Czytaj prasę

 

Aktualności

Posiedzenie ZR ZŁ z udziałem wojewody Jolanty Chełmińskiej

W dniu 27 lutego odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu ZŁ NSZZ „Solidarność”, którego  gościem była wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska.

 

Związkowcy mieli do wojewody wiele pytań. Dotyczyły one między innymi problemów z kontraktami usług medycznych z NFZ,  planów podwyższenia wieku emerytalnego, likwidacji szkół, a także licznych przypadków zwolnień pracowników i zastępowania ich pracownikami zatrudnionymi na tzw. umowy śmieciowe. Jolanta Chełmińska obiecała, że przyjrzy się bliżej niektórym problemom zgłaszanym przez związkowców. Podczas spotkania przewodniczący W. Krenc podkreślił dobrą współpracę w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego na terenie naszego województwa, jednak zaznaczył brak takiej współpracy na szczeblu kraju. Na posiedzeniu zostały przyjęte dwa stanowiska:

W Łodzi zebrano 57 800 podpisów

W Łodzi zebrano 57 800 podpisów, a w całym kraju 1,5 miliona.

Wykaz organizacji zakładowych zbierających podpisy. Stan na dzień 24 lutego

Podpisy zebrane w podregionach:

Zduńska Wola   - 3040

Kutno                  - 2400

Pabianice          - 2100

Radomsko        -1658

Zgierz                 - 2441

Sieradz              - 2340

Wieluń               - 1393

Ozorków            -   745

Koluszki             -  470

Łask                   -  540

Brzeziny            -   508

Poddębice        -    80

Razem   17715      

Podpisy zebrane przez osoby prywatne, parafie i przez wolontariuszy  - 6720

KZ z Łodzi   - 33381

Ogółem na dzień  24-02-2012r.   - 57816

 

Anna Kerner przelicza kolejną partię podpisów

Akcja protestacyjna energetyki

21 lutego w Warszawie protestowali związkowcy NSZZ „Solidarność” zrzeszeni w Polskiej Grupie Energetycznej, w tym około 200 osób z PGE–Dystrybucja i Obrót w Łodzi.

Decyzję o utworzeniu Komitetu Protestacyjnego i manifestacji podjęto w dniu 9 lutego br. na spotkaniu w Łodzi. Związkowcy podjęli akcję protestacyjną, której celem jest:

  • zmuszenie Zarządu PGE S.A. do rozpoczęcia faktycznego dialogu społecznego ,
  • powstrzymanie działań restrukturyzacyjnych zmierzających do likwidacji miejsc pracy,
  • przerwanie dalszego pogarszania jakości obsługi klientów,
  • zaprzestania generowania olbrzymich kosztów, które doprowadzą do wzrostu cen energii.

 

 W manifestacji wzięło udział ogółem około 2000 związkowców, którzy manifestowali przed Zarządem Grupy PGE, Ministerstwem Gospodarki oraz przed Ministerstwem Skarbu. Związkowcy przekazywali Petycję i rozmawiali z władzami Spółki oraz z przedstawicielami Gabinetu Politycznego Ministra i Departamentu Energetyki. ...„Mamy deklarację, że dojdzie do spotkania z wicepremierem Pawlakiem”... -  mówi  Janusz Skibiński, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” w PGE Dystrybucja S.A. i PGE Obrót S.A. w Łodzi.

Przekaż jeden procent swojego podatku

Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Łodzi z siedzibą przy ul Kamińskiego 18

 

Jeden procent na Stowarzyszenie.

 

Już kolejny raz Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Łodzi prosi o wsparcie działalności poprzez przekazanie 1 procenta podatku dochodowego.

Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki i Rekreacji organizuje imprezy sportowe głównie kolarskie i tenisa stołowego. Zbierane środki pomagają w organizowaniu m.in. Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków – dużej, międzynarodowej imprezy, organizowanej w tym roku już po raz 22. przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” .

Przekazanie „jednego procenta" na rzecz organizacji pożytku publicznego następuje na wniosek podatnika, przy czym na równi ze złożeniem wniosku traktuje się wskazanie w zeznaniu podatkowym organizacji, na rzecz której ma nastąpić przekazanie odliczonej kwoty podatku.

Dla osób, które zdecydują się na przekazanie 1% należnego podatku na rzecz Łódzkiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Łodzi podajemy numer KRS:

0000163719

"Solidarność" w sprawie ACTA

Stanowisko
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
w sprawie porozumienia
ACTA


Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podziela powszechnie formułowane wątpliwości dotyczące właściwej ochrony praw obywatelskich w przypadku podpisania i ratyfikowania porozumienia ACTA.

Niedopuszczalny jest brak konsultacji społecznych i publicznej debaty w trakcie prac przygotowawczych nad przyjęciem tak ważnego dokumentu.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność, solidaryzując się ze środowiskami protestującymi przeciwko trybowi przyjęcia i zapisom ACTA, wzywa rząd RP do zawieszenia decyzji podpisania i ratyfikowania porozumienia ACTA oraz żąda przeprowadzenia publicznej debaty nad jego treścią.

 

Dalsze protesty pracowników Coca-Coli

Pracownicy łódzkiego zakładu Coca-Coli HBC Polska 24 stycznia protestowali pod Stadionem Narodowym w Warszawie.

W pikiecie oprócz pracowników Coca Coli wzięli udział związkowcy z NSZZ “Solidarność” z innych zakładów pracy, zarówno z Łodzi jak i z regionów śląsko-dąbrowskiego, mazowieckiego i gdańskiego, solidaryzując się w ten sposób ze zwolnionymi pracownikami łódzkiego zakładu. Protest odbył się przed Stadionem Narodowym, gdzie będą odbywały się mecze Euro 2012, którego jednym ze sponsorów jest koncern Coca Cola.

Dyrekcja koncernu zwolnienia 165 osób z łódzkiego zakładu argumentuje trudnymi warunkami makroekonomicznymi i presją kosztów zewnętrznych. [...]Przeniesienie produkcji do innych zakładów produkcyjnych w Polsce, nie spowoduje, że spadnie cena cukru, czy cena paliwa[...] - mówi Sławomir Maciaszczyk, przewodniczący Komisji Zakładowej “Solidarności”. Pracownicy są przekonani, że głównym powodem likwidacji zakładu jest chęć pozbycia się “Solidarności” z firmy. Nie mogą pogodzić się też z formą, z jaką zostali zwolnieni.

Zapytanie ofertowe do projektu: „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+”

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” w związku z realizacją działania – "Wyjazd studyjny do Danii", w ramach realizowanego projektu „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+” zgodnie z wytycznymi - przedstawia zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>