Stanowisko

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej

NSZZ „Solidarność”

z dnia 21 września 2009 r.

 

ws. zamiaru likwidacji zapisu art. 59 a ustawy o ZOZ

 

 

 

            Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje w sprawie zamiaru likwidacji zapisu artykułu 59 a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej gwarantującego pracownikom służby zdrowia kroczący wzrost wynagrodzeń.

            Przepis ten w razie zwiększenia kontraktu z NFZ obligował dyrektorów do przekazania 40% tego wzrostu na wynagrodzenia pracownicze.

            Wykreślenie tego zapisu bez konsultacji społecznych uważamy za niedopuszczalne.

 

 

Sekretarz

ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

(-) Henryk Marczak