Czytaj prasę

 

Aktualności

Pikieta w obronie zwolnionego Tomasza Jamrozika

21 września br przed Centrum Dystrybucyjnym Jysk w Radomsku odbyła się pikieta w obronie zwolnionego z pracy przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Jysk Tomasza Jamrozika; Do Radomska przyjechali związkowcy z Regionów: Ziemi Łódzkiej, Podbeskidzia, Śląsko-Dąbrowskiego, Częstochowskiego, Płockiego, Piotrkowskiego, Dolnośląskiego, Mazowsza i Małopolskiego.

Łącznie przed siedzibą Jyska pojawiło się około 800 związkowców. Na pikiecie pojawiła się także Anna Milczanowska, poseł na Sejm RP. To w jej Biurze Poselskim przedstawiciel kancelarii prawniczej reprezentujący Spółkę Jysk doręczył Tomaszowi Jamrozikowi dokument informujący o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Podczas pikiety głos zabrali przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc oraz przedstawiciele przybyłych na pikietę Regionów NSZZ „Solidarność”. Głos zabrali także zwolniony przez prezydenta Radomska, również w trybie art. 52 Kp, przewodniczący Komisji Zakładowej w Urzędzie Miasta Radomsko Daniel Serwa oraz przewodniczący Sekretariatu Krajowego Handlu, Banków i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” oraz Alfred Bujara. Mówcy w swoich wystąpieniach podkreślali, iż do końca będą wspierać zwolnionego działacza związkowego, a „Solidarność” to nie tylko nazwa Związku, ale również wspólnota działań i wzajemna pomoc w potrzebie. Bogdan Utnicki, zastępca zwolnionego Tomasza Jamrozika podkreślił, iż Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Jysk zrobi wszystko, aby bezpardonowa walka o poprawę warunków pracy Tomka nie poszła na marne.

Związkowe wotum niefności - czerwona kartka dla minister Zalewskiej

15 września oświatowa „Solidarność” protestowała przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej; Zamanifestowała w ten sposób swoje niezadowolenie i rozczarowanie z prowadzonej przez Rząd polityki oświatowej; "Prowadzone do tej pory rozmowy z minister edukacji Anną Zalewską nie przyniosły rezultatów – mówi przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Roman Laskowski Chcemy konstruktywnych rozmów, które doprowadzą do zbliżenia stanowisk".

31 sierpnia Rada Krajowa Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” podjęła uchwałę o proteście.Wg Rady dialog prowadzony z min. Zalewską jest pozorowany, a postulaty „Solidarności” dotyczące najważniejszych problemów są ignorowane. O co chodzi związkowcom? Chodzi głównie o płace.

Płace nauczycieli są bardzo niskie. Od 2012 r. nauczyciele nie otrzymali żadnej podwyżki pensji, ani nawet waloryzacji – kontynuuje przewodniczący R. Laskowski. - Żądamy m.in. 15% wzrostu wynagrodzenia zasadniczego od stycznia 2019 r.; usunięcia niekorzystnych przepisów dotyczących oceny pracy nauczyciela, wśród których można znaleźć aż 97 kryteriów oceny i wycofania lub zmiany rozporządzeń dot. wydłużenia awansu zawodowego (z 10 do 15 lat).

Przed MEN manifestowała oświatowa „Solidarność” z całej Polski, w tym liczna grupa związkowców z oświaty z Regionu Ziemia Łódzka, a także przedstawiciele Prezydium łódzkiej „Solidarności” - zastępca przewodniczącego ZR Piotr Ścieśko oraz członek Prezydium ZR Michał Karolczyk.

 

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia

 

WŁODZIMIERZOWI JANIAKOWI

 

członkowi Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”,

z powodu śmierci

MAMY

składają członkowie i pracownicy

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”

Łódzkie obchody 38 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

31 sierpnia br odbyły się w Łodzi obchody 38 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, które doprowadziły do powstania NSZZ „Solidarność”; Obchody zorganizował Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, a rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w Kościele pw Najświętszego Imienia Jezus (u oo Jezuitów) w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 60; Mszy przewodniczył ksiądz biskup senior Adam Lepa; Po mszy przewodniczący Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc wraz z byłymi działaczami łódzkiej „Solidarności” Andrzejem Słowikiem i Jerzym Kropiwnickim złożyli kwiaty i zapalili znicz na symbolicznym Grobie bł ks Jerzego Popiełuszko znajdującym się przed kościołem oo Jezuitów; Następnie uczestnicy uroczystości, na czele z pocztami sztandarowymi, przemaszerowali pod Pomnik Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka znajdujący się przed Kościołem Podwyższenia św Krzyża; Tam zebrani wysłuchali przemówienia przewodniczącego Waldemara Krenca, wysłuchali utworów Jana Pietrzaka i Jacka Kaczmarskiego oraz złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, instytucji państwowych, służb mundurowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz członkowie i sympatycy NSZZ „Solidarność”. Ponadto uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandarowych NSZZ "Solidarność". W imieniu Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” kwiaty złożyli przewodniczący Waldemar Krenc wraz z zastępcami Piotrem Ścieśko, Ireneuszem Wachem oraz członkiem Prezydium Przemysławem Grędą.

Jysk Sp. z o.o. zwalnia działacza związkowego

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Jysk Sp z  oo Tomaszem Jamrozikiem Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w dniu 27 sierpnia br podjął stanowisko, w którym zażądał natychmiastowego przywrócenia do pracy zwolnionego działacza oraz wezwał pracodawcę do zaprzestania łamania obowiązującego w Polsce prawa wynikającego z art 32 ustawy o związkach zawodowych.

