Czytaj prasę

 

Aktualności

Święto Odzyskania Niepodległości

"Co to byłoby za święto bez naszej obecności przy Marszałku Józefie Piłsudskim" – mówił przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc, 11 listopada tego roku na placu przed łódzkim Domem Kultury w Łodzi, u stóp pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego.

Podczas uroczystości zorganizowanych przez Społeczny Komitet Obchodów Świąt i Rocznic Narodowych im. G. Palki pokłoniły się Marszałkowi sztandary NSZZ „Solidarność”: Zarządu Regionu, Uniwersytetu Łódzkiego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi, PKP Cargo, ZOZ-u Centrum Leczenia Chorób Płuc oraz sztandar Garnizonu Łódź.

Zebrani, złożyli wiązanki kwiatów i wysłuchali utworów zagranych przez orkiestrę MPK pod kierunkiem kapelmistrza Ireneusza Biernackiego.

Na placu zebrani mieli możliwość obejrzenia wystawy pt.: „Pamiętny Rok 1989” przygotowanej przez IPN w Łodzi przedstawiającą przemiany polityczne w Polsce z przełomu lat 80-90 ub. stulecia.

Łódzka „Solidarność” złożyła również kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza podczas uroczystości zorganizowanych przez Wojewodę Łódzką Jolantę Chełmińską.

11 listopada - Święto Niepodległości

Z okazji 93 rocznicy odzyskania Niepodległości 11 listopada po uroczystościach organizowanych przez Wojewodę Łódzkiego ok godz 13 Społeczny Komitet Obchodów Świąt i Rocznic Narodowych im Grzegorza Palki w Łodzi zaprasza na przemarsz ul Piotrkowską pod Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje złożą kwiaty i wysłuchają okolicznościowych przemówień.

Zarząd Regionu  ZŁ NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza poczty sztandarowe oraz wszystkich członków i sympatyków Związku do wzięcia udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

więcej w komunikacie nr 30

Pikieta przed WOMP CP-L w Łodzi 3 listopada

3 listopada 2011 r przed siedzibą Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze odbyła się pikieta zorganizowana przez wspólną reprezentację związkową (w zakładzie działają 4 związki zawodowe: NSZZ „Solidarność”, ZZ Pielęgniarek i Położnych, OZZ Lekarzy oraz NSZZ Pracowników Ochrony Zdrowia oraz) zwaną Porozumieniem Związków Zawodowych.

W pikiecie uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Pikietę wsparli również koleżanki i koledzy z innych branż NSZZ „Solidarność” m.in.:  kolejarze i oświata. Zebrani domagali się wyjścia pani dyrektor przed budynek, ale bez skutku.

- Od 3 lat nie dostaliśmy żadnej podwyżki, poza nieliczną grupą zauszników pani dyrektor– skarżą się pracownicy. 23 marca 2011 r. wspólna reprezentacja związkowa wszczęła spór zbiorowy z pracodawcą. Oliwy do ognia dodał fakt przyznania pani dyrektor ponad 30 tysięcy zł nagrody ze środków zakładu pracy. Pracownicy są zbulwersowani.

- Dzisiejszy protest jest symbolem niesprawiedliwości, nieuczciwości, oszustwa, bo nie ma przyzwolenia, ażeby przez lata wszyscy pracownicy wyrzekali się podwyżek płac, a jedna osoba dostawała nagrodę w wysokości 32 tysięcy. – mówił podczas pikiety Waldemar Krenc, przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. -  Są momenty, w których następuje przekroczenie granic – tu przekroczono wszelkie granice.

- Mylnie nazywa się nas służbą zdrowia, dzisiaj powinno się mówić o nas pracownicy ochrony zdrowia - nie jesteśmy służbą, jesteśmy pracownikami i za tą pracę chcemy otrzymywać godną zapłatę –  mówił z kolei przewodniczący Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Zdzisław Bujas.Podczas pikiety wypowiadali się również sami pracownicy podając na swoich przykładach, jak niesprawiedliwie są traktowani przez dyrektorkę WOMP-u.

Będzie pikieta w WOMP CP-L

Związkowcy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi od wiosny tego roku są w sporze zbiorowym z pracodawcą.

