Czytaj prasę

 

Aktualności

Jysk Sp. z o.o. zwalnia działacza związkowego

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Jysk Sp z  oo Tomaszem Jamrozikiem Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w dniu 27 sierpnia br podjął stanowisko, w którym zażądał natychmiastowego przywrócenia do pracy zwolnionego działacza oraz wezwał pracodawcę do zaprzestania łamania obowiązującego w Polsce prawa wynikającego z art 32 ustawy o związkach zawodowych.

Pełny tekst stanowiska ZR tutaj.

Natychmiastowego przywrócenia do pracy T. Jamrozika wraz z zadośćuczynieniem za wyrządzone mu szkody zażądał również przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda w piśmie do dyrektora generalnego Jysk Sp. z o.o. Polska. P. Duda stwierdził w piśmie, iż konflikt z „Solidarnością” w Jysk jest konfliktem z całym Związkiem, a o zaistniałej sytuacji poinformował Ambasadora Królestwa Danii w Polsce. Poniżej tekst pism przewodniczącego KK P. Dudy. W sprawie zwolnionego działacza stanowisko podjęła również Komisja Krajowa (tekst stanowiska KK tutaj).

Pismo do Generalnego Dyrektora Jysk Sp. z o.o. w Polsce

Pismo do Ambasadora Królestwa Danii w Polsce

Przypominamy, iż Jysk Sp. Z o.o.w dniu 20 sierpnia br. rozwiązała bez wypowiedzenia umowę o pracę z przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Tomaszem Jamrozikiem. Powodem rozwiązania umowy o pracę było rzekome naruszenie przez T. Jamrozika podstawowych obowiązków pracowniczych polegających na podawaniu nieprawdziwej i zawyżonej liczby członków Związku, co prowadziło do zwolnienia (w niewłaściwym wymiarze) z obowiązku wykonywania pracy przez działaczy Komisji Zakładowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (w ramach tzw. godzin związkowych). Tomasz Jamrozik pełni funkcję przewodniczącego KZ w Jysk, a jego stosunek umowy o pracę został wskazany do szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy. Pracodawca zwrócił się do Komisji Zakładowej w Jysk oraz do Zarządu Regionu (T. Jamrozik pełni funkcję członka Zarządu Regionu) o opinię na temat zasadności rozwiązania umowy o pracę. Zarówno Komisja Zakładowa, jak i Zarząd Regionu uznali zarzuty pracodawcy za nieprawdziwe i bezpodstawne, i nie wyraziły zgody na rozwiązanie umowy o pracę z przewodniczącym KZ. Według NSZZ „Solidarność” przyczyna rozwiązania umowy o pracę pozbawiona jest jakichkolwiek konkretów, a okoliczności uzasadniające tę decyzję były objęte postępowaniem przygotowawczym przez Prokuraturę, które zostało umorzone z powodu braku znamion czynu zabronionego. Obecnie sprawa badana jest ponownie tylko ze względu na złożone przez Jysk Sp. z o.o. zażalenia na decyzję Prokuratury.

Konflikt na linii Jysk – Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Jysk trwa od lat. Między innymi przedstawiciel Jysk Sp. z o.o. złożył doniesienie na przewodniczącego zakładowej „Solidarności” Tomasza Jamrozika zarzucając mu prowadzenie strony internetowej Organizacji Zakładowej bez zarejestrowania. Sprawa trafiła do Sądu, który z zarzutów T. Jamrozika oczyścił.

