Czytaj prasę

 

Aktualności

Jysk Sp. z o.o. donosi na przewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" w Jysk

We wtorek, 23 stycznia odbyła się w Sądzie Rejonowym w Radomsku sprawa z zawiadomienia JYSK Sp z oo przeciwko przewodniczącemu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Jysk Tomaszowi Jamrozikowi, dotycząca wykroczenia z art 45 Prawa Prasowego, a konkretnie prowadzenia strony internetowej organizacji zakładowej bez zarejestrowania.

Sędzia przesłuchał świadków i odroczył sprawę do 30 stycznia i wtedy zapadnie wyrok. Przewodniczącego T. Jamrozika wspierali na rozprawie członkowie NSZZ „Solidarność” z Radomska oraz zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” Krzysztof Kilański oraz członek Zarządu Regionu Piotr Ścieśko.

Uchwała o połączeniu DPS-ów unieważniona

Wojewoda łódzki unieważnił uchwałę Rady Miasta Łodzi w sprawie połączenia prowadzonych przez Miasto Łódź dwóch domów pomocy społecznej w  Zespół Domów Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie;Przypominamy, iż od początku łódzka „Solidarność” była przeciwna reformie Domów Pomocy Społecznej; Podczas procedowania uchwały odbywały się protesty Regionalnej Sekcji Pomocy Społecznej NSZZ „Solidarności”, a Prezydium Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” negatywnie zaopiniowało projekt tej uchwały, uzasadniając to tym, iż nie zawierał on pozytywnych rozwiązań w zakresie racjonalizacji procesów zarządzania domami pomocy społecznej, a wyłącznie ograniczał się do połączenia domów w celu redukcji zatrudnienia.

Rada Miasta Łodzi nie wzięła pod uwagę argumentów „Solidarności”. Ostatecznie przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc wystąpił do wojewody łódzkiego o unieważnienie spornej uchwały. Wojewoda łódzki uchwałę unieważnił.

Rozprawa o przywrócenie do pracy zwolnionego dzialacza

Dzisiaj (wtorek, 9 stycznia) przed Sądem Pracy w Sądzie Rejonowym w Radomsku odbyła się sprawa o przywrócenie do pracy przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Miasta Radomsko; Przewodniczący „Solidarności” Daniel Serwa w październiku ubiegłego roku został zwolniony przez prezydenta Radomska za rzekome, ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, polegające na podaniu do publicznej wiadomości wynagrodzeń pracowników urzędu miasta z podziałem na stanowiska (z wyłączeniem stanowisk jednoosobowych).

Pełnomocnik prezydenta złożył wniosek o wyłączenie jawności rozprawy, a decyzja sądu zostanie ogłoszona na kolejnej rozprawie, która odbędzie się 27 lutego. Na Sali sądowej w Radomsku zwolnionego przewodniczącego wspierali członkowie NSZZ „Solidarność”, w tym przewodniczący Zarządu Regionu Waldemar Krenc.  

6 stycznia - Festyn Trzech Króli

6 stycznia 2018 roku ulicą Piotrkowską przejdzie barwny korowód kolędników - największe jasełka w Łodzi; Mieszkańcy naszego miasta śpiewając kolędy pójdą za światłem gwiazdy betlejemskiej by oddać pokłon Nowonarodzonemu.

Oczywiście przewodzić im będą Trzej Królowie – Kacper, Melchior i Baltazar. Największą atrakcją będzie, jak rok temu, żywy wielbłąd towarzyszący kolędnikom. Rozpoczynamy Mszą św. pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia o godzinie 11.00 w parafii pw. Zesłania Ducha św. przy Placu Wolności. Ok. 12.00 korowód kolędników uda się ulicą Piotrkowską do Katedry by tam przy scenie - żywej szopce kolędować z zespołem Mocni w Duchu.

Organizatorem Festynu jest Stowarzyszenie "Powrót Trzech Króli", a patronat honorowy nad wydarzeniem objął m.in. przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" Waldemar Krenc.

20-lecie istnienia "Centrum" im. Zyty Jarzębowskiej

20 grudnia 2018 roku w Szkolnym Centrum Profilaktyczno-Wychowawczym "CENTRUM" imienia Zyty Jarzębowskiej odbyła się uroczystość związana z jubileuszem 20-lecia istnienia placówki, połączona ze spotkaniem opłatkowym.

