Czytaj prasę

 

Aktualności

Będzie protest pracowników „Coca Coli”

13 stycznia, w piątek pracownicy „Coca Coli” w Łodzi zorganizują pikietę w obronie miejsc pracy.

Decyzję podjęto podczas spotkania w dniu 10 stycznia br.

Pracownicy są zdziwieni nagłą decyzją o zamknięciu zakładu. Dyrekcją twierdzi, że musiała podjąć takie kroki ze względu na trudne warunki makroekonomiczne i presję kosztów zewnętrznych - niezależne od firmy. Dlaczego więc do końca dostawaliśmy maksymalne premie za dobre wyniki? – pytali związkowcy podczas spotkania.

9 stycznia Waldemar Krenc, przewodniczący łódzkiej „Solidarności”spotkał się z Dyrekcją „Coca Coli”. Znając realia funkcjonowania przedsiębiorstw, gdzie najwyższą pozycją w kosztach są  koszty płacowe przewodniczący zaproponował ich redukcję. Zamiast o zwolnieniach pracowników - zacznijmy rozmawiać o obniżce kosztów płacowych. W gronie pracodawców – konsternacja, a po chwili pada stwierdzenie - Koszty płac nie są naszą największą pozycją.

Odchodzącym pracownikom Dyrekcja obiecuje wysokie odprawy, ale gdzie w łódzkiej rzeczywistości znajdą oni pracę?

Związkowcy z NSZZ „Solidarność” są przekonani, że decyzja  o zamknięciu zakładu w Łodzi zapadła tylko dlatego, żeby uniemożliwić działalność „Solidarności” w zakładzie.

Czas nagli - 25 stycznia ma być podpisane porozumienie związków zawodowych z Dyrekcją o zwolnieniach grupowych, jeśli nie dojdzie do porozumienia to 27 stycznia pracodawca ogłosi regulamin zwolnień grupowych.

Coca Cola zamierza zwolnić 165 pracowników

W czwartek, 5 stycznia Zarząd Coca Coli przekazał informację, iż w łódzkim oddziale likwidowana zostaje linia produkcyjna soków i w związku z tym zostanie zwolnionych około 165 pracowników.


Dzisiaj od samego rana trwały rozmowy, najpierw przewodniczącego ZR Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarności” Waldemara Krenca ze związkowcami, później związkowców wspartych prawnikami ZR z Zarządem Coca Cola HBC Polska Sp. z o.o., a na końcu Zarządu C-C HBC Polska Sp. z o.o. z przewodniczącym W. Krencem. W rozmowach uczestniczył również członek Prezydium ZR Piotr Ścieśko. Zarząd Coca Coli proponuje zwalnianym odprawy w wysokości od 2 do 4 pensji. Związkowcy z zakładowej „Solidarności” stoją na stanowisku, że najważniejsze jest utrzymanie miejsc pracy.
Decyzje zostaną podjęte po konsultacji związkowców z załogą Coca Coli, które odbędą się we wtorek, 10 stycznia o godz. 10 w siedzibie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”.

Zbieramy podpisy pod wnioskiem o referendum!

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” zgodnie z Uchwałą Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podjętą w dniu 15 grudnia br, rozpoczął akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum obywatelskim w sprawie zachowania obowiązującego obecnie wieku emerytalnego.


Uchwała KK określa treść pytania, które zawarte będzie we wniosku o referendum: Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?
Decyzję o przeprowadzeniu referendum podejmuje Sejm na wniosek 500 tysięcy obywateli.    Tempo naszych prac musi być wielkie przecież rządowy projekt ustawy w sprawie podniesienia wieku emerytalnego może być gotowy jeszcze w styczniu.
Musimy działać więc bardzo szybko. Niezbędna będzie wielka mobilizacja naszych struktur.


Szczegóły w Komunikacie nr 33.

Wykaz obywateli

 

„Nie przehandluj pierwszej gwiazdki”

NIE CZEKAJ ZE ŚWIĄTECZNYMI ZAKUPAMI!!!

 Wigilijny wieczór to czas świąteczny, który spędza się z rodziną.

Nie czekaj więc ze świątecznymi zakupami na ostatnią chwilę - apeluje do klientów hipermarketów NSZZ „Solidarność”.

Niektóre sieci sklepów, np. „TESCO” w wigilijne popołudnie pracować będą do godz. 16.00.

W handlu zatrudnione są głównie kobiety. Praca do godziny czwartej po południu powoduje, że w domu są dopiero wieczorem, wtedy gdy większość rodzin zasiada już do wigilijnej wieczerzy.

Starajmy się zrobić zakupy wcześniej, a wtedy puste sklepy uświadomią pracodawcy o słuszności naszej akcji.

U S Z A N U J M Y   T E N   W I E C Z Ó R !

S Z A N U J M Y   S I E B I E   N A W Z A J E M !

