Czytaj prasę

 

Aktualności

21 czerwca - zbieramy podpisy

21 czerwca – zbieramy podpisy

Decyzją Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” dzień 21 czerwca br będzie dniem akcji zbierania podpisów pod projektem Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej o zmianie ustawy o podwyższeniu minimalnego wynagrodzenia.

Tego dnia w centrach miast zostaną wystawione stoliki, gdzie będzie można poprzeć tą inicjatywę.

Konferencja prasowa 20 czerwca

Celem ustawy jest stopniowe podwyższanie minimalnego wynagrodzenia za pracę do wysokości co najmniej 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego.

Apelujemy do członków naszego związku oraz do wszystkich mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego o aktywne włączenie się w akcję zbierania podpisów. Chcemy, aby 21 czerwca "Solidarność" znowu była widoczna na ulicach, w centrach miast, w miejscach, gdzie przebywa dużo ludzi, w miejscach, gdzie pojawia się młodzież, bo ta akcja jest prowadzona również z myślą o nich.

Tylko w ten sposób możemy zmobilizować nasze społeczeństwo do starań o korzystniejsze gwarancje płacowe.

"Solidarność" walczy o wyższą płacę minimalną

NSZZ “Solidarność” zbiera podpisy pod projektem ustawy przewidującej podniesienie płacy minimalnej do poziomu 50 proc przeciętnego wynagrodzenia.

W tym celu został powołany Komitet Inicjatywy Obywatelskiej, w skład którego wchodzą członkowie Prezydium KK oraz przewodniczący Regionów i Sekretariatów Branżowych.

Według projektu Związku płaca minimalna ma być ściśle związana ze średnim wynagrodzeniem i z czasem dojść do 50% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Dziś osoby otrzymujące płace minimalną są zmuszone korzystać z opieki społecznej. Wyższa płaca minimalna powinna zahamować to zjawisko, a co za tym idzie zahamować wzrost rozwarstwienia społecznego. Obecnie wynagrodzenie minimalne otrzymuje ponad 350 tys. pracowników.

Zwracamy się do naszych członków o aktywne włączenie się do akcji zbierania podpisów. Poniżej pliki do ściągnięcia: "projekt ustawy" oraz "Wykaz obywateli udzielających poparcie projektowi". Wypełnione wykazy prosimy przekazywać do siedziby Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" przy ulicy Kamińskiego 18 do pokoju 311 (dział kontaktów).

Andrzej Słowik bez pracy

W dniu 8 czerwca w Sądzie Rejonowym w Warszawie odbyła się sprawa przeciwko Ministerstwu Sprawa Zagranicznych o przywrócenie do pracy Andrzeja Słowika, pierwszego przewodniczącego Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”.

Pozew został złożony w związku z jego bezpodstawnym zwolnieniem z pracy. Pełnomocnikiem Andrzeja Słowika jest znany działacz - mecenas Marek Markiewicz.

Na sali sądowej byli przedstawiciele Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” w charakterystycznych żółtych kurtkach z emblematami związku, na czele z przewodniczącym Zarządu Regionu Waldemarem Krencem, który zapowiedział, że tak jak teraz, tak i na następnej rozprawie stawi się wraz ze związkowcami, aby wspierać A. Słowika w walce o przywrócenie do pracy.

Kolejna sprawa odbędzie się 14 listopada również w warszawskim sądzie.


Andrzej Słowik wywodzący się z MPK w Łodzi był przewodniczącym łódzkiej „Solidarności” od września 1980 do marca 1992 roku. Był członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz członkiem Prezydium KK. Został aresztowany 13 grudnia 1981 i wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Łodzi skazany na cztery i pół roku na karę więzienia (w wyniku rewizji kara więzienia przez Sąd Najwyższy została podwyższona do sześciu lat).Przetrzymywany był w areszcie Śledczym w Łodzi, areszcie Warszawa-Mokotów oraz w zakładach karnych w Hrubieszowie i Barczewie. Został zwolniony w końcu lipca 1984 r na mocy amnestii.

„Hołd katyński 2”

Informujemy, że Wydawnictwo „Biały Kruk” po raz kolejny wydało album poświęcony tragicznie zmarłej Parze Prezydenckiej Marii i Lechowi Kaczyńskim.

Album, podobnie jak wydanie poprzednie - bogato ilustrowany, na kredowym papierze ukazuje fotografie szczęśliwych chwil pary prezydenckiej, a także obraz Polski po tragedii katyńskiej, zdjęcia z pierwszej rocznicy tragedii smoleńskiej.

