Czytaj prasę

 

Aktualności

„Nie przehandluj pierwszej gwiazdki”

NIE CZEKAJ ZE ŚWIĄTECZNYMI ZAKUPAMI!!!

 Wigilijny wieczór to czas świąteczny, który spędza się z rodziną.

Nie czekaj więc ze świątecznymi zakupami na ostatnią chwilę - apeluje do klientów hipermarketów NSZZ „Solidarność”.

Niektóre sieci sklepów, np. „TESCO” w wigilijne popołudnie pracować będą do godz. 16.00.

W handlu zatrudnione są głównie kobiety. Praca do godziny czwartej po południu powoduje, że w domu są dopiero wieczorem, wtedy gdy większość rodzin zasiada już do wigilijnej wieczerzy.

Starajmy się zrobić zakupy wcześniej, a wtedy puste sklepy uświadomią pracodawcy o słuszności naszej akcji.

U S Z A N U J M Y   T E N   W I E C Z Ó R !

S Z A N U J M Y   S I E B I E   N A W Z A J E M !

 

  

W przedświątecznym tygodniu, w ramach akcji „Nie przehandluj pierwszej gwiazdki” przed marketami w Zielonej Górze, Bielsku-Białej, Łodzi i Poznaniu odbywają się pikiety, rozdawane są ulotki. Na zdjęciu: Związkowcy z NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej rozdają ulotki wraz z opłatkiem klientom Galerii Łódzkiej.

   

Spotkanie opłatkowe

Opłatkowe spotkanie w Zarządzie Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” rozpoczęła projekcja filmu dokumentalnego w reżyserii Piotra Jaworskiego Projekt życia według JANA PAWŁA II „Solidarni”, w którym Ojciec Święty w licznych wystąpieniach, nawiązywał do idei Solidarności.

Na tradycyjnym spotkaniu wigilijnym spotkali się działacze NSZZ „Solidarność" Ziemi Łódzkiej, władze miasta i województwa, parlamentarzyści, księża, pracownicy Biura Zarządu Regionu, pracodawcy, młodzież ze szkoły „Centrum” oraz liczni sympatycy Związku.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku zebranym życzenia złożyli m.in. przewodniczący Zarządu Regionu Waldemar Krenc, prezydent Miasta Hanna Zdanowska, wojewoda Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa Witold Stępień. Zebranych w imieniu metropolity łódzkiego pobłogosławił ks. prałat Andrzej Dąbrowski.

 

"Świece dla wolności"

Poseł Krzysztof Kwiatkowski był uczestnikiem międzynarodowej konferencji dotyczącej stanu wojennego “Świece dla wolności”, która odbyła się 13 grudnia 2011 r, w Muzeum “Dom Terroru” w Budapeszcie; Poseł Kwiatkowski przybył do Węgier na zaproszenie wicepremiera, ministra sprawiedliwości i administracji Tibora Navracsicsa.

Podczas konferencji poseł K. Kwiatkowski (b. minister sprawiedliwości RP) wygłosił referat na temat: Polski wymiar sprawiedliwości po 1989 r. – rozliczenie z komunistyczną przeszłością. Wystąpienie polskiego posła przyjęto niezwykle życzliwie.

Program konferencji był bardzo bogaty. Mowę powitalną wygłosił wicepremier, minister sprawiedliwości i administracji, Tibor Navracsics.

Oprócz K. Kwiatkowskiego referaty wygłosili: Maria Schmidt, dyrektor Muzeum “Dom Terroru:” referat pt: Świece dla wolności; Miklós Horváth, historyk wojskowości: Stan wojenny w Polsce w świetle dokumentów węgierskich; Mihály Vajda, filozof: Pucz Jaruzelskiego moimi oczami.

Poseł Krzysztof Kwiatkowski przekazał flagę Solidarności wicepremierowi, ministrowi sprawiedliwości
i administracji Węgier T. Navracsicsowi.

Film "80 milionów"

Z okazji XXX rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 15 grudnia odbył się w Łodzi w kinie „Bałtyk” pokaz specjalny filmu „80 milionów”.

Projekcję filmu zorganizowali wspólnie Narodowe Centrum Kultury oraz Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność". Przed projekcją mieliśmy okazję wysłuchać kilku piosenek z nowego albumu zespołu BIG  CYC "Zadzwońcie po milicję", które dobrze wpasowały się w klimat filmu.