38 rocznica strajku w łódzkim MPK

27 sierpnia br przed pamiątkową Tablicą upamiętniającą protest pracowników MPK łódź, który rozpoczął się 26 sierpnia 1980 roku, odbyła się uroczystość zorganizowana przez Organizację Międzyzakładową NSZZ "Solidarność" w MPK Łódź; Podczas uroczystości głos zabrali przewodniczący OM NSZZ "S" w MPK Łódź Andrzej Szymczak oraz przewodniczący Zarządu Regionu łódzkiej "Solidarności" Waldemar Krenc.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji państwowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz członkowie i sympatycy NSZZ "Solidarność". Uroczystość wzbogaciły utwory Jana Pietrzaka i Jacka Kaczmarskiego wykonane przez Orkiestrę MPK Łódź. Obecni na uroczystości złożyli pod Tablicą kwiaty. W imieniu Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" kwiaty złożyła delegacja w składzie: przewodniczący ZR Waldemar Krenc oraz zastępcy przewodniczącego Piotr Ścieśko i Ireneusz Wach.

Obchody XXXVIII rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza członków i sympatyków Związku do wzięcia udziału w uroczystościach z okazji XXXVIII rocznicy powstania NSZZ „Solidarność"; Obchody rozpocznie uroczysta Msza Święta, która zostanie odprawiona w piątek 31 sierpnia br o godzinie 16:00 w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus (u oo Jezuitów) w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 60;

Po mszy nastąpi przemarsz uczestników pod Pomnik–Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka znajdujący się przed Kościołem Podwyższenia św Krzyża przy ul Sienkiewicza 38, gdzie zostaną złożone kwiaty; Okolicznościowe przemówienie wygłosi przewodniczący ZR ZŁ NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc.

Komisje Zakładowe oraz organizacje i osoby prywatne, które zamierzają składać kwiaty pod pomnikiem prosimy o zawiadomienie Regionu ZŁ (do dnia 29.08.br.) pok. 311, telefonicznie 42 67-72-627, 42 67-72-628, 42 67-72-611 lub drogą mailową na adres: sekretariat.lodz@solidarnosc.org.pl


 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w MPK w Łodzi zaprasza wszystkich, którzy pozostali wierni ideałom „Solidarności” pod Pamiątkową Tablicę przy ulicy Kraszewskiego 7/9, gdzie w dniu 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 odbędą się uroczystości z okazji XXXVIII rocznicy strajku w MPK-Łódź. Pod tablicą złożone zostaną kwiaty i zostaną wygłoszone okolicznościowe przemówienia.

Nekrolog

Z głębokim żalem żegnamy

 

Ś P  TOMASZA FALANĘ

 

Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w „Apator-Elkomtech” S A

Delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”.

 

Wyrazy współczucia

 

RODZINIE

 

składa Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 3 sierpnia 2018 r. (piątek) o godz. 13:30 na Cmentarzu św. Mateusza, ul. Sopocka 18 w Łodzi. 

Marsz głodowy - 30 lipca 1981

NSZZ SOLIDARNOŚĆ Ziemi Łódzkiej 37 lat temu 30 lipca 1981 zorganizował i przeprowadził Marsz Głodowy w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej od siedziby "Solidarności" (Piotrkowska 262) do Placu Wolności; Marsz zostaje zakończony przemówieniem Andrzeja Słowika - przewodniczącego Zarządu Regionalnego łódzkiej "Solidarności i liderów związkowych.

Więcej na ten temat w ŁWD

Informacje dotyczące RODO

UWAGA! NOWA DEKLARACJA CZŁONKOWSKA i NOWY WNIOSEK O WYDANIE ELC

NOWA DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Decyzją nr 94/18, wobec obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych, zatwierdziło nowy wzór DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ; Wzór Deklaracji Członkowskiej można pobrać poniżej.

Deklaracja członkowska

 

WNIOSEK O WYDANIE ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI CZŁONKOWSKIEJ

W związku z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych załączamy nowy WNIOSEK o wydanie ELC. Wypełnione wnioski należy składać w Regionie Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”, Łódź, ul. Kamińskiego 18, pok. 311.

Wniosek o wydanie ELC

 

DOKUMENTY DLA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH DOTYCZĄCE RODO

Informujemy, że Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” do końca lipca br. przygotuje jednolite dokumenty dla Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” w zakresie ochrony danych osobowych, które zostaną niezwłocznie rozesłane przez Region, po ich otrzymaniu.