Album zawiera wspomnienia o Lechu Kaczyńskim, okolicznościowe homilie, kazania, wystąpienia: m.in. Jarosława Kaczyńskiego oraz Janusza Śniadka wygłoszone podczas uroczystości w rocznicę katastrofy.

Cena 1 egz. – promocyjna dla członków NSZZ „Solidarność” – 44,00 zł.+ 5 % VAT.

Chętni do nabycia albumu „Hołd katyński 2” proszeni są o kontakt z działem szkoleń, informacji i promocji ul. Kamińskiego 18, pok. 209, tel. 42 677-26-16, fax 42 677-26–613 lub e mail szkolenia.lodz@solidarnosc.org.pl

Polityka Wasza – Bieda Nasza

Polityka Wasza – Bieda Nasza

 

Pod takim hasłem 25 maja odbyły się pikiety przed Urzędami Wojewódzkimi w 16 miastach wojewódzkich w kraju.

Akcję zainicjowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w proteście przeciwko polityce rządu. To był największy od lat protest NSZZ „Solidarność”.

Pikieta w Łodzi rozpoczęła się o godzinie 14.00 przed Łódzkim Urzędem Wojewódzkim przy ul. Piotrkowskiej 104. Związkowcy domagali się podniesienia płacy minimalnej, czasowego obniżenia akcyzy na paliwo, zwiększenia środków na walkę z bezrobociem oraz odmrożenia progów dochodowych, od których są naliczane zasiłki z pomocy społecznej.

W pikiecie pod Urzędem Wojewódzkim w Łodzi udział wzięło ok. 1500 osób. Związkowców z naszego Regionu wsparli też koleżanki i koledzy z: Piotrkowa Tryb, Opoczna i Tomaszowa Maz. Do związkowców dołączyli mieszkańcy Łodzi. Solidarność! Solidarność! - rozlegało się co chwila. Było głośno, ale spokojnie. Związkowcy mieli transparenty i flagi. „Chcemy żyć godnie"; „Miała być Irlandia, a jest Białoruś", „Ubóstwo, drożyzna”. Wszędzie były widoczne baloniki oraz wiatraczki z hasłami: „Podnieśmy Polakom płacę minimalną”. Z zaimprowizowanej trybuny przemawiali działacze, podkreślając trudną sytuację w województwie łódzkim, duże bezrobocie oraz głodowe pensje.

Do pikietujących wyszła wojewoda Jolanta Chełmińska reprezentująca w Łodzi rząd RP. Przewodniczący Waldemar Krenc wręczył na jej ręce Petycję do Premiera Donalda Tuska. Wojewoda obiecała, że przekaże ją Premierowi.

Przed pikietą i w jej trakcie rozdawane były ulotki informujące mieszkańców miasta o celowości przeprowadzenia pikiety. Podczas pikiety oraz przed jej rozpoczęciem pracownicy Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” w centrum Łodzi, w pasażu Schillera zbierali podpisy na listach poparcia pod projektem zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Ponadto prawnicy Zarządu Regionu udzielali bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa pracy.

ZOBACZ FILM

Uchwały uchylone

Działania Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Łodzi w obronie likwidowanych szkół i placówek oświatowych przyniosły skutek.

Po przekazaniu stanowiska ZR wyrażającego sprzeciw wobec tych zamiarów oraz po negatywnym zaopiniowaniu 41 projektów uchwał Rady Miejskiej w tej sprawie, Wojewoda Łódzki uznając m.in. postulaty „Solidarności” zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego część uchwał ws. zamiaru likwidacji szkół oraz przedstawiła Radzie Miejskiej swoje zastrzeżenia co do pozostałych.

Rada Miejska podzieliła stanowisko wojewody i nie podjęła uchwał w tych sprawach.

W Regionie Ziemia Łódzka obradował sztab protestacyjny

W poniedziałek 9 maja w siedzibie łódzkiej „Solidarności” zebrał się sztab protestacyjny NSZZ „Solidarność”, podczas którego opracowany został plan i przebieg protestów w dniu 25 maja w 16 miastach wojewódzkich.

Godziny rozpoczęcia tych akcji ustalą poszczególne zarządy regionów. Związkowcy podjęli decyzje o organizacji ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie w dniu 30 czerwca.

Głównym hasłem, pod którym „Solidarność” będzie prowadziła akcje, jest wezwanie rządu do ochrony najuboższych i walki z rosnącą biedą.

 

Podczas pikiet pod urzędami wojewódzkimi będą zbierane podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o podniesieniu płacy minimalnej.

 

Przypominamy, że w Łodzi manifestacja odbędzie sie 25 maja o godzinie 14.00 pod Urzędem Wojewódzkim w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68   starsze >>