Stanowisko

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej

NSZZ „Solidarność”

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

 

ws. udzielania poparcia organizacjom zakładowym NSZZ „Solidarność” w PGE S.A

 

 

            Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się działaniom Zarządu PGE S.A. zmierzających do zmiany struktury organizacyjnej z holdingowej na koncernową i żąda natychmiastowego wstrzymania tych działań.

            Działania i decyzje podejmowane przez Zarząd PGE S.A, naruszają zasady dialogu społecznego, łamią obowiązujące porozumienia i Umowy Społeczne, mogą mieć istotny wpływ na miejsca pracy jak również na sytuację gospodarczą w naszym Regionie.

            Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” udzieli pełnego poparcia Organizacjom Zakładowym NSZZ „Solidarność”, w przypadku dalszego łamania praw pracowniczych, jak również niespełnienia przez Zarząd PGE S.A., żądań przedstawionych przez Stronę Społeczną Grupy Kapitałowej PGE S.A.

 

           Przewodniczący
ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

         Waldemar Krenc