Czytaj prasę

 

Aktualności

Zapytanie ofertowe do projektu: „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+”

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” w związku z realizacją działania – "Wyjazd studyjny do Danii", w ramach realizowanego projektu „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+” zgodnie z wytycznymi - przedstawia zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku.

Zbieramy podpisy - "Trambus" na ulicach Łodzi

Po ulicach Łodzi jeździ zabytkowy "Trambus", w którym zbierane są podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie wieku emerytalnego Polaków.

Mamy już ponad 200 tys. podpisów - akcja trwa

W Łodzi zebrano około 20 tysięcy, a w całym kraju - 200 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego

Ludzie są autentycznie przerażeni tymi propozycjami– mówił podczas konferencji prasowej w dniu 16 stycznia Waldemar Krenc, przewodniczący łódzkiej „Solidarności”.

Akcja zbierania podpisów  trwa. Aby wniosek był rozpatrywany potrzebne jest 500 tysięcy podpisów. We wtorek (17.01) i środę (18.01) po Łodzi związkowcy z „Solidarności” będą jeździli zabytkowym trambusem, w którym mieszkańcy miasta będą mogli składać podpisy.

Zabytkowy Trambus będzie oczekiwał na mieszkańców w następujących miejscach:

  • pl. Niepodległości       - w godzinach 10.00-12.00
  • ul. Piotrkowska 152    - w godzinach 12.00-14.00
  • pl. Wolności                  - w godzinach 14.00-16.00
  • Manufaktura                 - w godzinach 16.00-18.00

Akcja zbierania podpisów prowadzona jest także na terenie całego województwa, w siedzibach Rad Podregionów NSZZ „Solidarność” i w zakładowych strukturach związku.

Przewodniczący Krenc odniósł się także do kontraktów zawartych przez NFZ z łódzkimi placówkami służby zdrowia. Podczas posiedzenia w dniu 16 stycznia, Zarząd Regionu łódzkiej „Solidarności” w specjalnym Stanowisku bardzo krytycznie odniósł się do kontraktowania usług medycznych z niepublicznymi placówkami, które często nie spełniają wymogów zgodnych z rozporządzeniem ministerialnym. [...]Miasto Łódź w ostatnich latach skierowało dodatkowe środki finansowe dla miejskich zakładów opieki zdrowotnej dzięki czemu dostosowane zostały do nowych wymogów techniczno-budowlanych, wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt medyczny oraz zatrudniają wysoko wykwalifikowanych specjalistów. NFZ nie przyznając im kontraktów działają na szkodę społeczeństwa – czytamy w Stanowisku – Działania takie powodują brak stabilności zatrudnienia pracowników oraz ryzyko pogorszenia warunków leczenia pacjentów.

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" żąda od łódzkiego oddziału NFZ ponownego przeanalizowania procedur negocjacyjnych na kontrakty w 2012 roku.

Tekst stanowiska tutaj

Pikieta pod Coca Colą

Chcemy pracy –

skandowali wyrzuceni pracownicy Coca Coli w Łodzi podczas pikiety w dniu 13 stycznia br

Około 100 osób pikietowało przed „Coca Cola” w Łodzi przeciwko zwolnieniu z pracy 165 osób.

Pracodawca dając im wypowiedzenia 5 stycznia, zakazał wstępu na teren zakładu pracy.

 Zakład w Łodzi funkcjonuje od 1993 roku, a więc niektórzy pracownicy przepracowali w firmie po kilkanaście lat. Nic nie wskazuje na jakiekolwiek problemy finansowe firmy. Coca cola strzeliła sobie gola – mówił przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc nawiązując do objęcia sponsoringiem przez zakład Euro 2012.
W pikiecie wziął udział  Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" oraz Teresa Kowalska z NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze.

Przewodniczący zakładowej „Solidarności” Sławomir Maciaszczyk złożył na ręce dyrektor ds. personalnych Coca Cola HBC Polska Irminy Wroteckiej petycję, o cofnięciu decyzji o likwidacji zakładu .

Pracownicy Coca Coli otrzymują liczne dowody poparcia m.in. od Rona Oswalda, Sekretarza Generalnego Światowych Związków Zawodowych. W piśmie czytamy m.in.:  Blisko 3  milliony związkowców -  członków Światowej Organizacji Spożywczych Związków Zawodowych (  IUF) na całym świecie, pozdrawia Was dzisiaj i wspiera Waszą pikietę i Wasz dzisiejszy protest. Popieramy całym sercem Waszą walkę o zachowanie miejsc pracy! [...] Proces konsultacji, a właściwie jej brak,  jest olbrzymim wstydem na honorze i dobrym imieniu firmy[...] i dalej [...] Jest to całkowicie nie do zaakceptowania, że firma przynosząca setki milionów euro zysków i uważająca się za firmę  "odpowiedzialną społecznie", firma, która jest głównym partnerem w sponsoringu największej imprezy sportowej w Polsce w tym roku po prostu wyrzuca swoich  pracowników,  tak jak się wyrzuca jednorazowe butelki , które produkuje!