Od 2008 roku nie było w zakładzie wzrostu wynagrodzeń . Podczas rokowań i mediacji pracodawca nie godził się na żadne  żądania pracowników, jedynie odwlekał rozmowy. Mediacje zakończyły się protokołem rozbieżności. W październiku Marszałek Województwa Łódzkiego przyznał dyrektorce nagrodę  w wysokości ponad 30 tys. złotych, która jest wypłacana z funduszu na wynagrodzenia. Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej na posiedzeniu w dniu 24 października przyjął stanowisko, w którym zwraca się do Marszałka Województwa Łódzkiego jako organu założycielskiego o spowodowanie, aby dyrektor WOMP CP-L uznał roszczenia pracowników.  Zdeterminowana załoga zaostrzyła  środki protestu poprzez wywieszenie transparentów na płocie i budynku zakładu. Pomimo tego pracodawca dalej nie godził się na żadne podwyżki. W związku z tym KZ NSZZ ”Solidarność” w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi wspólnie z pozostałymi związkami zawodowymi  podjęła decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej w postaci pikiety. Odbędzie się ona 3 listopada 2011 roku w godzinach 8.30-10.00 przed siedzibą pracodawcy, w Łodzi, przy ul. Aleksandrowskiej 61/63.

 

Stanowisko ZR ws. sytuacji w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy CP-L w Łodzi

            Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” popiera działania Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Łodzi zmierzające do podwyższenia wynagrodzeń wszystkim pracownikom WOMP CP-L w Łodzi.

            Jednocześnie Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec postawy pracodawcy, który od 2008 roku nie dał nawet waloryzacji wynagrodzeń. Od 10 lat wszelkie zmiany wynagrodzeń następowały poprzez ich wywalczenie na drodze sporów. Tylko pod  groźbą strajku, bądź na skutek innych akcji protestacyjnych pracodawca brał pod uwagę złą sytuację finansową swoich pracowników.

            Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” szczególnie oburzony jest postawą dyrektora WOMP CP-L w Łodzi, który nie wyraża zgody na podwyżkę płac pracownikom, choć sam przyjął nagrodę w wysokości ponad trzydziestu tysięcy złotych wypłaconą ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia. Uznać należy zatem, że sytuacja finansowa jednostki jest na tyle dobra, iż nie ma przeszkód do podwyższenia wynagrodzeń pracownikom WOMP CP-L w Łodzi.

            Postawa dyrektora nie przyczynia się do osiągnięcia porozumienia, a jedynie eskaluje konflikt w zakładzie. Wobec powyższego Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” zwraca się do Marszałka Województwa Łódzkiego, jako organu założycielskiego, o spowodowanie aby Dyrektor WOMP CP-L w Łodzi uznał roszczenia płacowe pracowników podwyższając ich wynagrodzenia.

Stanowisko Prezydium ZR ws. ujawniania listy imiennej członków związku przez pracodawcę w MOPS Filia Łódź - Widzew w Łodzi

            Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec ujawnienia imiennych list osób przynależących do związków zawodowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.

            Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” przypomina, że zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 30 czerwca 2008 roku, dane osobowe ujawniające przynależność do związku zawodowego należą do kategorii danych tzw. „szczególnie chronionych” wymienionych w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

            Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” żąda od Dyrektora MOPS w Łodzi wyciągnięcia konsekwencji wobec osób, które podjęły decyzje o ujawnieniu imiennych list członków naszych organizacji.

Łódzka "Solidarność" u nowego Proboszcza

W piątek, 7 października przewodniczący Waldemar Krenc , wiceprzewodniczący Bogdan Osiński oraz sekretarz Ireneusz Wach w imieniu łódzkiej „Solidarności” powitali  nowego Proboszcza Ojców Jezuitów w Łodzi - ojca superiora księdza Kazimierza Kubackiego.

O. Kazimierz Kubacki przez ostatnie pięć lat był Proboszczem  w parafii św. Andrzeja Boboli na warszawskim Mokotowie, we wrześniu został mianowany Proboszczem Parafii Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi.

W imieniu Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc życzył nowemu Proboszczowi owocnej posługi w Parafii tak ważnej dla łodzian, skąd wywodził się nieodżałowany, zmarły w grudniu 2004 roku, ks. Stefan  Miecznikowski.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>