Czytaj prasę

 

Aktualności

Łódzka "Solidarność" u nowego Proboszcza

W piątek, 7 października przewodniczący Waldemar Krenc , wiceprzewodniczący Bogdan Osiński oraz sekretarz Ireneusz Wach w imieniu łódzkiej „Solidarności” powitali  nowego Proboszcza Ojców Jezuitów w Łodzi - ojca superiora księdza Kazimierza Kubackiego.

O. Kazimierz Kubacki przez ostatnie pięć lat był Proboszczem  w parafii św. Andrzeja Boboli na warszawskim Mokotowie, we wrześniu został mianowany Proboszczem Parafii Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi.

W imieniu Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc życzył nowemu Proboszczowi owocnej posługi w Parafii tak ważnej dla łodzian, skąd wywodził się nieodżałowany, zmarły w grudniu 2004 roku, ks. Stefan  Miecznikowski.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Energetyce Cieplnej w Wieluniu otrzymała pismo od pracodawcy, z którego wynika, że zdaniem prezesów działalność prowadzona przez Organizację Zakładową NSZZ „Solidarność” stoi w sprzeczności z prawem.

Powód? Liczba członków związku jest mniejsza niż 10 osób, co wg prezesów, jest przesłanką, że działalność organizacji jest niezgodna z prawem. W związku z tym wystosowali pismo do Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej o wykreślenie ww. organizacji z Rejestru Organizacji oraz m.in. cofnięto zgodę na korzystanie z lokalu przydzielonego na działalność związkową.

W tym miejscu trzeba nadmienić, iż wyłącznie właściwe struktury związku zawodowego mogą podjąć decyzję o zakończeniu działalności związkowej.  Ponieważ według związkowców doszło do niedopuszczalnej ingerencji pracodawcy w niezależną od niego działalność związkową Zarząd Regionu ZŁ  NSZZ „Solidarność” złożył do Prokuratury Rejonowej w Wieluniu wniosek o wszczęcie postępowania karnego z powodu utrudniania wykonywania działalności związkowej przeciwko Prezesowi i wiceprezesowi Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wieluniu.

Zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy Rady Miejskiej w Łodzi

ZBIERAMY PODPISY pod Obywatelskim Projektem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad zbycia przez Miasto Łódź udziałów Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Spółki z oo.

Miasto Łódź ogłaszając drugi przetarg na zbycie udziałów ZDiI Sp. z o.o. zrezygnowało z gwarancji pracowniczych. Wynegocjowanie pakietu socjalnego z Organizacjami Związkowymi było warunkiem koniecznym dla oferenta w pierwszym przetargu.

Obowiązująca treść uchwały Rady Miasta Łodzi nie gwarantuje zabezpieczenia warunków socjalnych i gwarancji zatrudnienia dla pracowników ZDiI.

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” popiera działania Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZDiI Sp. z o.o. zmierzające do zagwarantowania przy sprzedaży zakładu jak najlepszych warunków dla pracowników.

Pomóżmy pracownikom Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. składając swój podpis popierający projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały RM w sprawie określenia zasad zbycia przez Miasto Łódź udziałów Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Spółki z o.o.

Uwaga, podpisy mogą składać osoby zameldowane w Łodzi.

Stanowisko Prezydium ZR ws. ZDiI 

szczegóły w komunikacie

lista popierających

W rocznicę śmierci bł. księdza Jerzego Popiełuszki

Jak co roku, 19 października - w rocznicę tragicznej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” zaprasza na uroczystą Mszę Świętą, która zostanie odprawiona w kościele pw św Stanisława Kostki    w Warszawie na Żoliborzu (ul Hozjusza 2).

Godz. 17.00 Ks. dr hab. Tomasz Kaczmarek, postulator procesu beatyfikacyjnego: „Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko – obecność w życiu Kościoła”

Godz. 17.30 – Powitanie pocztów sztandarowych

Godz. 18.00 – Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Eminencji Kard. Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego

Po Mszy świętej otwarcie i poświęcenie Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławionego Jerzy Popiełuszki.

Szczegóły dotyczące wyjazdu czytaj w komunikacie

 

W intencji ofiar komunizmu

17 września przypadała 72 rocznica sowieckiej napaści na Polskę.

Przy Pomniku Ofiar Komunizmu przy al. Anstadta w Łodzi przedstawiciele „Solidarności” oraz Związku Sybiraków wspólnie złożyli kwiaty w intencji ofiar sowieckiej okupacji.

 

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” reprezentował sekretarz Ireneusz Wach, a w imieniu Łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków wiązankę złożył prezes Stanisław Jurkin. W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, wojewoda Jolanta Chełmińska oraz wiceprezydent Krzysztof Piątkowski, młodzież szkolna, kombatanci oraz Andrzej Słowik, pierwszy przewodniczący łódzkiej „Solidarności”.

17 września –międzynarodowa manifestacja związkowców we Wrocławiu

NIE MA ZGODY NA DALSZE OGRANICZANIE PRAW PRACOWNICZYCH

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami NSZZ „Solidarność” zorganizowała 17 września we Wrocławiu manifestację.

Oprócz związkowców z Polski w manifestacji wzięli mą udział związkowcy należący do Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

Tego dnia obradowali we Wrocławiu ministrowie finansów i gospodarki krajów Unii Europejskiej. Przemarsz związkowców reprezentujących wszystkie organizacje z całej Europy ma być sygnałem dla polityków, że nie ma zgody na dalsze ograniczanie praw pracowniczych.

18 września 2011 r. – XXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXIX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę.

Program Pielgrzymki 18 września 2011 r. (niedziela):

 

Godz. 10.00 – Koncert Zespołu Mazowsze

Godz. 10.30 – Wystąpienie Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy

Godz. 11.00 - Uroczysta Suma - koncelebrują Duszpasterze Ludzi Pracy. Przewodniczy i homilię wygłosi Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź

 

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd na Pielgrzymkę do Częstochowy.

Zapisy do dnia 15 września br., przyjmuje Dział Regionalny ZR pok. 311 tel. 42 67-72-627, 42 67-72-628.

Szczegóły wyjazdu w Komunikacie nr 24<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70   starsze >>