Czytaj prasę

 

Aktualności

Zmiana składu sądu w toku procesu karnego

Podczas konferencji prasowej w Zarządzie Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w dniu 8 grudnia tego roku poseł Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział propozycję zmiany przepisów Kodeksu postępowania karnego.

Obecnie funkcjonujące prawo, oparte jest na zasadzie niezmienności składu sądu w trakcie całego procesu. Zasada ta dotyczy zarówno spraw rozpoznawalnych w składzie jedno- jak i wieloosobowym oraz ławników. W przypadku konieczności zmiany choćby jednego z członków składu orzekającego sądu w toku procesu, zachodzi potrzeba przeprowadzenia przewodu sądowego i wszystkich już przeprowadzonych czynności dowodowych od początku. Dotychczasowe przepisy powodują, że do tej pory nie udało się ukarać osób odpowiedzialnych za wprowadzenie stanu wojennego. Zmiany w składach sędziowskich lub ławników powodują, że sprawy te przeciągają się w nieskończoność.

Propozycje nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania karnego opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, umożliwią kontynuację procesu w sytuacji, gdy zajdzie uwarunkowana obiektywnymi okolicznościami konieczność wejścia do składu nowego sędziego lub ławnika, bez konieczności przeprowadzania tych samych dowodów od początku. Zmiana ta zapobiegnie – wg twórcy nowelizacji - niebezpieczeństwu przedawnienia się osądzanego przestępstwa.

Porozumienie w oświacie

W dniu 2 grudnia 2011 r Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej reprezentowana przez przewodniczącego Romana Laskowskiego podpisała Porozumienie z wiceprezydentem Krzysztofem Piątkowskim działającym w imieniu Miasta Łódź.

Strony uzgodniły, że w myśl postanowień Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, Miasto przekaże od 1 grudnia środki na wzrost wynagrodzeń dla ww. pracowników.

NSZZ "Solidarność" w „Sonoco”

28 listopada tego roku odbyły się w Zarządzie Regionu Ziemi Łódzkiej wybory Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w „Sonoco Packaging Services Poland” – jednego z większych zakładów w Łodzi, zatrudniającym około 800 osób.

Praca w zakładzie jest monotonna, a płace niskie – mówi przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność”  Ewa Sałagacka - stąd narodził się pomysł utworzenia Związku. Tymczasowa Komisja Zakładowa początkowo liczyła ok. 20 osób. -  ,,Akcje ulotkowe, rozmowy z pracownikami, to dało nadzieję na sukces, że można coś zbudować. Dziś Organizacja liczy ponad 100 członków i na tym najprawdopodobniej nie koniec”

 „Mam nadzieję, że wspólna praca z przewodniczącą Komisji,  nad jeszcze większym uzwiązkowieniem załogi, przyniesie oczekiwane  efekty”– powiedział Bartosz Wasilewski, organizator związkowy w Regionie Ziemia Łódzka.

Warto podkreślić, że Organizacja Zakładowa w „Sonoco”, jest najliczniejszą organizacją założoną w tym roku w naszym Regionie.

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

Ośrodek Szkoleniowy przy Regionie Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” informuje, że w dniach 14–16 grudnia 2011 r w siedzibie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" w Łodzi ul Kamińskiego 18 odbędzie się szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy.

 Zapisy na ww. szkolenie prowadzi oraz informacji udziela kol. Anna Kolińska telefon 42 67 72 616 e -mail szkolenia.lodz@soliarnosc.org.pl

więcej szczegółów tutaj

Łódzka "Solidarność" protestuje

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej na posiedzeniu w dniu 21 listopada przyjął stanowisko w sprawie sytuacji na rynku pracy w województwie łódzkim, wystosował apel do nowo wybranych parlamentarzystów z województwa łódzkiego oraz odniósł się do expose premiera Donalda Tuska.

W stanowisku ZR ws. ograniczania praw pracowniczych czytamy: „Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” wyraża zaniepokojenie propozycjami  zawartymi w sejmowym wystąpieniu Premiera RP Donalda Tuska wygłoszonym w dniu 18.11.2011 roku, w szczególności obciążaniem kosztami kryzysu tylko pracowników. Nie zgadzamy się na wydłużenie wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet do 67 roku życia.”

Waldemar Krenc, przewodniczący łódzkiej „Solidarności” nazwał oszustwem propozycje przedstawione w expose przez Premiera Donalda Tuska. „Jest to drwienie ze zdrowia obywateli polskich. Wystarczy dzisiaj wziąć jakiekolwiek badanie o naszej długości życia i o naszych chorobach, by móc na ten temat coś powiedzieć”  – powiedział W. Krenc na konferencji prasowej zorganizowanej po obradach Zarządu.

Łódzka „Solidarność” zaapelowała również do łódzkich parlamentarzystów. „Nowy Parlament to nowe nadzieje i oczekiwania. Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” apeluje do nowo wybranych posłów i senatorów RP z województwa łódzkiego o kierowanie się w pracy parlamentarnej dobrem obywateli polskich oraz poszanowaniem ludzi pracy. Mieszkańcy województwa łódzkiego oddając swój głos w wyborach udzielili Wam dużego kredytu zaufania i powierzyli losy naszej Ojczyzny.”czytamy w apelu.

stanowisko w sprawie sytuacji na rynku pracy w województwie łódzkim

Święto Odzyskania Niepodległości

"Co to byłoby za święto bez naszej obecności przy Marszałku Józefie Piłsudskim" – mówił przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc, 11 listopada tego roku na placu przed łódzkim Domem Kultury w Łodzi, u stóp pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego.

Podczas uroczystości zorganizowanych przez Społeczny Komitet Obchodów Świąt i Rocznic Narodowych im. G. Palki pokłoniły się Marszałkowi sztandary NSZZ „Solidarność”: Zarządu Regionu, Uniwersytetu Łódzkiego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi, PKP Cargo, ZOZ-u Centrum Leczenia Chorób Płuc oraz sztandar Garnizonu Łódź.

Zebrani, złożyli wiązanki kwiatów i wysłuchali utworów zagranych przez orkiestrę MPK pod kierunkiem kapelmistrza Ireneusza Biernackiego.

Na placu zebrani mieli możliwość obejrzenia wystawy pt.: „Pamiętny Rok 1989” przygotowanej przez IPN w Łodzi przedstawiającą przemiany polityczne w Polsce z przełomu lat 80-90 ub. stulecia.

Łódzka „Solidarność” złożyła również kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza podczas uroczystości zorganizowanych przez Wojewodę Łódzką Jolantę Chełmińską.

11 listopada - Święto Niepodległości

Z okazji 93 rocznicy odzyskania Niepodległości 11 listopada po uroczystościach organizowanych przez Wojewodę Łódzkiego ok godz 13 Społeczny Komitet Obchodów Świąt i Rocznic Narodowych im Grzegorza Palki w Łodzi zaprasza na przemarsz ul Piotrkowską pod Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje złożą kwiaty i wysłuchają okolicznościowych przemówień.

Zarząd Regionu  ZŁ NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza poczty sztandarowe oraz wszystkich członków i sympatyków Związku do wzięcia udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

więcej w komunikacie nr 30<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71   starsze >>