniu 18 lutego 2000 roku Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ “Solidarność" podpisał Porozumienie z Okręgową Inspekcją Pracy w sprawie wspólnych działań na rzecz ochrony praw pracowniczych i związkowych w zakładach pracy regionu łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi oraz ochroną środowiska w miejscu pracy.

W ramach realizacji porozumienia Zarząd Regionu, na podstawie wniosków i skarg składanych przez struktury zakładowe NSZZ “Solidarność", występował do Okręgowej Inspekcji Pracy o dokonanie niezwłocznych kontroli pracodawców łamiących prawo pracy i przepisy bhp.

Niektóre kontrole były prowadzone z udziałem związkowego Inspektora Pracy NSZZ “Solidarność". I tak np.:  zakładowe organizacje NSZZ “Solidarność" regionu łódzkiego składają wnioski i skargi na łamanie przepisów prawa pracy i przepisów bhp przez pracodawców. W ich wyniku Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy dokonują niezwłocznych kontroli w tych zakładach. Wszystkie wnioski składane przez  NSZZ “Solidarność" okazują się z reguły zasadne.

W Zarządzie Regionu Ziemi Łódzkiej został powołany Regionalny Koordynator BHP. Został nim  Henryk Formicki. Oprócz Okręgowej Inspekcji Pracy ściśle współpracuje on również z Instytutem Medycyny Pracy oraz z Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Łodzi .

Od 28 kwietnia 1991 r w Regionie Ziemi Łódzkiej obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków przy Pracy. W ramach tych obchodów  Zarząd Regionu ZŁ organizuje seminaria lub konferencje naukowych na temat “Przeciwdziałania wypadkom przy pracy". Seminaria odbywają się z udziałem Okręgowej Inspekcji Pracy, Instytutu Medycyny Pracy, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz instytucji ubezpieczeniowych. Corocznie, począwszy od 1991 roku, z inicjatywy Zarządu Regionu, odprawiane są uroczyste Msze Święte w intencji ofiar wypadków przy pracy.

Regionalny Koordynator BHP wspólnie z Okręgową Inspekcją Pracy w Łodzi od 2000 r. jest organizatorem konkursu “Na najbardziej przyjaznego pracodawcę dla pracowników i warunków pracy". Konkurs z roku na rok cieszy się wśród pracodawców coraz większą popularnością.

W 2003 r. za szczególne osiągnięcia w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzkiego w środowisku pracy Henryk Formicki został wyróżniony prestiżową nagrodą im. Haliny Krahelskiej przyznanej przez Głównego Inspektora Pracy.