Koncert zespołu „Big Cyc” oraz pokaz filmu „80 milionów” został poprzedzony wystąpieniem dyrektora Narodowego Centrum Kultury Krzysztofa Dudka. W imieniu przewodniczącego ZR ZŁ NSZZ "Solidarność" Waldemara Krenca głos zabrał sekretarz ZR Ireneusz Wach. Dyrektor Krzysztof Dudek podziękował członkom „Solidarności” za poniesione ofiary w walce o wolną Polskę, natomiast sekretarz Ireneusz Wach odczytał stanowisko rocznicowe ZR , które zostało przyjęte podczas uroczystej sesji w dniu 13 grudnia.

Film Waldemara Krzystka „80 milionów” przybliża mało znane wydarzenie sprzed  trzydziestu lat we Wrocławiu. W filmie zobaczyliśmy obraz Polski pełen podsłuchów, chamstwa, brutalności, prześladowań. Po serii prowokacji SB, konfrontacja opozycji z komunistami wydawała się nieunikniona. Na koncie dolnośląskiej „Solidarności” tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego znajdują się miliony złotych. W obawie o to, że bezpieka „skutecznie zabezpieczy” pieniądze, trzech działaczy związkowych postanowiło wypłacić z banku miliony złotych należące do Związku zanim konto zostanie zablokowane. Pieniądze następnie ukryto w Pałacu Biskupim i przeznaczono na działalność struktur podziemnych.
Główne role w filmie zagrali Filip Bobek, Krzysztof Czeczot, Wojciech Solarz, Agnieszka Grochowska, Jan Frycz, Mariusz Benoit, Mirosław Baka i Emilia Komarnicka.

13 grudnia 1981 - 13 grudnia 2011

W dniu 13 grudnia obchodziliśmy smutną rocznicę wprowadzenia stan wojennego w Polsce; Generał Wojciech Jaruzelski trzydzieści lat temu wypowiedział wojnę polskiemu społeczeństwu, NSZZ „Solidarność”  nie mógł zapomnieć o tamtych wydarzeniach.Organizatorem obchodów XXX rocznicy  w Łodzi jest Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. Partnerami łódzkiej „Solidarności” w tym przedsięwzięciu są Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi oraz Związek Strzelecki „Strzelec”.

Patronat Honorowy objął Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień i Prezydent Miasta Hanna Zdanowska.

Patronat Medialny: TVP Łódź, Radio Łódź, Dziennik Łódzki i Tygodnik „Solidarność”.

GALERIA ZDJĘĆ
O godz. 10.00 w siedzibie Instytutu Europejskiego w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 260 odbyła się sesja popularno – naukowa z udziałem historyków z Instytutu Pamięci Narodowej oraz wspomnienia działaczy związkowych.
Wydarzenia 13 grudnia 81 r. w kilku miejscach Łodzi
przypomniały patrole milicji i wojska. Natomiast na ul. Piotrkowskiej, przed dawną siedzibą Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność”, oglądaliśmy inscenizację przedstawiającą pacyfikację budynku. Milicyjne suki, pałki, tarcze, wojsko, znów pojawiły się na Piotrkowskiej. W pewnym momencie przed siedzibę Solidarności” podjechała milicyjna suka. Milicjanci kordonem otoczyli wejście do budynku. Otwierać milicja! Po chwili z balkonu zrzucano ulotki, a kilku milicjantów wraz z „cywilem” wyprowadziło przywódców związkowych i zapakowano ich do milicyjnej „suki”. Rekonstrukcji wydarzeń podjął się Związek Strzelecki „Strzelec”.

O godz. 16.00 odbyła się uroczysta Msza Św. w Kościele p.w. Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi przy ulicy H. Sienkiewicza 60 z udziałem pocztów sztandarowych. Następnie uczestnicy mszy, ze zniczami przemaszerowali w pochodzie pod pomniki Krzyż, gdzie złożono wiązanki kwiatów.

 

Stanowisko łódzkiej „Solidarności” w XXX rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

13 grudnia 2011 r.

w XXX rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” przyjął Stanowisko, w którym składa hołd ofiarom stanu wojennego i chyli głowy przed bezimiennymi bohaterami tamtych dni przypominając jednocześnie, że mimo upływu tylu lat sprawcy wielu ludzkich tragedii i nieszczęść nadal korzystają z ochrony ułomnego prawa i nie zostali osadzeni.

XXX rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 2011 r, 30 lat po tragicznych wydarzeniach z 1981 roku, na ulicach Łodzi w godzinach porannych pojawią się samochody opancerzone, patrole Milicji Obywatelskiej, wojska, koksowniki.

Przed budynkiem dawnej siedziby Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 260 około godziny 13.30 odbędzie się rekonstrukcja pacyfikacji budynku. Tego samego dnia około godziny 17.00 tradycyjny przemarsz z Kościoła oo. Jezuitów przy ulicy Sienkiewicza 60 pod Pomnik-Krzyż przy ulicy Sienkiewicza 38 odbędzie się pod eskortą patroli MO.

