Stanowisko

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej

NSZZ „Solidarność”

z dnia 21 września 2009 r.

 

 

ws. podziału zysku Narodowego Funduszu Zdrowia w 2009 r.

 

 

            Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko zmianie planu finansowego NFZ na 2009 r., w wyniku którego Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ otrzymał najniższy ze wszystkich województw wskaźnik wzrostu planu finansowego, na poziomie 1,27% znacznie odbiegający od województw o zbliżonej liczbie mieszkańców.

            Sytuacja zdrowotna mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie podstawowych wskaźników jest jedną z najgorszych w kraju i przedstawia się następująco:

-        współczynnik umieralności ogólnej – 16 miejsce w kraju,

-        współczynniki zgonów z powodu nowotworów, urazów, zatruć, chorób układu trawiennego i inne wyższe od przeciętnych w kraju.

 

            Województwo łódzkie posiada najniższy przyrost naturalny, a przeciętna długości życia mieszkańców naszego województwa jest najniższa w kraju. Ponadto w województwie łódzkim jest największy odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym co skutkuje większą ilością udzielnych świadczeń medycznych.

            Wobec powyższego żądamy od Prezesa NFZ zweryfikowania planu finansowego NFZ na rok 2009 i wprowadzenia zasad podziału środków finansowych pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ opartych na kryteriach gwarantujących lepszą dostępność do świadczeń zdrowotnych mieszkańców regionu łódzkiego.

 

 

Sekretarz

ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

(-) Henryk Marczak