Organem założycielskim „Centrum” im. Z. Jarzębowskiej jest Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”. Placówka powstała w 1997 r., a w jej skład wchodzą Szkoła Podstawowa "Centrum", Gimnazjum "Centrum", Liceum Ogólnokształcące "Centrum" oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - opieka dzienna. Wszystkie szkoły "Centrum" posiadają uprawnienia szkół publicznych. "Centrum" spełnia funkcje edukacyjną, wychowawczą, terapeutyczną i socjalizacyjną z elementami resocjalizacji. W uroczystości wzięli udział uczniowie, pedagodzy, pracownicy administracyjni „Centrum”, absolwenci placówki oraz przedstawiciele organu założycielskiego szkoły, sekretarz Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Ireneusz Wach, członek Prezydium ZR Marian Laskowski, który z ramienia Prezydium opiekuje się placówką oraz członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Marek Kostanek, który odpowiadał za szkołę na początku jej istnienia. Uroczystość przebiegła w miłej, wręcz rodzinnej atmosferze. Na początku uczniowie wraz z zaproszonymi gośćmi zaśpiewali piosenkę zatytułowaną „XX lat minęło w Centrum…”, której słowa ułożyli do melodii z „Czterdziestolatka”. Następnie zostały przedstawione dwie prezentacje. Pierwsza przybliżająca postać Zyty Jarzębowskiej, założycielki i pierwszej dyrektorki placówki i druga przedstawiająca historię szkoły. Na koniec pierwszej części uroczystości goście wpisali się do Księgi Pamiątkowej „Centrum”. Następnie odbyło się spotkanie opłatkowe, które rozpoczęło się od inscenizacji jasełek, które przygotowali i zaprezentowali uczniowie placówki. Po części artystycznej obecni podzielili się opłatkiem, a następnie mieli okazję spróbowania potraw wigilijnych przygotowanych przez pracowników i wychowanków placówki.  

Obchody 13 grudnia w Łodzi

Przed oficjalną częścią obchodów, Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi oraz Fundacja „Polska się upomni”, której prezesem jest pierwszy przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Andrzej Słowik, w celu upamiętnienia ofiar stanu wojennego zorganizowali happening, przed dawną siedzibą Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej przy ulicy Piotrkowskiej 262/264, w której obecnie mieści się Instytut Europejski.

W inscenizacji zatytułowanej „12.13 PSYCHOSIS – PALIMPSET” za pomocą świateł i specjalnie przygotowanej ścieżki dźwiękowej dokonała się metamorfoza na murach budynku, gdzie13 grudnia w roku 1981mieściła się siedziba Zarządu „Solidarności” i gdzie ZOMO dokonało pacyfikacji budynku. Ponownie rozbrzmiał głos Generała: „ Obywatelki i Obywatele Rzeczypospolitej Ludowej ….. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią……”. Patronat honorowy nad inscenizacją objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński. Inscenizację wyrażyserował i dramaturgii nadał Remigiusz Caban. Inscenizacja – Grzegorz Zieliński, producent wykonawczy, taśma – Adam Słowik.

Inscenizacja przed dawną siedzibą Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej przy ul. Piotrkowskiej 258/260

Główne uroczystości upamiętniające 36. rocznicę wprowadzenia na terenie Polski stanu wojennego zorganizowane przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, rozpoczęła msza święta w intencji pamięci ofiar stanu wojennego, w parafii pw. Najświętszego Imienia Jezus (u oo. Jezuitów) przy ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi. Mszy przewodniczył metropolita łódzki ks. arcybiskup Grzegorz Ryś. Po zakończeniu mszy, uczestnicy uroczystości niosąc w dłoniach zapalone znicze, przeszli pod Pomnik-Krzyż poświęcony Ofiarom Stanu Wojennego przy kościele Podwyższenia Świętego Krzyża u zbiegu ulic H. Sienkiewicza i J. Tuwima. Tam obecni wysłuchali okolicznościowego przemówienia przewodniczącego łódzkiej „Solidarności” Waldemara Krenca oraz złożyli wiązanki i znicze pod Pomnikiem. Uroczystościom towarzyszyły pieśni stanu wojennego.

Okolicznościowe wystąpienie przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" Waldemara Krenca

Tego samego dnia, w Instytucie Europejskim w Łodzi odbyła się ogólnopolska premiera nowego numeru „Biuletyn IPN. Pisma o Najnowszej Historii Polski” z udziałem Jana Rumana, redaktora naczelnego pisma. Prezydium ZR łódzkiej „Solidarności” reprezentowali przewodniczący Waldemar Krenc i sekretarz ZR Ireneusz Wach. Obecny był również pierwszy przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Andrzej Słowik. Grudniowy numer „Biuletynu IPN” skoncentrowany jest na dwóch tematach: rocznicy wprowadzenia stanu wojennego oraz 75. rocznicy powstania Żegoty. Leszek Próchniak z IPN przedstawił autentyczne nagranie rozmów z pacyfikacji strajkującej załogi ZTK „Teofilów” w Łodzi w dniu 14 grudnia 1981 roku. Organizatorem wydarzenia był Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi.


Sąd w Radomsku przyznał rację "Solidarności"

Dzisiaj (wtorek, 28 listopada) w Sądzie Rejonowym w Radomsku odbyła się sprawa sądowa z powództwa pracodawcy Jysk Sp z oo przeciwko Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Jysk; Sąd oddalił powództwo pracodawcy.

Na rozprawie w Radomsku obecni byli przedstawiciele Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, zastępcy przewodniczącego ZR Bogdan Osiński i Krzysztof Kilański oraz członek ZR Piotr Ścieśko, a także przewodniczący Sekretariatu Krajowego Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” Alfred Bujara.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66   starsze >>