Partnerami łódzkiej "Solidarności" w tym przedsięwzięciu są Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, Narodowe Centrum Kultury oraz Związek Strzelecki "Strzelec".

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do udziału w obchodach tej smutnej rocznicy.

On December 13, 30 years after the tragic events of 1981, in the morning hours on the streets of Lodz there will appear armored cars, the MO and  military patrols, braziers.

In front of the former seat of Regional Board “NSZZ Solidarity” of Lodz at 260 Piotrkowska Street at about 1:30 p.m. the reconstruction of pacification of the building will take place. On the same day at about 5 p.m. a traditional march under the escort of MO patrol will proceed from the Jesuit Church at 60 Sienkiewicza Street to the Cross-Monument at 38 Sienkiewicza Street.

The promoter of the 30th anniversary of celebrations in Lodz is Board of the Regional NSZZ “Solidarity” in Lodz. The partners of Lodz "Solidarity" in this event are The City of Lodz Office,The Office of the Marshal in Lodz, The Institute of National Remembrance Field Office in Lodz, The National Community Center and "Strzelec" Riffle Association.

We would like to invite all citizens of Lodz to take part in the celebrations of this sad anniversary. 

Program obchodów

Godz. 10.00-15.00 Sesja popularno-naukowa w siedzibie Instytutu Europejskiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 260

          - Leszek Próchniak – „Stan wojenny w Polsce i regionie”

          - Milena Przybysz – „Ośrodki internowania”

          - Andrzej Czyżewski – „Akcja weryfikacji dziennikarzy, jako przykład represji stanu wojennego”

          - Paweł Spodenkiewicz – „Stan wojenny w kontekście międzynarodowym”

          - Prezentacja publikacji IPN - Pospolite ruszenie. Relacje działaczy i współpracowników „Solidarności” w Łodzi 1980-1981 (oprac. L. Próchniak, M. Przybysz, S. M. Nowinowski, M. Zapolska-Downar, A. Czyżewski, Łódź 2011)

Godz. 11.50-12.20 Otwarcie wystawy „Stan wojenny” przygotowanej przez IPN Oddział w Łodzi

          - Andrzej Słowik – „Walka o status więźnia politycznego w okresie stanu wojennego i w latach następnych”

          - Rafał Kasprzyk – „Represje aparatu bezpieczeństwa PRL w świetle ówczesnego prawa”

          - Marek Markiewicz - „Pomoc osobom pozbawionym pracy w stanie wojennym”

Godz. 13.30 Rekonstrukcja wydarzeń z 13 grudnia 1981 r.

 

Godz. 16.00 Uroczysta Msza św. w kościele oo. Jezuitów w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 60

Godz. 17.00 Przemarsz ul. Sienkiewicza przed Pomnik Krzyż przy kościele Podwyższenia Św. Krzyża (ul. Sienkiewicza 38)

Godz. 17.20 Uroczystości przed Pomnikiem Krzyżem

          - okolicznościowe przemówienie przewodniczącego ZR Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemara Krenca

          - składanie kwiatów

The program:

10 a.m. – 3 p.m. Popular science session in the seat of European Institute in Lodz at 260 Piotrkowska Street.

           - Leszek Próchniak – ‘The martial law in Poland and region’

           - Milena Przybysz – ‘Internment camps’

           - Andrzej Czyżewski – ‘Vetting of journalists as an example of the martial law’s repressions’

           - PawełSpodenkiewicz – ‘The martial law in the international context’

           - Presentation of IPN publications

11:50 a.m. – 12:20 p.m. Opening of the „Martial Law” exhibition prepared by IPN Department of Lodz.

           - Andrzej Słowik – ‘Struggle for the status of a political prisoner during the martial law and the following years’

           - Rafał Kasprzyk – ‘Repressions of the security force in PRL in the light of law of that time’

           - Marek Markiewicz - ‘Helping the unemployed during the martial law’

1:30 p.m. Reconstruction of the events of 13th December 1981.

4:00 p.m. Solemn Mass at Jesuit Church in Lodz at 60 Sienkiewicza Street.

5 p.m. Procession along Sienkiewicza Street to the Cross-Monument near Church of the Elevation of the Cross at 38 Sienkiewicza Street.

5:20 p.m. Celebrations under the Cross-Monument

           - the speech by Waldemar Krenc, the president of Regional Board “NSZZ Solidarity” of Lodz.

           - Flower placing ceremony.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>