Stanowisko                                                                                         

Zarządu Regionu  Ziemi Łódzkiej

NSZZ „Solidarność”

z dnia 26 sierpnia 2009 r.

 

ws. XXIX rocznicy powstania „Solidarności”

 

            Naród polski obchodzi kolejną rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W sierpniu 1980 roku społeczeństwo polskie, przywiązane do prawdy i wolności, dokonało czynu, który nie miał precedensu w historii zniewolonej części Europy. Pracownicy, stawiając solidarny opór komunistycznym władzom zmusili je do wyrażenia zgody na utworzenie całkowicie niezależnej od władz PRL-u organizacji – Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Od 2005 r. dzień 31 sierpnia ustanowiony został polskim świętem państwowym jako „Dzień Solidarności i Wolności”. Dzięki niezłomnej postawie milionów członków „Solidarności”, którzy w tamtych latach walczyli o godność człowieka, żyjemy dziś w wolnej i suwerennej Polsce. Niestety, zwycięstwo to zostało okupione ofiarami.

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” okazuje szacunek i oddaje hołd wszystkim poległym i represjonowanym za ideały „Sierpnia”. Pamiętamy także o tych, którzy  wcześniej występowali o godność i prawa pracowników łamane przez reżim komunistyczny PRL.

Dziękujemy przywódcom strajków oraz wszystkim, którzy czynnie w nich uczestniczyli lub je wspierali. Bez ich poświęcenia niemożliwe byłoby podjęte ogromnym wysiłkiem Narodu, zapoczątkowane w 1989 roku, dzieło naprawy kraju i zreformowania jego gospodarki. To niezwykle trudne zadanie przyniosło wiele zawodów i rozczarowań.

Osiągnięcia „Solidarności” były systematycznie zawłaszczane, tak  przez obecnych w nowych strukturach politycznych i gospodarczych postkomunistów, jak i liberalnych eksperymentatorów. Za przyczyną ich cynicznych i wyrafinowanych działań, mimo upływu lat, niektóre zdobycze Sierpnia 1980 r. są systematycznie likwidowane. Ciągle występują w naszym życiu takie zjawiska, jak bezrobocie, bieda i patologie w stosunkach pracy. 

Patologie w zakresie stosowanego prawa pracy, relacji w środowisku pracy i wreszcie bezpieczeństwa pracy oraz funkcjonowania związków zawodowych, bywają wynikiem lekceważenia, a nawet pogardy dla pracowników, ze strony, zarówno niektórych pracodawców jak i polityków tworzących prawo pracy i odpowiedzialnych za jego realizację. Polityków odpowiedzialnych za prowadzenie dialogu z pracownikami za pomocą pałek policyjnych i służb ochroniarskich.

            Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” przypomina, że funkcjonowanie związków zawodowych jest jednym z fundamentów, leżących u podstaw współczesnej cywilizacji europejskiej. Opierają się na niej  państwa demokratyczne.

            NSZZ „Solidarność” otworzył bramy wolności państwom Europy Wschodniej nie po to, aby we własnym kraju tolerować deptanie godności i podstawowych praw pracujących obywateli.