Czytaj prasę

 

Aktualności

Posiedzenie Zarządu Regionu łódzkiej "Solidarności" w Brukseli

W dniach 15-17 października odbyło się w Brukseli wyjazdowe posiedzenie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność"; Członkowie Zarządu Regionu i Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący Podregionów i Regionalnych Sekcji do Brukseli pojechali na zaproszenie europosła Jacka Saryusz-Wolskiego; Program wyjazdu obejmował między innymi spotkanie z Jackiem Saryusz-Wolskim oraz  zwiedzanie Parlamentu Europejskiego.

W trakcie spotkania z europosłem przewodniczący ZR łódzkiej "Solidarności" wręczył J. Saryusz-Wolskiemu album "Hołd Katyński" z podpisami wszystkich członków ZR.

Pikieta Pomocy Społecznej - Wszyscy jesteśmy równi

8 października br pracownicy zrzeszeni w NSZZ „Solidarność” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi i 12-tu Domów Pomocy Społecznej przez 30 minut chodzili po przejściu dla pieszych przy ulicy Kilińskiego w ramach akcji protestacyjnej przeciwko nierównemu traktowaniu przez Dyrektora MOPS i władze Miasta Łodzi pracowników MOPS;
Władze miasta przyznały podwyżki pewnym grupom zawodowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
Następnie protestujący przeszli pod Urząd Miasta Łodzi i złożyli petycję, w której domagają się wzrostu płacy i równego traktowania wszystkich pracowników zatrudnionych w Pomocy Społecznej.


Protest zorganizowała Regionalna Sekcja Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ „Solidarność”.

Pikieta w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

28 września 2018 r w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi odbyła się pikieta zorganizowana przez Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" w CZMP; Pikieta odbyła się w ramach sporu zbiorowego, w który związkowcy weszli z pracodawcą, domagając się podwyżek płac; W pikiecie wzięło udział około 300 pracowników CZMP.

Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" reprezentował zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Piotr Ścieśko. Pikietujących wsparła także przewodnicząca Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" Ewa Zielińska.

     

Pikieta w obronie zwolnionego Tomasza Jamrozika

21 września br przed Centrum Dystrybucyjnym Jysk w Radomsku odbyła się pikieta w obronie zwolnionego z pracy przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Jysk Tomasza Jamrozika; Do Radomska przyjechali związkowcy z Regionów: Ziemi Łódzkiej, Podbeskidzia, Śląsko-Dąbrowskiego, Częstochowskiego, Płockiego, Piotrkowskiego, Dolnośląskiego, Mazowsza i Małopolskiego.

Łącznie przed siedzibą Jyska pojawiło się około 800 związkowców. Na pikiecie pojawiła się także Anna Milczanowska, poseł na Sejm RP. To w jej Biurze Poselskim przedstawiciel kancelarii prawniczej reprezentujący Spółkę Jysk doręczył Tomaszowi Jamrozikowi dokument informujący o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Podczas pikiety głos zabrali przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc oraz przedstawiciele przybyłych na pikietę Regionów NSZZ „Solidarność”. Głos zabrali także zwolniony przez prezydenta Radomska, również w trybie art. 52 Kp, przewodniczący Komisji Zakładowej w Urzędzie Miasta Radomsko Daniel Serwa oraz przewodniczący Sekretariatu Krajowego Handlu, Banków i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” oraz Alfred Bujara. Mówcy w swoich wystąpieniach podkreślali, iż do końca będą wspierać zwolnionego działacza związkowego, a „Solidarność” to nie tylko nazwa Związku, ale również wspólnota działań i wzajemna pomoc w potrzebie. Bogdan Utnicki, zastępca zwolnionego Tomasza Jamrozika podkreślił, iż Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Jysk zrobi wszystko, aby bezpardonowa walka o poprawę warunków pracy Tomka nie poszła na marne.

Związkowe wotum niefności - czerwona kartka dla minister Zalewskiej

15 września oświatowa „Solidarność” protestowała przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej; Zamanifestowała w ten sposób swoje niezadowolenie i rozczarowanie z prowadzonej przez Rząd polityki oświatowej; "Prowadzone do tej pory rozmowy z minister edukacji Anną Zalewską nie przyniosły rezultatów – mówi przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Roman Laskowski Chcemy konstruktywnych rozmów, które doprowadzą do zbliżenia stanowisk".

31 sierpnia Rada Krajowa Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” podjęła uchwałę o proteście.Wg Rady dialog prowadzony z min. Zalewską jest pozorowany, a postulaty „Solidarności” dotyczące najważniejszych problemów są ignorowane. O co chodzi związkowcom? Chodzi głównie o płace.

Płace nauczycieli są bardzo niskie. Od 2012 r. nauczyciele nie otrzymali żadnej podwyżki pensji, ani nawet waloryzacji – kontynuuje przewodniczący R. Laskowski. - Żądamy m.in. 15% wzrostu wynagrodzenia zasadniczego od stycznia 2019 r.; usunięcia niekorzystnych przepisów dotyczących oceny pracy nauczyciela, wśród których można znaleźć aż 97 kryteriów oceny i wycofania lub zmiany rozporządzeń dot. wydłużenia awansu zawodowego (z 10 do 15 lat).

Przed MEN manifestowała oświatowa „Solidarność” z całej Polski, w tym liczna grupa związkowców z oświaty z Regionu Ziemia Łódzka, a także przedstawiciele Prezydium łódzkiej „Solidarności” - zastępca przewodniczącego ZR Piotr Ścieśko oraz członek Prezydium ZR Michał Karolczyk.

 

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia

 

WŁODZIMIERZOWI JANIAKOWI

 

członkowi Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”,

z powodu śmierci

MAMY

składają członkowie i pracownicy

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”

Łódzkie obchody 38 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

31 sierpnia br odbyły się w Łodzi obchody 38 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, które doprowadziły do powstania NSZZ „Solidarność”; Obchody zorganizował Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, a rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w Kościele pw Najświętszego Imienia Jezus (u oo Jezuitów) w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 60; Mszy przewodniczył ksiądz biskup senior Adam Lepa; Po mszy przewodniczący Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc wraz z byłymi działaczami łódzkiej „Solidarności” Andrzejem Słowikiem i Jerzym Kropiwnickim złożyli kwiaty i zapalili znicz na symbolicznym Grobie bł ks Jerzego Popiełuszko znajdującym się przed kościołem oo Jezuitów; Następnie uczestnicy uroczystości, na czele z pocztami sztandarowymi, przemaszerowali pod Pomnik Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka znajdujący się przed Kościołem Podwyższenia św Krzyża; Tam zebrani wysłuchali przemówienia przewodniczącego Waldemara Krenca, wysłuchali utworów Jana Pietrzaka i Jacka Kaczmarskiego oraz złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, instytucji państwowych, służb mundurowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz członkowie i sympatycy NSZZ „Solidarność”. Ponadto uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandarowych NSZZ "Solidarność". W imieniu Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” kwiaty złożyli przewodniczący Waldemar Krenc wraz z zastępcami Piotrem Ścieśko, Ireneuszem Wachem oraz członkiem Prezydium Przemysławem Grędą.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>