 

  

W przedświątecznym tygodniu, w ramach akcji „Nie przehandluj pierwszej gwiazdki” przed marketami w Zielonej Górze, Bielsku-Białej, Łodzi i Poznaniu odbywają się pikiety, rozdawane są ulotki. Na zdjęciu: Związkowcy z NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej rozdają ulotki wraz z opłatkiem klientom Galerii Łódzkiej.

   

Spotkanie opłatkowe

Opłatkowe spotkanie w Zarządzie Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” rozpoczęła projekcja filmu dokumentalnego w reżyserii Piotra Jaworskiego Projekt życia według JANA PAWŁA II „Solidarni”, w którym Ojciec Święty w licznych wystąpieniach, nawiązywał do idei Solidarności.

Na tradycyjnym spotkaniu wigilijnym spotkali się działacze NSZZ „Solidarność" Ziemi Łódzkiej, władze miasta i województwa, parlamentarzyści, księża, pracownicy Biura Zarządu Regionu, pracodawcy, młodzież ze szkoły „Centrum” oraz liczni sympatycy Związku.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku zebranym życzenia złożyli m.in. przewodniczący Zarządu Regionu Waldemar Krenc, prezydent Miasta Hanna Zdanowska, wojewoda Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa Witold Stępień. Zebranych w imieniu metropolity łódzkiego pobłogosławił ks. prałat Andrzej Dąbrowski.

 

"Świece dla wolności"

Poseł Krzysztof Kwiatkowski był uczestnikiem międzynarodowej konferencji dotyczącej stanu wojennego “Świece dla wolności”, która odbyła się 13 grudnia 2011 r, w Muzeum “Dom Terroru” w Budapeszcie; Poseł Kwiatkowski przybył do Węgier na zaproszenie wicepremiera, ministra sprawiedliwości i administracji Tibora Navracsicsa.

Podczas konferencji poseł K. Kwiatkowski (b. minister sprawiedliwości RP) wygłosił referat na temat: Polski wymiar sprawiedliwości po 1989 r. – rozliczenie z komunistyczną przeszłością. Wystąpienie polskiego posła przyjęto niezwykle życzliwie.

Program konferencji był bardzo bogaty. Mowę powitalną wygłosił wicepremier, minister sprawiedliwości i administracji, Tibor Navracsics.

Oprócz K. Kwiatkowskiego referaty wygłosili: Maria Schmidt, dyrektor Muzeum “Dom Terroru:” referat pt: Świece dla wolności; Miklós Horváth, historyk wojskowości: Stan wojenny w Polsce w świetle dokumentów węgierskich; Mihály Vajda, filozof: Pucz Jaruzelskiego moimi oczami.

Poseł Krzysztof Kwiatkowski przekazał flagę Solidarności wicepremierowi, ministrowi sprawiedliwości
i administracji Węgier T. Navracsicsowi.

Film "80 milionów"

Z okazji XXX rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 15 grudnia odbył się w Łodzi w kinie „Bałtyk” pokaz specjalny filmu „80 milionów”.

Projekcję filmu zorganizowali wspólnie Narodowe Centrum Kultury oraz Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność". Przed projekcją mieliśmy okazję wysłuchać kilku piosenek z nowego albumu zespołu BIG  CYC "Zadzwońcie po milicję", które dobrze wpasowały się w klimat filmu.

Koncert zespołu „Big Cyc” oraz pokaz filmu „80 milionów” został poprzedzony wystąpieniem dyrektora Narodowego Centrum Kultury Krzysztofa Dudka. W imieniu przewodniczącego ZR ZŁ NSZZ "Solidarność" Waldemara Krenca głos zabrał sekretarz ZR Ireneusz Wach. Dyrektor Krzysztof Dudek podziękował członkom „Solidarności” za poniesione ofiary w walce o wolną Polskę, natomiast sekretarz Ireneusz Wach odczytał stanowisko rocznicowe ZR , które zostało przyjęte podczas uroczystej sesji w dniu 13 grudnia.

Film Waldemara Krzystka „80 milionów” przybliża mało znane wydarzenie sprzed  trzydziestu lat we Wrocławiu. W filmie zobaczyliśmy obraz Polski pełen podsłuchów, chamstwa, brutalności, prześladowań. Po serii prowokacji SB, konfrontacja opozycji z komunistami wydawała się nieunikniona. Na koncie dolnośląskiej „Solidarności” tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego znajdują się miliony złotych. W obawie o to, że bezpieka „skutecznie zabezpieczy” pieniądze, trzech działaczy związkowych postanowiło wypłacić z banku miliony złotych należące do Związku zanim konto zostanie zablokowane. Pieniądze następnie ukryto w Pałacu Biskupim i przeznaczono na działalność struktur podziemnych.
Główne role w filmie zagrali Filip Bobek, Krzysztof Czeczot, Wojciech Solarz, Agnieszka Grochowska, Jan Frycz, Mariusz Benoit, Mirosław Baka i Emilia Komarnicka.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>