29 Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Solidarności" i Olimpijczyków

W dniach 4-7 lipca br, już po raz 29 rozegrany zostanie Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków; Wyścig organizowany jest przez Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”; Trasa tegorocznego Wyścigu prowadzić będzie drogami województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz łódzkiego; Kolarze z 21 międzynarodowych teamów walczyć będą o zwycięstwo podczas 5 etapów; W ciągu 4 dni będą mieli do pokonania 703 km; Kolarze będą rywalizować w 4 klasyfikacjach indywidualnych i jednej drużynowej.

Trasa 29. edycji Wyścigu będzie przebiegać następująco:

1 etap (4 lipca): Sanok – Sędziszów Małopolski

2 etap (4 lipca – po południu): Strzyżów – Krosno

3 etap (5 lipca): Jasło – Stalowa Wola

4 etap (6 lipca): Nowy Sącz – Jaworzno

5 etap (7 lipca): Kielce – Łódź

7 lipca br. (sobota) będziemy witać kolarzy w Łodzi, gdzie trzykrotnie przejadą przez linię mety V etapu ok. godziny 15.30. Meta usytuowana będzie na ulicy Piotrkowskiej przy Pasażu Schillera, gdzie odbędzie się Oficjalna Ceremonia Dekoracji zwycięzców MWKSiO oraz Uroczyste Zakończenie Wyścigu.

Poniżej podaję przebieg trasy na terenie Regionu Łódzkiego:

Tuż po godzinie 14 kolarze pojawią się na terenie Gminy Koluszki, mijając po kolei Regny (ul. Główna), Stary Redzeń, Katarzynów i Koluszki. Na ulicy 11 Listopada w Koluszkach, na wysokości Urzędu Miasta usytuowany został Lotny Finisz (przewidywany czas: 14:20-14.50). Następnie kolarze przejadą przez Różycę, Kaletnik, Gałków Duży, Gałków Parcela. Przed godziną 15 Wyścig wjedzie na teren Gminy Brzeziny, przejeżdżając kolejno przez Witkowice, Małczew, Adamów, Jordanów i Eufeminów. Następnie kolarze przejadą przez Wiączyń Dolny (Gmina Nowosolna) do Łodzi. W Łodzi Wyścig pojedzie ulicami: Pomorską, Giewont (Premia Górska na wysokości ulicy Szczytowej), Telefoniczną, al. Palki, Źródłową, Północną, Nowomiejską, plac Wolności i Piotrkowską, gdzie na wysokości Pasażu Schillera będzie znajdować się Meta.

Tradycyjnie w miastach startu i mety MWKSiO rozgrywane będą Mini Wyścigi „Solidarności”. Prawo startu w nich mają dzieci do lat 12. W 10. Mini Wyścigu „Solidarności” mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym oraz zawodnicy i zawodniczki z Uczniowskich Klubów Sportowych, a także ze szkół podstawowych. Dzieci, które  nie są zrzeszone muszą mieć zgodę na start swoich rodziców (opiekunów), dzieci reprezentujące UKS-y trenerów bądź opiekunów. Dzieci muszą mieć legitymację szkolną potwierdzającą datę urodzenia, natomiast trenerzy, rodzice bądź opiekunowie – dowód osobisty.

W Łodzi Mini Wyścig „Solidarności” rozegrany zostanie na ul. Piotrkowskiej przy Pasażu Schillera. Zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników odbędzie się w godzinach 12.00-13.20. Start pierwszej grupy wiekowej rozpocznie się około godziny 13.30. Kolejne grupy będą startować według kolejności kategorii. Na godzinę 14.00 zaplanowane jest rozpoczęcie ceremonii dekoracji.

Uwaga! Każdy uczestnik Mini Wyścigu „Solidarności” musi posiadać rower (!) i kask.

Zapraszamy na trasę Wyścigu, metę oraz Mini Wyścig „Solidarności”.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>