Czytaj prasę

 

Aktualności

18 września 2011 r. – XXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXIX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę.

Program Pielgrzymki 18 września 2011 r. (niedziela):

 

Godz. 10.00 – Koncert Zespołu Mazowsze

Godz. 10.30 – Wystąpienie Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy

Godz. 11.00 - Uroczysta Suma - koncelebrują Duszpasterze Ludzi Pracy. Przewodniczy i homilię wygłosi Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź

 

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd na Pielgrzymkę do Częstochowy.

Zapisy do dnia 15 września br., przyjmuje Dział Regionalny ZR pok. 311 tel. 42 67-72-627, 42 67-72-628.

Szczegóły wyjazdu w Komunikacie nr 24

31. rocznica powstania NSZZ "Solidarność"

Uroczysta msza święta odprawiona w kościele pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi rozpoczęła 31 sierpnia obchody XXXI rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Mszę odprawiono w intencji „Solidarności’. Cały świat patrzy na Polskę i na Solidarność a Sejm RP ustanowił dzień 31 sierpnia świętem narodowym – słyszeliśmy podczas kazania. Mianem „Solidarności” znaczy się ulice miast w różnych częściach świata. – Słowo „Solidarność” zobowiązuje. Trzeba dźwigać jej ideały, trzeba wielkiej mądrości a nade wszystko ducha wiary.

Po mszy złożono kwiaty pod krzyżem – symbolicznym grobem księdza Jerzego Popiełuszki.

Następnie przemaszerowano ul. Sienkiewicza pod Pomnik – Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka przed kościołem św. Krzyża.

Przewodniczący Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc w swoim wystąpieniu przypomniał ideały Związku: upomniał się o najbiedniejszych, o bezrobotnych. Zwrócił się do elit aby pamiętali o tych ludziach. Przewodniczący podziękował przybyłym za obecność, za to, że przekazują ideały „Solidarności” młodszemu pokoleniu.

Wśród zgromadzonych podczas uroczystości byli m.in.: przedstawiciele władz wojewódzkich z Wojewodą Łódzkim Jolantą Chełmińską, Marszałkiem Województwa Witoldem Stępniem, przedstawiciele władz miejskich z Prezydentem Łodzi Hanną Zdanowską, przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi Marek Drużka, Kurator Łódzki Jan Kamiński, przedstawiciele służb mundurowych, wyższych uczelni, duchowni, związkowcy i mieszkańcy Łodzi.

Pod Pomnikiem – Krzyżem zebrani złożyli kwiaty.

Uroczystości zorganizowane przez Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” uświetniła obecność pocztów sztandarowych.

Zobacz film

Będzie ulica marszałka Andrzeja Kerna

Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu nazw sześciu nowym ulicom w Łodzi.

Nową nazwę im. Marszałka Andrzeja KERNA otrzymała też ulica łącząca ul. Brzezińską ze Stokowską.

Wniosek o uczczenie w ten sposób pamięci Marszałka zgłosił Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność".

Mecenas Andrzej Kern, wicemarszałek Sejmu I kadencji, radny Sejmiku Województwa Łódzkiego prowadził kancelarię adwokacką, był obrońcą w procesach działaczy NSZZ „Solidarność”. W 1982 r. był internowany w Łowiczu.

Zmarł w 2007 roku, w wieku 70 lat. Został pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu na Dołach.

NOWE KWALIFIKACJE W NOWEJ PRACY

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” wraz z Fundacją „Uwolnienie” realizują projekt współfinansowany przez Unię Europejską pt:

NOWE KWALIFIKACJE W NOWEJ PRACY

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego, którzy zostali zwolnieni z pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy z przyczyn dotyczących pracodawcy przechodzącego procesy restrukturyzacyjne oraz dla tych, którym z tych samych powodów, w ciągu ostatnich 6 miesięcy wygasła umowa o pracę.

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość uczestniczenia w kursach zawodowych, szkoleniach, skorzystania z pomocy doradcy zawodowego, psychologa . Połowa uczestników projektu otrzyma dotację w wysokości do 40 tys. na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.

Każdy z uczestników projektu otrzyma: ciepły posiłek, serwis kawowy, stypendium szkoleniowe, materiały szkoleniowe.

Zapisy przyjmowane są w biurze projektów: Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” Łódź ul. Kamińskiego 18 tel. 426772611.

Straż przy Grobie bł. Jerzego Popiełuszki

W dniu 22 lipca, przy grobie Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie Honorową Wartę pełnili koledzy z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

Od lewej: Marian Laskowski – koordynator regionalny,  Jan Baradyn, Krystian Kuśmierski i Sławomir Piechuta.

Smutna rocznica

12 lipca obchodziliśmy 15 rocznicę śmierci tragicznie zmarłego Grzegorza Palki, działacza NSZZ "Solidarność", Prezydenta Łodzi I kadencji, Przewodniczącego Łódzkiej Rady Miejskiej II kadencji.

Na Cmentarzu Komunalnym na Dołach zebrali się rodzina, przyjaciele zmarłego, mieszkańcy Łodzi. Modlitwę wygłosił ks. biskup Ireneusz Pękalski, zapalono znicze, złożono wiązanki kwiatów. Przy grobie padły ciepłe słowa o zmarłym wygłoszone przez dawnych przyjaciół, współpracowników.

W imieniu łódzkiej "Solidarność" kwiaty na grobie zmarłego Kolegi złożyli wiceprzewodniczący ZR Bogdan Osiński i Jerzy Goszczyński oraz członek Prezydium ZR Piotr Ścieśko.

Ogólnopolska manifestacja w Warszawie - 30 czerwca

POLITYKA WASZA, BIEDA NASZA

 

Ponad tysiąc związkowców z Regionu Ziemia Łódzka NSZZ “Solidarność” uczestniczyło w manifestacji zorganizowanej 30 czerwca w Warszawie.

Zobacz film

Ogółem z całej Polski swe niezadowolenie z prowadzonej przez rząd Donalda Tuska polityki, zamanifestowało kilkadziesiąt tysięcy osób. Było gwarno, kolorowo i spokojnie. Uczestnicy przemarszu, oprócz związkowych flag i koszulek, mieli ze sobą trąbki, bębny, wuwuzele, gwizdki oraz pikietki z hasłami. Na czele pochodu szła orkiestra górnicza. Protestujący zebrali się na Placu Piłsudskiego, a następnie przeszli przed Kancelarię Rady Ministrów.

Po raz pierwszy związkowcy z przewodniczącym Piotrem Dudą i osobami towarzyszącymi, zostali przyjęci przez Premiera RP. Piotr Duda przedstawił premierowi postulaty związkowców.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66   starsze >>