Czytaj prasę

 

Aktualności

100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

Obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczęły się mszą świętą w łódzkiej katedrze, którą celebrował metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś; Po mszy uczestnicy obchodów zebrali się na placu przed katedrą, gdzie odśpiewano cztery zwrotki hymnu Polski; Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił wojewoda łódzki Zbigniew Rau, oddano salwę honorową oraz złożono wieńce i kwiaty przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza; W imieniu Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" wiązankę złożyli przewodniczący Zarządu Waldemar Krenc oraz zastępcy Piotr Ścieśko i Ireneusz Wach.

Po zakończeniu obchodów wojewódzkich Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" wraz ze Społecznym Komitetem Obchodów Świąt i Rocznic Narodowych im. Grzegorza Palki zorganizował marsz niepodległości pod pomnik Józefa Piłsudskiego. W przemarszu oprócz przedstwaicieli "Solidarności" wzięli m.in. udział poseł na Sejm RP Alicja Kaczorowska, wojewoda łódzki Zbigniew Rau, dyrektor łódzkiego Oddziału IPN Dariusz Rogut oraz komendanci Wojewódzkiej i Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej Jarosław Wlazłowski i Grzegorz Wąsik. Uczestnicy marszu nieśli kilkunastometrową biało-czerwoną flagę, a na czele pochody szły poczty sztandarowe NSZZ "Solidarność". Przemarsz odbywał się w rytmie pieśni legionowych. Przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyła się dalsza część obchodów, obecni wysłuchali przemówień przewodniczącego łódzkiej "Solidarności", a jednocześnie przewodniczącego Społecznego Komitetu Obchodów Świąt i Rocznic Narodowych im. G. Palki Waldemara Krenca oraz honorowego przewodniczącego Społecznego Komitetu Jerzego Kropiwnickiego. Na koniec delegacje złożyły przed pomnikiem wiązanki i kwiaty. W uroczystości przed pomnikiem wzięli udział żołnierze 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy wystawili poczet flagowy oraz asystę przy pomniku.

Nekrolog

Z głębokim żalem żegnamy

 

ŚP AGNIESZKĘ BARTOSZ

 

przez wiele lat pracującą

 w Regionie Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”

przy organizacji

Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków

Osobę, którą wspominać będziemy, jako życzliwą i zawsze uśmiechniętą.

Wyrazy najgłębszego współczucia najbliższym

składają

Koleżanki, Koledzy oraz Członkowie

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”

Posiedzenie Zarządu Regionu łódzkiej "Solidarności" w Brukseli

W dniach 15-17 października odbyło się w Brukseli wyjazdowe posiedzenie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność"; Członkowie Zarządu Regionu i Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący Podregionów i Regionalnych Sekcji do Brukseli pojechali na zaproszenie europosła Jacka Saryusz-Wolskiego; Program wyjazdu obejmował między innymi spotkanie z Jackiem Saryusz-Wolskim oraz  zwiedzanie Parlamentu Europejskiego.

W trakcie spotkania z europosłem przewodniczący ZR łódzkiej "Solidarności" wręczył J. Saryusz-Wolskiemu album "Hołd Katyński" z podpisami wszystkich członków ZR.

Pikieta Pomocy Społecznej - Wszyscy jesteśmy równi

8 października br pracownicy zrzeszeni w NSZZ „Solidarność” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi i 12-tu Domów Pomocy Społecznej przez 30 minut chodzili po przejściu dla pieszych przy ulicy Kilińskiego w ramach akcji protestacyjnej przeciwko nierównemu traktowaniu przez Dyrektora MOPS i władze Miasta Łodzi pracowników MOPS;
Władze miasta przyznały podwyżki pewnym grupom zawodowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
Następnie protestujący przeszli pod Urząd Miasta Łodzi i złożyli petycję, w której domagają się wzrostu płacy i równego traktowania wszystkich pracowników zatrudnionych w Pomocy Społecznej.


Protest zorganizowała Regionalna Sekcja Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ „Solidarność”.

