Stanowisko

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej

NSZZ „Solidarność”

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

 

ws. budowy szpitala w Radomsku

 

            Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” jest zaniepokojony stanem realizacji inwestycji budowy szpitala w Radomsku.     

            Z deklaracji władz wojewódzkich i samorządowych wynika, że w budżecie państwa, w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, są zabezpieczone środki na dokończenie inwestycji w kwocie ok. 45 mln zł. Plany przewidują, że w bieżącym i przyszłym roku budowa ma być zakończona całkowicie. Obecnie jednak samorząd powiatowy, jako organ właścicielski dla szpitala był zmuszony zaciągnąć kredyt w celu dalszego prowadzenia niezbędnych prac inwestycyjnych, ze względu na brak środków z budżetu. Przerwanie lub dalsze opóźnianie inwestycji zrealizowanej w około 90% jest kosztowne i nierozważne tym bardziej, że zostały zabezpieczone środki z funduszy unijnych na wyposażenie nowego szpitala, które do momentu oddania obiektu do użytku nie są możliwe do wykorzystania. Ponadto, w sytuacji gdy realizacja inwestycji jest opóźniana i termin oddania obiektu do użytku ciągle się zmienia trudno skoordynować zakup sprzętu, który odbywa się według określonych prawem procedur z ukończeniem inwestycji.

            Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” apeluje do Ministra Rozwoju Regionalnego i Wojewody Łódzkiego o dokończenie inwestycji w możliwie najkrótszym terminie.

           Przewodniczący
ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

         Waldemar Krenc