Czytaj prasę

 

Aktualności

W rocznicę śmierci bł. księdza Jerzego Popiełuszki

Jak co roku, 19 października - w rocznicę tragicznej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” zaprasza na uroczystą Mszę Świętą, która zostanie odprawiona w kościele pw św Stanisława Kostki    w Warszawie na Żoliborzu (ul Hozjusza 2).

Godz. 17.00 Ks. dr hab. Tomasz Kaczmarek, postulator procesu beatyfikacyjnego: „Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko – obecność w życiu Kościoła”

Godz. 17.30 – Powitanie pocztów sztandarowych

Godz. 18.00 – Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Eminencji Kard. Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego

Po Mszy świętej otwarcie i poświęcenie Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławionego Jerzy Popiełuszki.

Szczegóły dotyczące wyjazdu czytaj w komunikacie

 

W intencji ofiar komunizmu

17 września przypadała 72 rocznica sowieckiej napaści na Polskę.

Przy Pomniku Ofiar Komunizmu przy al. Anstadta w Łodzi przedstawiciele „Solidarności” oraz Związku Sybiraków wspólnie złożyli kwiaty w intencji ofiar sowieckiej okupacji.

 

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” reprezentował sekretarz Ireneusz Wach, a w imieniu Łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków wiązankę złożył prezes Stanisław Jurkin. W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, wojewoda Jolanta Chełmińska oraz wiceprezydent Krzysztof Piątkowski, młodzież szkolna, kombatanci oraz Andrzej Słowik, pierwszy przewodniczący łódzkiej „Solidarności”.

17 września –międzynarodowa manifestacja związkowców we Wrocławiu

NIE MA ZGODY NA DALSZE OGRANICZANIE PRAW PRACOWNICZYCH

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami NSZZ „Solidarność” zorganizowała 17 września we Wrocławiu manifestację.

Oprócz związkowców z Polski w manifestacji wzięli mą udział związkowcy należący do Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

Tego dnia obradowali we Wrocławiu ministrowie finansów i gospodarki krajów Unii Europejskiej. Przemarsz związkowców reprezentujących wszystkie organizacje z całej Europy ma być sygnałem dla polityków, że nie ma zgody na dalsze ograniczanie praw pracowniczych.

18 września 2011 r. – XXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXIX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę.

Program Pielgrzymki 18 września 2011 r. (niedziela):

 

Godz. 10.00 – Koncert Zespołu Mazowsze

Godz. 10.30 – Wystąpienie Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy

Godz. 11.00 - Uroczysta Suma - koncelebrują Duszpasterze Ludzi Pracy. Przewodniczy i homilię wygłosi Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź

 

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd na Pielgrzymkę do Częstochowy.

Zapisy do dnia 15 września br., przyjmuje Dział Regionalny ZR pok. 311 tel. 42 67-72-627, 42 67-72-628.

Szczegóły wyjazdu w Komunikacie nr 24

31. rocznica powstania NSZZ "Solidarność"

Uroczysta msza święta odprawiona w kościele pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi rozpoczęła 31 sierpnia obchody XXXI rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Mszę odprawiono w intencji „Solidarności’. Cały świat patrzy na Polskę i na Solidarność a Sejm RP ustanowił dzień 31 sierpnia świętem narodowym – słyszeliśmy podczas kazania. Mianem „Solidarności” znaczy się ulice miast w różnych częściach świata. – Słowo „Solidarność” zobowiązuje. Trzeba dźwigać jej ideały, trzeba wielkiej mądrości a nade wszystko ducha wiary.

Po mszy złożono kwiaty pod krzyżem – symbolicznym grobem księdza Jerzego Popiełuszki.

Następnie przemaszerowano ul. Sienkiewicza pod Pomnik – Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka przed kościołem św. Krzyża.

Przewodniczący Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc w swoim wystąpieniu przypomniał ideały Związku: upomniał się o najbiedniejszych, o bezrobotnych. Zwrócił się do elit aby pamiętali o tych ludziach. Przewodniczący podziękował przybyłym za obecność, za to, że przekazują ideały „Solidarności” młodszemu pokoleniu.

Wśród zgromadzonych podczas uroczystości byli m.in.: przedstawiciele władz wojewódzkich z Wojewodą Łódzkim Jolantą Chełmińską, Marszałkiem Województwa Witoldem Stępniem, przedstawiciele władz miejskich z Prezydentem Łodzi Hanną Zdanowską, przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi Marek Drużka, Kurator Łódzki Jan Kamiński, przedstawiciele służb mundurowych, wyższych uczelni, duchowni, związkowcy i mieszkańcy Łodzi.

Pod Pomnikiem – Krzyżem zebrani złożyli kwiaty.

Uroczystości zorganizowane przez Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” uświetniła obecność pocztów sztandarowych.

Zobacz film

Będzie ulica marszałka Andrzeja Kerna

Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu nazw sześciu nowym ulicom w Łodzi.

Nową nazwę im. Marszałka Andrzeja KERNA otrzymała też ulica łącząca ul. Brzezińską ze Stokowską.

Wniosek o uczczenie w ten sposób pamięci Marszałka zgłosił Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność".

Mecenas Andrzej Kern, wicemarszałek Sejmu I kadencji, radny Sejmiku Województwa Łódzkiego prowadził kancelarię adwokacką, był obrońcą w procesach działaczy NSZZ „Solidarność”. W 1982 r. był internowany w Łowiczu.

Zmarł w 2007 roku, w wieku 70 lat. Został pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu na Dołach.

NOWE KWALIFIKACJE W NOWEJ PRACY

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” wraz z Fundacją „Uwolnienie” realizują projekt współfinansowany przez Unię Europejską pt:

NOWE KWALIFIKACJE W NOWEJ PRACY

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego, którzy zostali zwolnieni z pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy z przyczyn dotyczących pracodawcy przechodzącego procesy restrukturyzacyjne oraz dla tych, którym z tych samych powodów, w ciągu ostatnich 6 miesięcy wygasła umowa o pracę.

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość uczestniczenia w kursach zawodowych, szkoleniach, skorzystania z pomocy doradcy zawodowego, psychologa . Połowa uczestników projektu otrzyma dotację w wysokości do 40 tys. na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.

Każdy z uczestników projektu otrzyma: ciepły posiłek, serwis kawowy, stypendium szkoleniowe, materiały szkoleniowe.

Zapisy przyjmowane są w biurze projektów: Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” Łódź ul. Kamińskiego 18 tel. 426772611.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71   starsze >>