Pełny tekst stanowiska ZR tutaj.

Natychmiastowego przywrócenia do pracy T. Jamrozika wraz z zadośćuczynieniem za wyrządzone mu szkody zażądał również przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda w piśmie do dyrektora generalnego Jysk Sp. z o.o. Polska. P. Duda stwierdził w piśmie, iż konflikt z „Solidarnością” w Jysk jest konfliktem z całym Związkiem, a o zaistniałej sytuacji poinformował Ambasadora Królestwa Danii w Polsce. Poniżej tekst pism przewodniczącego KK P. Dudy. W sprawie zwolnionego działacza stanowisko podjęła również Komisja Krajowa (tekst stanowiska KK tutaj).

Pismo do Generalnego Dyrektora Jysk Sp. z o.o. w Polsce

Pismo do Ambasadora Królestwa Danii w Polsce

Przypominamy, iż Jysk Sp. Z o.o.w dniu 20 sierpnia br. rozwiązała bez wypowiedzenia umowę o pracę z przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Tomaszem Jamrozikiem. Powodem rozwiązania umowy o pracę było rzekome naruszenie przez T. Jamrozika podstawowych obowiązków pracowniczych polegających na podawaniu nieprawdziwej i zawyżonej liczby członków Związku, co prowadziło do zwolnienia (w niewłaściwym wymiarze) z obowiązku wykonywania pracy przez działaczy Komisji Zakładowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (w ramach tzw. godzin związkowych). Tomasz Jamrozik pełni funkcję przewodniczącego KZ w Jysk, a jego stosunek umowy o pracę został wskazany do szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy. Pracodawca zwrócił się do Komisji Zakładowej w Jysk oraz do Zarządu Regionu (T. Jamrozik pełni funkcję członka Zarządu Regionu) o opinię na temat zasadności rozwiązania umowy o pracę. Zarówno Komisja Zakładowa, jak i Zarząd Regionu uznali zarzuty pracodawcy za nieprawdziwe i bezpodstawne, i nie wyraziły zgody na rozwiązanie umowy o pracę z przewodniczącym KZ. Według NSZZ „Solidarność” przyczyna rozwiązania umowy o pracę pozbawiona jest jakichkolwiek konkretów, a okoliczności uzasadniające tę decyzję były objęte postępowaniem przygotowawczym przez Prokuraturę, które zostało umorzone z powodu braku znamion czynu zabronionego. Obecnie sprawa badana jest ponownie tylko ze względu na złożone przez Jysk Sp. z o.o. zażalenia na decyzję Prokuratury.

Konflikt na linii Jysk – Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Jysk trwa od lat. Między innymi przedstawiciel Jysk Sp. z o.o. złożył doniesienie na przewodniczącego zakładowej „Solidarności” Tomasza Jamrozika zarzucając mu prowadzenie strony internetowej Organizacji Zakładowej bez zarejestrowania. Sprawa trafiła do Sądu, który z zarzutów T. Jamrozika oczyścił.

38 rocznica strajku w łódzkim MPK

27 sierpnia br przed pamiątkową Tablicą upamiętniającą protest pracowników MPK łódź, który rozpoczął się 26 sierpnia 1980 roku, odbyła się uroczystość zorganizowana przez Organizację Międzyzakładową NSZZ "Solidarność" w MPK Łódź; Podczas uroczystości głos zabrali przewodniczący OM NSZZ "S" w MPK Łódź Andrzej Szymczak oraz przewodniczący Zarządu Regionu łódzkiej "Solidarności" Waldemar Krenc.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji państwowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz członkowie i sympatycy NSZZ "Solidarność". Uroczystość wzbogaciły utwory Jana Pietrzaka i Jacka Kaczmarskiego wykonane przez Orkiestrę MPK Łódź. Obecni na uroczystości złożyli pod Tablicą kwiaty. W imieniu Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" kwiaty złożyła delegacja w składzie: przewodniczący ZR Waldemar Krenc oraz zastępcy przewodniczącego Piotr Ścieśko i Ireneusz Wach.

Obchody XXXVIII rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza członków i sympatyków Związku do wzięcia udziału w uroczystościach z okazji XXXVIII rocznicy powstania NSZZ „Solidarność"; Obchody rozpocznie uroczysta Msza Święta, która zostanie odprawiona w piątek 31 sierpnia br o godzinie 16:00 w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus (u oo Jezuitów) w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 60;

Po mszy nastąpi przemarsz uczestników pod Pomnik–Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka znajdujący się przed Kościołem Podwyższenia św Krzyża przy ul Sienkiewicza 38, gdzie zostaną złożone kwiaty; Okolicznościowe przemówienie wygłosi przewodniczący ZR ZŁ NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc.

Komisje Zakładowe oraz organizacje i osoby prywatne, które zamierzają składać kwiaty pod pomnikiem prosimy o zawiadomienie Regionu ZŁ (do dnia 29.08.br.) pok. 311, telefonicznie 42 67-72-627, 42 67-72-628, 42 67-72-611 lub drogą mailową na adres: sekretariat.lodz@solidarnosc.org.pl


 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w MPK w Łodzi zaprasza wszystkich, którzy pozostali wierni ideałom „Solidarności” pod Pamiątkową Tablicę przy ulicy Kraszewskiego 7/9, gdzie w dniu 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 odbędą się uroczystości z okazji XXXVIII rocznicy strajku w MPK-Łódź. Pod tablicą złożone zostaną kwiaty i zostaną wygłoszone okolicznościowe przemówienia.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68   starsze >>