Czytaj prasę

 

Aktualności

Polityka Wasza – Bieda Nasza

Polityka Wasza – Bieda Nasza

 

Pod takim hasłem 25 maja odbyły się pikiety przed Urzędami Wojewódzkimi w 16 miastach wojewódzkich w kraju.

Akcję zainicjowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w proteście przeciwko polityce rządu. To był największy od lat protest NSZZ „Solidarność”.

Pikieta w Łodzi rozpoczęła się o godzinie 14.00 przed Łódzkim Urzędem Wojewódzkim przy ul. Piotrkowskiej 104. Związkowcy domagali się podniesienia płacy minimalnej, czasowego obniżenia akcyzy na paliwo, zwiększenia środków na walkę z bezrobociem oraz odmrożenia progów dochodowych, od których są naliczane zasiłki z pomocy społecznej.

W pikiecie pod Urzędem Wojewódzkim w Łodzi udział wzięło ok. 1500 osób. Związkowców z naszego Regionu wsparli też koleżanki i koledzy z: Piotrkowa Tryb, Opoczna i Tomaszowa Maz. Do związkowców dołączyli mieszkańcy Łodzi. Solidarność! Solidarność! - rozlegało się co chwila. Było głośno, ale spokojnie. Związkowcy mieli transparenty i flagi. „Chcemy żyć godnie"; „Miała być Irlandia, a jest Białoruś", „Ubóstwo, drożyzna”. Wszędzie były widoczne baloniki oraz wiatraczki z hasłami: „Podnieśmy Polakom płacę minimalną”. Z zaimprowizowanej trybuny przemawiali działacze, podkreślając trudną sytuację w województwie łódzkim, duże bezrobocie oraz głodowe pensje.

Do pikietujących wyszła wojewoda Jolanta Chełmińska reprezentująca w Łodzi rząd RP. Przewodniczący Waldemar Krenc wręczył na jej ręce Petycję do Premiera Donalda Tuska. Wojewoda obiecała, że przekaże ją Premierowi.

Przed pikietą i w jej trakcie rozdawane były ulotki informujące mieszkańców miasta o celowości przeprowadzenia pikiety. Podczas pikiety oraz przed jej rozpoczęciem pracownicy Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” w centrum Łodzi, w pasażu Schillera zbierali podpisy na listach poparcia pod projektem zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Ponadto prawnicy Zarządu Regionu udzielali bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa pracy.

ZOBACZ FILM

Uchwały uchylone

Działania Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Łodzi w obronie likwidowanych szkół i placówek oświatowych przyniosły skutek.

Po przekazaniu stanowiska ZR wyrażającego sprzeciw wobec tych zamiarów oraz po negatywnym zaopiniowaniu 41 projektów uchwał Rady Miejskiej w tej sprawie, Wojewoda Łódzki uznając m.in. postulaty „Solidarności” zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego część uchwał ws. zamiaru likwidacji szkół oraz przedstawiła Radzie Miejskiej swoje zastrzeżenia co do pozostałych.

Rada Miejska podzieliła stanowisko wojewody i nie podjęła uchwał w tych sprawach.

W Regionie Ziemia Łódzka obradował sztab protestacyjny

W poniedziałek 9 maja w siedzibie łódzkiej „Solidarności” zebrał się sztab protestacyjny NSZZ „Solidarność”, podczas którego opracowany został plan i przebieg protestów w dniu 25 maja w 16 miastach wojewódzkich.

Godziny rozpoczęcia tych akcji ustalą poszczególne zarządy regionów. Związkowcy podjęli decyzje o organizacji ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie w dniu 30 czerwca.

Głównym hasłem, pod którym „Solidarność” będzie prowadziła akcje, jest wezwanie rządu do ochrony najuboższych i walki z rosnącą biedą.

 

Podczas pikiet pod urzędami wojewódzkimi będą zbierane podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o podniesieniu płacy minimalnej.

 

Przypominamy, że w Łodzi manifestacja odbędzie sie 25 maja o godzinie 14.00 pod Urzędem Wojewódzkim w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.