Pikieta w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

28 września 2018 r w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi odbyła się pikieta zorganizowana przez Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" w CZMP; Pikieta odbyła się w ramach sporu zbiorowego, w który związkowcy weszli z pracodawcą, domagając się podwyżek płac; W pikiecie wzięło udział około 300 pracowników CZMP.

Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" reprezentował zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Piotr Ścieśko. Pikietujących wsparła także przewodnicząca Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" Ewa Zielińska.

     

Pikieta w obronie zwolnionego Tomasza Jamrozika

21 września br przed Centrum Dystrybucyjnym Jysk w Radomsku odbyła się pikieta w obronie zwolnionego z pracy przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Jysk Tomasza Jamrozika; Do Radomska przyjechali związkowcy z Regionów: Ziemi Łódzkiej, Podbeskidzia, Śląsko-Dąbrowskiego, Częstochowskiego, Płockiego, Piotrkowskiego, Dolnośląskiego, Mazowsza i Małopolskiego.

Łącznie przed siedzibą Jyska pojawiło się około 800 związkowców. Na pikiecie pojawiła się także Anna Milczanowska, poseł na Sejm RP. To w jej Biurze Poselskim przedstawiciel kancelarii prawniczej reprezentujący Spółkę Jysk doręczył Tomaszowi Jamrozikowi dokument informujący o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Podczas pikiety głos zabrali przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc oraz przedstawiciele przybyłych na pikietę Regionów NSZZ „Solidarność”. Głos zabrali także zwolniony przez prezydenta Radomska, również w trybie art. 52 Kp, przewodniczący Komisji Zakładowej w Urzędzie Miasta Radomsko Daniel Serwa oraz przewodniczący Sekretariatu Krajowego Handlu, Banków i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” oraz Alfred Bujara. Mówcy w swoich wystąpieniach podkreślali, iż do końca będą wspierać zwolnionego działacza związkowego, a „Solidarność” to nie tylko nazwa Związku, ale również wspólnota działań i wzajemna pomoc w potrzebie. Bogdan Utnicki, zastępca zwolnionego Tomasza Jamrozika podkreślił, iż Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Jysk zrobi wszystko, aby bezpardonowa walka o poprawę warunków pracy Tomka nie poszła na marne.

Związkowe wotum niefności - czerwona kartka dla minister Zalewskiej

15 września oświatowa „Solidarność” protestowała przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej; Zamanifestowała w ten sposób swoje niezadowolenie i rozczarowanie z prowadzonej przez Rząd polityki oświatowej; "Prowadzone do tej pory rozmowy z minister edukacji Anną Zalewską nie przyniosły rezultatów – mówi przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Roman Laskowski Chcemy konstruktywnych rozmów, które doprowadzą do zbliżenia stanowisk".

31 sierpnia Rada Krajowa Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” podjęła uchwałę o proteście.Wg Rady dialog prowadzony z min. Zalewską jest pozorowany, a postulaty „Solidarności” dotyczące najważniejszych problemów są ignorowane. O co chodzi związkowcom? Chodzi głównie o płace.

Płace nauczycieli są bardzo niskie. Od 2012 r. nauczyciele nie otrzymali żadnej podwyżki pensji, ani nawet waloryzacji – kontynuuje przewodniczący R. Laskowski. - Żądamy m.in. 15% wzrostu wynagrodzenia zasadniczego od stycznia 2019 r.; usunięcia niekorzystnych przepisów dotyczących oceny pracy nauczyciela, wśród których można znaleźć aż 97 kryteriów oceny i wycofania lub zmiany rozporządzeń dot. wydłużenia awansu zawodowego (z 10 do 15 lat).

Przed MEN manifestowała oświatowa „Solidarność” z całej Polski, w tym liczna grupa związkowców z oświaty z Regionu Ziemia Łódzka, a także przedstawiciele Prezydium łódzkiej „Solidarności” - zastępca przewodniczącego ZR Piotr Ścieśko oraz członek Prezydium ZR Michał Karolczyk.

 << nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71   starsze >>