Czytaj prasę

 

Aktualności

Życzenia wielkanocne

Życzenia wielkanocne.

Komunikat Zarządu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii koronawirusem COVID-19 Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”

rekomenduje:

- załatwianie spraw nie wymagających osobistego kontaktu drogą elektroniczną – email, telefon.

  • sekretariat@solidarnosc.lodz.pl
  • sekretariat               - 513 059 173
  • dział kontaktów       - 509 865 273
  • biuro prawne           - 518 720 580
     

ponadto w przypadku

- spraw nie wymagających pilnego procedowania

- stanu zdrowia budzącego wątpliwości

prosimy o przełożenie wizyty w Biurze Zarządu Regionu na termin późniejszy.

Informujemy również, iż

- porady prawne odbywać się będą drogą elektroniczną: biuroprawne.lodz@solidarnosc.org.pl lub pod nr tel. 518 720 580

- w porozumieniu z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi została wyznaczona osoba z OIP do kontaktów z przedstawicielami organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”: Konrad Adamczyk telefon 42 635 12 28

- organizacje związkowe, które mają subkonto bankowe w Regionie Ziemia Łódzka proszone są o o wcześniejsze umawianie terminu wypłaty z kasy telefonicznie 513 059 173 lub mailowo: sekretariat@solidarnosc.lodz.pl

Wszystkie powyższe działania mają za zadanie zminimalizować negatywne skutki związane z rozprzestrzenianiem się wirusa.

Przedłużenie terminu złożenia deklaracji CIT-8

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27-03-2020 roku w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, uległ zmianie termin złożenia przez organizacje związkowe deklaracji CIT-8;

Obecnie termin złożenia rozliczenia został przedłużony do dnia 31 lipca 2020 r.

Treść rozporządzenia Ministra Finansów w ww. sprawie tutaj.

Apel P. Dudy do członków Związku

Pandemia koronarwirusa Covid 19 jest sytuacją szczególnie trudną i niebezpieczną, z jaką nie mieliśmy do czynienia w wolnej Polsce; Wymaga od wszystkich odpowiedzialności w zapewnieniu nam przede wszystkim bezpieczeństwa zdrowotnego, ale też bezpieczeństwa ekonomicznego; W tym zakresie to okres szukania rozwiązań ratujących gospodarkę i miejsca pracy, a nie czas na rozgrywanie partykularnych interesów; Tak jak odpowiedzialnie zachowuje się społeczeństwo, polski rząd i prezydent, tak samo należy oczekiwać właściwego podejścia od nas wszystkich - pisze w apelu przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

- W rzeczywistości z jaką mamy do czynienia musimy też pamiętać o tych, którzy nie mogą pozostać w domu. O całej rzeszy pracowników służby ochrony zdrowia, służb ratowniczych, funkcjonariuszy wszystkich służb dbających o nasze bezpieczeństwo i państwa, pracowników handlu, usług, firm i instytucji, bez których społeczeństwo nie mogłoby normalnie funkcjonować – kontynuował w apelu P. Duda i na koniec jeszcze raz zaapelował do wszystkich o odpowiedzialność.

Pełny tekst apelu tutaj.

W Łodzi oddano hołd Żołnierzom Wyklętym

W poniedziałek, 2 marca przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu w Łodzi odbyła się uroczystość związana z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych; Zorganizowali ją wspólnie: NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Łódzka, Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Garnizon Łódź, 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej oraz XII Liceum Ogólnokształcące imienia Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi.

Uroczystość odbyła się według ceremoniału wojskowego, a rozpoczęła się od złożenia meldunku dowódcy Garnizonu Łódź płk Zdzisławowi Frątczakowi przez zastępcę dowódcy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk  Marcina Siudzińskiego. Następnie odegrane zostały cztery zwrotki Hymnu Państwowego, po czym głos zabrali zaproszeni goście. W imieniu organizacji kombatanckich przemawiał przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej w Łodzi Mirosław Pejka, a następnie głos zabierali wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Adamczyk, wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek oraz przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc. W części artystycznej uczeń XII LO Bartosz Baczyński zaprezentował zebranym wiersz Stanisława Balińskiego zatytułowany „Polska podziemna”. Na koniec zebrani złożyli przed pomnikiem wiązanki kwiatów i zapalili znicze. W obchodach oprócz przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, instytucji państwowych, służb mundurowych, stowarzyszeń i organizacji kombatanckich wzięli udział uczniowie łódzkich szkół. Uroczystość odbyła się przy udziale pocztów sztandarowych: Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, XII LO w Łodzi, Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w MPK Łódź, Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi, Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”, 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, Technikum nr 3 w Łodzi, Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi, Szkoły Podstawowej nr 30, XXXIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, Straży Miejskiej w Łodzi oraz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Wojewoda Tobiasz Bocheński gościem łódzkiej "Solidarności"

W dniu 17 lutego br odbyło się comiesięczne posiedzenie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”; Gościem łódzkiej „Solidarności” był wojewoda łódzki Pan Tobiasz Bocheński; Na spotkaniu z wojewodą poruszono wiele spraw pracowniczych i społecznych, którym Pan wojewoda obiecał się bliżej przyjrzeć.

Na Zarządzie poruszona została sprawa zwolnień grupowych w ABB Industrial Soluctions S.A. znajdującym się przy ul. Lodowej w Łodzi (dawniej GE Power Controls, a wcześniej Ema Elester). Sytuację w zakładzie oraz oczekiwania pracowników przedstawił przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” likwidowanej spółki - Tomasz Matysiak. Członkowie Zarządu wyrazili pełne poparcie dla działań związkowców i podjęli stanowisko, w którym domagają się od Zarządu ABB, aby porozumiał się ze związkami zawodowymi ws. programu osłonowego dla zwalnianych pracowników.

Pikieta odwołana

Informujemy, iż Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w Polskiej Spółce Gazownictwa podjęła decyzję o odwołaniu pikiety, która miała się odbyć 7 lutego br (piątek) w godzinach 14:30-15:30 przed siedzibą Oddziału Zakładu Gazowniczego w Łodzi przy ul Targowej 18. << nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>