Czytaj prasę

 

Aktualności

"Solidarność" w biurach poselskich

4 lutego br odbyła się ogólnopolska akcja NSZZ „Solidarność” polegająca na odwiedzaniu biur poselskich posłów Prawa i Sprawiedliwości i wręczaniu im postulatów NSZZ „Solidarność”;

W Regionie Ziemia Łódzka postulaty wręczali członkowie Prezydium ZR oraz przewodniczący Podregionów; Poseł Beacie Matusiak-Pielucha, w jej biurze w Pajęcznie, postulaty wręczył przewodniczący Podregionu Wieluń Jan Cieślak, a posłowi Markowi Matuszewskiemu w zgierskim biurze przewodniczący Podregionu Zgierz Janusz Szmurlik; Ponadto zastępcy przewodniczącego ZR ZŁ Piotr Ścieśko i Ireneusz Wach wręczyli postulaty dyrektor Biura wicepremiera Piotra Glińskiego oraz w sekretariacie biura poseł Joanny Kopcińskiej; Członkowie Prezydium ZR ZŁ Przemysław Gręda oraz Michał Karolczyk postulaty przekazali dyrektor biura poseł Alicji Kaczorowskiej, a przewodniczący Podregionu Kutno Wiesław Taraska postulaty przekazał w sekretariacie wieluńskiego biura posła Tadeusza Wozniaka.

Posłowi Waldemarowi Budzie kilka dni wcześniej postulaty wręczył przewodniczący ZR ZŁ Waldemar Krenc.

Apel „Solidarności” przyniósł skutek

22 czerwca 2018 r delegaci Walnego Zebrania Delegatów Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”, który odbywał się w Sieradzu, wystosowali Apel w sprawie wyłączenia dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia za pracę; Miło nam poinformować, iż otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od Pana Ministra Stanisława Szweda, z informacją,  iż przygotowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która przewiduje od 1 stycznia 2020 r wyłączenie tzw dodatku stażowego z kategorii minimalnego wynagrodzenia.

Obecnie projekt ustawy jest przedmiotem opiniowania i konsultacji publicznych.

Komunikat Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” informuje, że w spotkaniu zorganizowanym przez minister edukacji Annę Zalewską 7 stycznia 2019 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie uczestniczył przedstawiciel sekcji Roman Laskowski, który odczytał oświadczenie dotyczące projektu rozporządzenia MEN z 28 grudnia 2018 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Pełny tekst oświadczenia tutaj.

Nekrolog

Informujemy, iż w dniu 14 grudnia 2018 r, w wieku 59 lat, po krótkiej chorobie zmarł

 

ŚP ADAM GŁOWACKI

 

członek Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim,

delegat na WZD Regionu Ziemia Łódzka.

W latach 1980-81 był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych nr 3 w Głownie. Internowany 14 grudnia 1981 r., osadzony w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu, a następnie w Łowiczu. Po internowaniu, na podstawie Uchwały o Stanie Wojennym został zwolniony z pracy w WZM. Działał w forum „Znak” przy kościele św. Teresy w Łodzi oraz dostarczał prasę podziemną na teren Głowna i okolic.

 

Wyrazy najgłębszego współczucia

RODZINIE

składają członkowie i pracownicy

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”

Obchody 37 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Łodzi

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w dniu 13 grudnia 2018 roku zorganizował obchody 37 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego; Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w parafii pw Najświętszego Imienia Jezus (u oo Jezuitów), której przewodniczył ksiądz biskup Marek Marczak; Po mszy, uczestnicy obchodów przemaszerowali pod Pomnik-Krzyż poświęcony Ofiarom Stanu Wojennego znajdujący się przy kościele Podwyższenia Świętego Krzyża, gdzie głos zabrał przewodniczący zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc.

Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie oraz podkreślił, iż wciąż winni wprowadzenia stanu wojennego nie zostali rozliczeni. W dalszej części uroczystości obecni złożyli na Pomniku wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, w tym m.in. wojewoda łódzki Zbigniew Rau, marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, a także instytucji państwowych, służb mundurowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz członkowie i sympatycy NSZZ „Solidarność”.   

  

Konferencja "Solidarności" oświatowej

W dniu 10 grudnia 2018 roku w siedzibie Zarządu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” odbyła się, zorganizowana przez Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", konferencja prasowa, której tematem była, trwająca już od roku, akcja protestacyjna w oświacie; Uczestniczyli w niej przewodniczący „Solidarności” oświatowej Regionu Łódzkiego Roman Laskowski oraz zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Ireneusz Wach; Podczas konferencji przewodniczący Sekcji przekazał dziennikarzom informacje dotyczące "głównych grzechów" minister Zalewskiej, która nie reaguje na najważniejsze postulaty „Solidarności” oświatowej, w tym przede wszystkim dotyczący wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

„Płace nauczycieli wciąż tracą w stosunku do wynagrodzeń innych grup zawodowych. Na niekorzyść nauczycieli zwiększa się też dysproporcja ich wynagrodzeń w porównaniu ze średnią krajową” - mówił R. Laskowski. Związkowcy zarzucają również Pani Minister prowadzenie pozorowanego dialogu ze związkami zawodowymi.

Oprócz żądań płacowych związkowcy domagają się m.in. zwiększenia nakładów na edukację, likwidacji tzw. godzin karcianych oraz niekorzystnych dla nauczycieli przepisów dotyczących oceny pracy.

„Konferencje odbywają się dzisiaj w całym kraju. Mają m.in. na celu przekazanie prawdziwych informacji dotyczących wynagrodzeń nauczycieli. Zbierane są tzw. paski wypłat z całej Polski, które zostaną przekazane premierowi Mateuszowi Morawieckiemu” – zakończył konferencję R. Laskowski.

 

13 Grudnia - XXXVII rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W tym roku mija 37 rocznica wprowadzenia stanu wojennego; Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, aby uczcić pamięć ofiar stanu wojennego, organizuje 13 grudnia 2018 roku uroczystości, które rozpoczną się o godzinie 16:00 mszą świętą w parafii pw Najświętszego Imienia Jezus (u oo Jezuitów) przy ulicy Sienkiewicza 60 w Łodzi.

Po mszy, około godz. 17.00 rozpocznie się tradycyjny przemarsz uczestników obchodów pod Pomnik-Krzyż poświęcony Ofiarom Stanu Wojennego przy kościele Podwyższenia Świętego Krzyża u zbiegu ulic Sienkiewicza i Tuwima. Tam obecni wysłuchają okolicznościowego przemówienia oraz złożą wiązanki kwiatów.

Mszę świętą, rozpoczynającą obchody 37 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego celebrował będzie ks. bp Marek Marczak. Msza będzie transmitowana na żywo w internecie. Link do transmisji tutaj.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>