Czytaj prasę

 

Aktualności

13 grudnia 1981 - 13 grudnia 2011

W dniu 13 grudnia obchodziliśmy smutną rocznicę wprowadzenia stan wojennego w Polsce; Generał Wojciech Jaruzelski trzydzieści lat temu wypowiedział wojnę polskiemu społeczeństwu, NSZZ „Solidarność”  nie mógł zapomnieć o tamtych wydarzeniach.Organizatorem obchodów XXX rocznicy  w Łodzi jest Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. Partnerami łódzkiej „Solidarności” w tym przedsięwzięciu są Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi oraz Związek Strzelecki „Strzelec”.

Patronat Honorowy objął Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień i Prezydent Miasta Hanna Zdanowska.

Patronat Medialny: TVP Łódź, Radio Łódź, Dziennik Łódzki i Tygodnik „Solidarność”.

GALERIA ZDJĘĆ
O godz. 10.00 w siedzibie Instytutu Europejskiego w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 260 odbyła się sesja popularno – naukowa z udziałem historyków z Instytutu Pamięci Narodowej oraz wspomnienia działaczy związkowych.
Wydarzenia 13 grudnia 81 r. w kilku miejscach Łodzi
przypomniały patrole milicji i wojska. Natomiast na ul. Piotrkowskiej, przed dawną siedzibą Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność”, oglądaliśmy inscenizację przedstawiającą pacyfikację budynku. Milicyjne suki, pałki, tarcze, wojsko, znów pojawiły się na Piotrkowskiej. W pewnym momencie przed siedzibę Solidarności” podjechała milicyjna suka. Milicjanci kordonem otoczyli wejście do budynku. Otwierać milicja! Po chwili z balkonu zrzucano ulotki, a kilku milicjantów wraz z „cywilem” wyprowadziło przywódców związkowych i zapakowano ich do milicyjnej „suki”. Rekonstrukcji wydarzeń podjął się Związek Strzelecki „Strzelec”.

O godz. 16.00 odbyła się uroczysta Msza Św. w Kościele p.w. Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi przy ulicy H. Sienkiewicza 60 z udziałem pocztów sztandarowych. Następnie uczestnicy mszy, ze zniczami przemaszerowali w pochodzie pod pomniki Krzyż, gdzie złożono wiązanki kwiatów.

 

Stanowisko łódzkiej „Solidarności” w XXX rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

13 grudnia 2011 r.

w XXX rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” przyjął Stanowisko, w którym składa hołd ofiarom stanu wojennego i chyli głowy przed bezimiennymi bohaterami tamtych dni przypominając jednocześnie, że mimo upływu tylu lat sprawcy wielu ludzkich tragedii i nieszczęść nadal korzystają z ochrony ułomnego prawa i nie zostali osadzeni.

XXX rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 2011 r, 30 lat po tragicznych wydarzeniach z 1981 roku, na ulicach Łodzi w godzinach porannych pojawią się samochody opancerzone, patrole Milicji Obywatelskiej, wojska, koksowniki.

Przed budynkiem dawnej siedziby Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 260 około godziny 13.30 odbędzie się rekonstrukcja pacyfikacji budynku. Tego samego dnia około godziny 17.00 tradycyjny przemarsz z Kościoła oo. Jezuitów przy ulicy Sienkiewicza 60 pod Pomnik-Krzyż przy ulicy Sienkiewicza 38 odbędzie się pod eskortą patroli MO.

Partnerami łódzkiej "Solidarności" w tym przedsięwzięciu są Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, Narodowe Centrum Kultury oraz Związek Strzelecki "Strzelec".

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do udziału w obchodach tej smutnej rocznicy.

On December 13, 30 years after the tragic events of 1981, in the morning hours on the streets of Lodz there will appear armored cars, the MO and  military patrols, braziers.

In front of the former seat of Regional Board “NSZZ Solidarity” of Lodz at 260 Piotrkowska Street at about 1:30 p.m. the reconstruction of pacification of the building will take place. On the same day at about 5 p.m. a traditional march under the escort of MO patrol will proceed from the Jesuit Church at 60 Sienkiewicza Street to the Cross-Monument at 38 Sienkiewicza Street.

The promoter of the 30th anniversary of celebrations in Lodz is Board of the Regional NSZZ “Solidarity” in Lodz. The partners of Lodz "Solidarity" in this event are The City of Lodz Office,The Office of the Marshal in Lodz, The Institute of National Remembrance Field Office in Lodz, The National Community Center and "Strzelec" Riffle Association.

We would like to invite all citizens of Lodz to take part in the celebrations of this sad anniversary. 

Program obchodów

Godz. 10.00-15.00 Sesja popularno-naukowa w siedzibie Instytutu Europejskiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 260

          - Leszek Próchniak – „Stan wojenny w Polsce i regionie”

          - Milena Przybysz – „Ośrodki internowania”

          - Andrzej Czyżewski – „Akcja weryfikacji dziennikarzy, jako przykład represji stanu wojennego”

          - Paweł Spodenkiewicz – „Stan wojenny w kontekście międzynarodowym”

          - Prezentacja publikacji IPN - Pospolite ruszenie. Relacje działaczy i współpracowników „Solidarności” w Łodzi 1980-1981 (oprac. L. Próchniak, M. Przybysz, S. M. Nowinowski, M. Zapolska-Downar, A. Czyżewski, Łódź 2011)

Godz. 11.50-12.20 Otwarcie wystawy „Stan wojenny” przygotowanej przez IPN Oddział w Łodzi

          - Andrzej Słowik – „Walka o status więźnia politycznego w okresie stanu wojennego i w latach następnych”

          - Rafał Kasprzyk – „Represje aparatu bezpieczeństwa PRL w świetle ówczesnego prawa”

          - Marek Markiewicz - „Pomoc osobom pozbawionym pracy w stanie wojennym”

Godz. 13.30 Rekonstrukcja wydarzeń z 13 grudnia 1981 r.