Komunikat w sprawie zamiaru likwidacji szkół i placówek oświatowych w Łodzi

Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” i Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w dniu 5 maja 2011 r negatywnie zaopiniowały wszystkie przedstawione projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi dotyczące likwidacji i przekształceń szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.Związek ustosunkował się merytorycznie do przedstawionych projektów i zaopiniował je negatywnie, głównie z powodu braku zapewnienia zatrudnienia dla wszystkich nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi likwidowanych placówek.

NSZZ „Solidarność” jest gotowy do kontynuowania rozmów z władzami miasta, które zostały podjęte po apelu Zarządu Regionu w dniu 18 kwietnia br.

Jednocześnie podkreślamy, iż decyzje dotyczące restrukturyzacji szkół i placówek oświatowych powinny być podejmowane po dokładnej analizie, szerokiej debacie oraz uchwaleniu strategii dla edukacji w mieście Łodzi.

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych

W dniu 28 kwietnia 2011 r Region Ziemia Łódzka NSZZZ "Solidarność” już po raz dwudziesty obchodził Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych.

W Polsko-Amerykańskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego odbyła się konferencja “Bezpieczna praca a związki zawodowe”.

W konferencji uczestniczyli zakładowi społeczni inspektorzy pracy, służby bhp, związkowcy.

Referaty wygłosili przedstawiciele Okręgowej Inspekcji Pracy w Łodzi, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Łodzi i Instytutu Medycyny Pracy.

Dane statystyczne z roku 2010 wskazują, że poprawia się bezpieczeństwo pracowników. Zmniejszyła się liczba ofiar śmiertelnych, i mniej osób odniosło obrażenia. Problem ciągle jednak występuje – mówią przedstawiciele OIP w Łodzi.

W Łodzi w ubiegłym roku inspektorzy zbadali okoliczności 128 wypadków przy pracy, w których poszkodowanych zostało 139 osób a 23 osoby poniosły śmierć - mówią dane Państwowej Inspekcji Pracy.

Co z pracownikami Teatru Wielkiego w Łodzi?

26 kwietnia marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień przyjął związkowców z „Solidarności”.

W spotkaniu uczestniczyli Piotr Ścieśko – członek Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” oraz Marek Grabowski – przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Teatrze Wielkim. Przewodniczący związkowców z teatru stwierdził, iż w związku z planowanym remontem pracownicy obawiają się o miejsca pracy. Remont teatru może potrwać nawet kilkanaście miesięcy. Inwestycja ta wymaga zamknięcia obiektu na ten okres. „Co z naszymi pensjami w czasie remontu?” - pytają. Witold Stępień uspokoił związkowców i zapewnił, że w czasie trwania remontu nie będzie żadnych zwolnień ani bezpłatnych urlopów. Zostanie przygotowany plan, według którego w tym czasie teatr nie zawiesi działalności, a spektakle będą wystawiane na innych scenach w Łodzi i kraju.

3 maja – Obchody Święta Narodowego

3 maja 2011 r (wtorek) – Obchody Święta Narodowego i Święta Najświętszej Marii Panny Królowej Polski.

W kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja organizowane są w Łodzi następujące uroczystości:

godz. 9:30

Zbiórka pocztów sztandarowych na pl. Jana Pawła II przed Bazyliką Archikatedralną (ul. Piotrkowska 265)

godz. 10:00

Uroczysta Msza Św. w  Bazylice  Archikatedralnej w intencji Ojczyzny celebrowana przez Jego Ekscelencję Ks. Arcybiskupa dr Władysława Ziółka Metropolitę Łódzkiego

godz. 11:15

Uroczystości przed płytą Grobu Nieznanego Żołnierza:

- zmiana warty

- przemówienie Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej

- apel poległych

- salwa honorowa

- złożenie wieńców i kwiatów

- defilada kompanii honorowych

 

Serdecznie zapraszamy członków Związku oraz poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” do wzięcia udziału w uroczystościach<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>