Stanowisko

Prezydium

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej

NSZZ „Solidarność”

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

 

ws. brutalnej interwencji policji w czasie manifestacji „Solidarności” dnia 29.04.2009 r.

      w Warszawie.

 

 

            Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” wyraża najwyższe oburzenie brutalną interwencją policji podczas manifestacji stoczniowców w dniu 29 kwietnia 2009 r. w Warszawie, którą zorganizowano w obronie likwidowanej stoczni Gdańskiej. W wyniku  interwencji rannych zostało ponad 30 jej uczestników.

            Zdecydowanie protestujemy przeciwko użyciu w stosunku do protestujących robotników środków chemicznych. Metody te stosowało ZOMO w PRL-u w stanie wojennym.

            Jest to tym bardziej smutne i wymowne, że 4 czerwca br. obchodzić będziemy XX rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości wywalczonej przez robotników z „Solidarności”.

            Kategorycznie domagamy się natychmiastowego wyjaśnienia sprawy brutalnej interwencji, wyciągnięcia konsekwencji i ukarania winnych, łącznie z usunięciem z zajmowanych stanowisk osób odpowiedzialnych.

                                               

           Przewodniczący
ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

         Waldemar Krenc