Stanowisko                             

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej

NSZZ „Solidarność”

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

 

 

 

ws. Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

 

 

Jednym z najważniejszych statutowych zadań NSZZ „Solidarność” jest działanie na rzecz zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Corocznie w dniu 28 kwietnia „Solidarność” łódzka oddaje hołd wszystkim pracownikom, którzy w wypadkach przy pracy ponieśli śmierć, a także tym, którzy na skutek doznanych obrażeń lub pracy w warunkach szkodliwych i uciążliwych utracili swoje zdrowie.

W tym dniu - przypominając o tragicznych skutkach lekceważenia prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – mówimy również o rodzinnych tragediach będących konsekwencją wypadków przy pracy lub chorób zawodowych. Jesteśmy przekonani, że nigdy za dużo troski o pracownika na każdym stanowisku pracy, że wszelkie działania na rzecz poprawy warunków pracy mają wspólną najwyższą wartość – ludzkie zdrowie i życie.

Nadal liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w Polsce rośnie w zatrważającym tempie. Zjawisko oszczędzania przez pracodawców na bezpieczeństwie pracy pracowników, jak też coraz większe wymagania wzrostu wydajności pracy, pośpiech i zmęczenie obok niewłaściwej organizacji pracy, a także tolerowanie niebezpiecznych zachowań, najbardziej przyczyniają się do powstawania wypadków przy pracy. Oszczędzania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie może usprawiedliwiać kryzys gospodarczy.

Wzywamy pracodawców oraz instytucje państwowe odpowiedzialne za bezpieczne warunki pracy do wzmożenia działań mających zmniejszyć poziom ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Polsce.

          Przewodniczący
ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

         Waldemar Krenc