 

Godz. 16.00 Uroczysta Msza św. w kościele oo. Jezuitów w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 60

Godz. 17.00 Przemarsz ul. Sienkiewicza przed Pomnik Krzyż przy kościele Podwyższenia Św. Krzyża (ul. Sienkiewicza 38)

Godz. 17.20 Uroczystości przed Pomnikiem Krzyżem

          - okolicznościowe przemówienie przewodniczącego ZR Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemara Krenca

          - składanie kwiatów

The program:

10 a.m. – 3 p.m. Popular science session in the seat of European Institute in Lodz at 260 Piotrkowska Street.

           - Leszek Próchniak – ‘The martial law in Poland and region’

           - Milena Przybysz – ‘Internment camps’

           - Andrzej Czyżewski – ‘Vetting of journalists as an example of the martial law’s repressions’

           - PawełSpodenkiewicz – ‘The martial law in the international context’

           - Presentation of IPN publications

11:50 a.m. – 12:20 p.m. Opening of the „Martial Law” exhibition prepared by IPN Department of Lodz.

           - Andrzej Słowik – ‘Struggle for the status of a political prisoner during the martial law and the following years’

           - Rafał Kasprzyk – ‘Repressions of the security force in PRL in the light of law of that time’

           - Marek Markiewicz - ‘Helping the unemployed during the martial law’

1:30 p.m. Reconstruction of the events of 13th December 1981.

4:00 p.m. Solemn Mass at Jesuit Church in Lodz at 60 Sienkiewicza Street.

5 p.m. Procession along Sienkiewicza Street to the Cross-Monument near Church of the Elevation of the Cross at 38 Sienkiewicza Street.

5:20 p.m. Celebrations under the Cross-Monument

           - the speech by Waldemar Krenc, the president of Regional Board “NSZZ Solidarity” of Lodz.

           - Flower placing ceremony.

Film „80 milionów”

Z okazji 30-tej rocznicy wybuchu stanu wojennego Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność" oraz Narodowe Centrum Kultury  zapraszają w dniu 15 grudnia 2011 r.

członków naszego Związku na uroczystą projekcję filmu Waldemara Krzystka pt.: „80 Milionów". Przed projekcją filmu wystąpi zespół Big Cyc, który nagrał płytę pt.: „Zadzwońcie po milicję" nawiązującą do wydarzeń stanu wojennego.

Członkowie NSZZ „Solidarność” zainteresowani przybyciem na projekcję filmu proszeni są o kontakt telefoniczny z Działem Regionalnym Zarządu Regionu ZŁ NSZZ „Solidarność” tel. 42 67 72 627, 42 67 72 628 do dnia 14 grudnia br.

Ilość miejsc ograniczona!

szczegóły w komunikacie nr 32

Odznaczenie dla Konrada Gardy

Konrad Garda 8 grudnia br został odznaczony najwyższym odznaczeniem resortowym - Pamiątkowym Medalem Ministra Sprawiedliwości.

Medal został wręczony w siedzibie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” przez byłego ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego

Konrad Garda – prawnik - zasłużony działacz opozycji antykomunistycznej w latach 1976–89. W latach 80 - 81 działał w Stowarzyszeniu Adwokatów z siedzibą w Łodzi. Internowany 28 stycznia 1982 roku, najpierw był osadzony w areszcie przy Lutomierskiej w Łodzi, później w Łowiczu. W sumie był pozbawiony wolności przez cztery miesiące. W stanie wojennym występował jako obrońca w procesach prawnych i pełnomocnik internowanych.

Zmiana składu sądu w toku procesu karnego

Podczas konferencji prasowej w Zarządzie Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w dniu 8 grudnia tego roku poseł Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział propozycję zmiany przepisów Kodeksu postępowania karnego.

Obecnie funkcjonujące prawo, oparte jest na zasadzie niezmienności składu sądu w trakcie całego procesu. Zasada ta dotyczy zarówno spraw rozpoznawalnych w składzie jedno- jak i wieloosobowym oraz ławników. W przypadku konieczności zmiany choćby jednego z członków składu orzekającego sądu w toku procesu, zachodzi potrzeba przeprowadzenia przewodu sądowego i wszystkich już przeprowadzonych czynności dowodowych od początku. Dotychczasowe przepisy powodują, że do tej pory nie udało się ukarać osób odpowiedzialnych za wprowadzenie stanu wojennego. Zmiany w składach sędziowskich lub ławników powodują, że sprawy te przeciągają się w nieskończoność.

Propozycje nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania karnego opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, umożliwią kontynuację procesu w sytuacji, gdy zajdzie uwarunkowana obiektywnymi okolicznościami konieczność wejścia do składu nowego sędziego lub ławnika, bez konieczności przeprowadzania tych samych dowodów od początku. Zmiana ta zapobiegnie – wg twórcy nowelizacji - niebezpieczeństwu przedawnienia się osądzanego przestępstwa.

Porozumienie w oświacie

W dniu 2 grudnia 2011 r Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej reprezentowana przez przewodniczącego Romana Laskowskiego podpisała Porozumienie z wiceprezydentem Krzysztofem Piątkowskim działającym w imieniu Miasta Łódź.

Strony uzgodniły, że w myśl postanowień Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, Miasto przekaże od 1 grudnia środki na wzrost wynagrodzeń dla ww. pracowników.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>