W poniedziałek planowane są rozmowy Dyrekcji ze związkowcami. Jeśli nie zostaną zmienione decyzję odnośnie zwolnień związkowcy, zapowiadają dalszą walkę o utrzymanie miejsc pracy.

 

Miejskie przychodnie przegrały z prywatnymi

W dniu 10 stycznia w Zarządzie Regionu łódzkiej „Solidarności” spotkali się związkowcy z placówek służby zdrowia z przewodniczącym Regionu Waldemarem Krencem w związku z zawartymi kontraktami na świadczenie usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi.


NFZ podpisał kontrakty z placówkami bez ich uprzedniej kontroli. W rzeczywistości okazało się, że większość kontraktów zawarto z Niepublicznymi placówkami ZOZ-u, które nie spełniają podstawowych wymogów stawianych przez NFZ.  Dyrektorzy miejskich placówek zawiadomili organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa przez łódzki oddział NFZ. Ich zdaniem oferty Niepublicznych ZOZ były niezgodne z prawdą.

Podczas spotkania wypracowano projekt Stanowiska, który zostanie przedstawiony podczas najbliższego posiedzenia Zarządu Regionu, które odbędzie się w poniedziałek, 16 stycznia.

Osoby mające uwagi dotyczące zawieranych kontraktów na usługi medyczne zawarte w roku 2012 proszone są o kontakt z członkiem Prezydium ZR Marianem Laskowskim: tel. 663 789 011, e-mail: marlas5@o2.pl

 

Będzie protest pracowników „Coca Coli”

13 stycznia, w piątek pracownicy „Coca Coli” w Łodzi zorganizują pikietę w obronie miejsc pracy.

Decyzję podjęto podczas spotkania w dniu 10 stycznia br.

Pracownicy są zdziwieni nagłą decyzją o zamknięciu zakładu. Dyrekcją twierdzi, że musiała podjąć takie kroki ze względu na trudne warunki makroekonomiczne i presję kosztów zewnętrznych - niezależne od firmy. Dlaczego więc do końca dostawaliśmy maksymalne premie za dobre wyniki? – pytali związkowcy podczas spotkania.

9 stycznia Waldemar Krenc, przewodniczący łódzkiej „Solidarności”spotkał się z Dyrekcją „Coca Coli”. Znając realia funkcjonowania przedsiębiorstw, gdzie najwyższą pozycją w kosztach są  koszty płacowe przewodniczący zaproponował ich redukcję. Zamiast o zwolnieniach pracowników - zacznijmy rozmawiać o obniżce kosztów płacowych. W gronie pracodawców – konsternacja, a po chwili pada stwierdzenie - Koszty płac nie są naszą największą pozycją.

Odchodzącym pracownikom Dyrekcja obiecuje wysokie odprawy, ale gdzie w łódzkiej rzeczywistości znajdą oni pracę?

Związkowcy z NSZZ „Solidarność” są przekonani, że decyzja  o zamknięciu zakładu w Łodzi zapadła tylko dlatego, żeby uniemożliwić działalność „Solidarności” w zakładzie.

Czas nagli - 25 stycznia ma być podpisane porozumienie związków zawodowych z Dyrekcją o zwolnieniach grupowych, jeśli nie dojdzie do porozumienia to 27 stycznia pracodawca ogłosi regulamin zwolnień grupowych.

Coca Cola zamierza zwolnić 165 pracowników

W czwartek, 5 stycznia Zarząd Coca Coli przekazał informację, iż w łódzkim oddziale likwidowana zostaje linia produkcyjna soków i w związku z tym zostanie zwolnionych około 165 pracowników.


Dzisiaj od samego rana trwały rozmowy, najpierw przewodniczącego ZR Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarności” Waldemara Krenca ze związkowcami, później związkowców wspartych prawnikami ZR z Zarządem Coca Cola HBC Polska Sp. z o.o., a na końcu Zarządu C-C HBC Polska Sp. z o.o. z przewodniczącym W. Krencem. W rozmowach uczestniczył również członek Prezydium ZR Piotr Ścieśko. Zarząd Coca Coli proponuje zwalnianym odprawy w wysokości od 2 do 4 pensji. Związkowcy z zakładowej „Solidarności” stoją na stanowisku, że najważniejsze jest utrzymanie miejsc pracy.
Decyzje zostaną podjęte po konsultacji związkowców z załogą Coca Coli, które odbędą się we wtorek, 10 stycznia o godz. 10 w siedzibie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70   starsze >>