Czytaj prasę

 

Aktualności

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Przedstawiciele łódzkiej „Solidarności” złożyli kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Komunizmu.

1 marca po raz drugi, obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Zgodnie z wolą inicjatorów ustawy z dn. 4 lutego 2011 r., dzień ten obchodzony jest, jako święto państwowe i jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za ich męstwo, patriotyzm, za przelaną krew i cierpienia w obronie Ojczyzny.

Po zakończeniu uroczystości pod Pomnikiem w XII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi przy ul. Karola Anstadta 7 odbyła się konferencja popularno-naukowa. W tym budynku w latach 1945-1956, znajdowała się siedziba Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.

Bądźmy solidarni

Nasz kolega i długoletni współpracownik „Solidarności” w Kutnie Krzysztof Michalski, od roku zmaga się z nowotworem mózgu.

Przeszedł już operację usunięcia części guza, a w chwili obecnej poddawany jest chemioterapii. Jednakże leczenie to jest bardzo kosztowne, wynosi ponad 8 tysięcy złotych co 3 tygodnie i nie jest refundowane przez NFZ.

 Krzysztof zostawił ślad na kartkach historii Związku, między innymi jako działacz opozycji młodzieżowej i solidarnościowej w latach 80-tych. Stał na czele Grup Specjalnych, które powstały przy Rejonowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”. Czynnie działał jako redaktor naczelny „Gazety Podziemnej”.

 Jest człowiekiem niezwykle wrażliwym i dobrodusznym. Zawsze stara się pomagać innym w miarę swoich możliwości. Teraz On potrzebuje Nas!

 W imieniu Rady Podregionu Kutno zwracamy się do Was Koleżanki i Koledzy, z prośbą o wsparcie finansowe dla Krzysztofa, które będzie szansą na zakup kosztownych leków i Jego walkę z chorobą.

 Środki można przekazać za pośrednictwem Społecznej Fundacji Miasta Kutno:

PKO BP I/o Kutno Nr 31 1020 3440 0000 7802 0063 0939 z dopiskiem „Krzysztof Michalski”, a także w ramach rocznego rozliczenia podatkowego przekazując 1% podatku dochodowego na konto Społecznej Fundacji Miasta Kutna

Nr KRS 0000089639, w pozycji cel szczegółowy: Krzysztof Michalski.

Konferencja prasowa 27.02.2012

27 lutego w siedzibie łódzkiej "Solidarności" odbyła się konferecja prasowa.

Posiedzenie ZR ZŁ z udziałem wojewody Jolanty Chełmińskiej

W dniu 27 lutego odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu ZŁ NSZZ „Solidarność”, którego  gościem była wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska.

 

Związkowcy mieli do wojewody wiele pytań. Dotyczyły one między innymi problemów z kontraktami usług medycznych z NFZ,  planów podwyższenia wieku emerytalnego, likwidacji szkół, a także licznych przypadków zwolnień pracowników i zastępowania ich pracownikami zatrudnionymi na tzw. umowy śmieciowe. Jolanta Chełmińska obiecała, że przyjrzy się bliżej niektórym problemom zgłaszanym przez związkowców. Podczas spotkania przewodniczący W. Krenc podkreślił dobrą współpracę w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego na terenie naszego województwa, jednak zaznaczył brak takiej współpracy na szczeblu kraju. Na posiedzeniu zostały przyjęte dwa stanowiska:

W Łodzi zebrano 57 800 podpisów

W Łodzi zebrano 57 800 podpisów, a w całym kraju 1,5 miliona.

Wykaz organizacji zakładowych zbierających podpisy. Stan na dzień 24 lutego

Podpisy zebrane w podregionach:

Zduńska Wola   - 3040

Kutno                  - 2400

Pabianice          - 2100

Radomsko        -1658

Zgierz                 - 2441

Sieradz              - 2340

Wieluń               - 1393

Ozorków            -   745

Koluszki             -  470

Łask                   -  540

Brzeziny            -   508

Poddębice        -    80

Razem   17715      

Podpisy zebrane przez osoby prywatne, parafie i przez wolontariuszy  - 6720

KZ z Łodzi   - 33381

Ogółem na dzień  24-02-2012r.   - 57816

 

Anna Kerner przelicza kolejną partię podpisów

Akcja protestacyjna energetyki

21 lutego w Warszawie protestowali związkowcy NSZZ „Solidarność” zrzeszeni w Polskiej Grupie Energetycznej, w tym około 200 osób z PGE–Dystrybucja i Obrót w Łodzi.

Decyzję o utworzeniu Komitetu Protestacyjnego i manifestacji podjęto w dniu 9 lutego br. na spotkaniu w Łodzi. Związkowcy podjęli akcję protestacyjną, której celem jest:

  • zmuszenie Zarządu PGE S.A. do rozpoczęcia faktycznego dialogu społecznego ,
  • powstrzymanie działań restrukturyzacyjnych zmierzających do likwidacji miejsc pracy,
  • przerwanie dalszego pogarszania jakości obsługi klientów,
  • zaprzestania generowania olbrzymich kosztów, które doprowadzą do wzrostu cen energii.

 

 W manifestacji wzięło udział ogółem około 2000 związkowców, którzy manifestowali przed Zarządem Grupy PGE, Ministerstwem Gospodarki oraz przed Ministerstwem Skarbu. Związkowcy przekazywali Petycję i rozmawiali z władzami Spółki oraz z przedstawicielami Gabinetu Politycznego Ministra i Departamentu Energetyki. ...„Mamy deklarację, że dojdzie do spotkania z wicepremierem Pawlakiem”... -  mówi  Janusz Skibiński, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” w PGE Dystrybucja S.A. i PGE Obrót S.A. w Łodzi.

Przekaż jeden procent swojego podatku

Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Łodzi z siedzibą przy ul Kamińskiego 18

 

Jeden procent na Stowarzyszenie.

 

Już kolejny raz Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Łodzi prosi o wsparcie działalności poprzez przekazanie 1 procenta podatku dochodowego.

Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki i Rekreacji organizuje imprezy sportowe głównie kolarskie i tenisa stołowego. Zbierane środki pomagają w organizowaniu m.in. Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków – dużej, międzynarodowej imprezy, organizowanej w tym roku już po raz 22. przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” .

Przekazanie „jednego procenta" na rzecz organizacji pożytku publicznego następuje na wniosek podatnika, przy czym na równi ze złożeniem wniosku traktuje się wskazanie w zeznaniu podatkowym organizacji, na rzecz której ma nastąpić przekazanie odliczonej kwoty podatku.

Dla osób, które zdecydują się na przekazanie 1% należnego podatku na rzecz Łódzkiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Łodzi podajemy numer KRS:

0000163719<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>