Czytaj prasę

 

Aktualności

Konferencja prasowa 19.03.2012 r.

Przewodniczący Waldemar Krenc podczas konferencji prasowej w dniu 19 marca zapowiedział działania łódzkiej „Solidarności”  przeciwko zapowiadanym przez rząd planom wydłużenia wieku emerytalnego.

 

W czwartek, 22 marca przed Centrum Partnerstwa Społecznego w Warszawie, gdzie odbędzie się posiedzenie Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych z udziałem Premiera Donalda Tuska gromadzić się będą kobiety z NSZZ „Solidarność”. Z Łodzi wyjedzie ponad 50 kobiet. Panie poczekają na zakończenie spotkania z członkami Komisji Trójstronnej. Domagać się będą przeprowadzenia referendum w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego.

Następnie 23 marca na ulicach Łodzi i regionu związkowcy pod hasłem „Nie dla wydłużonego wieku emerytalnego” rozdawać będą ulotki informacyjne oraz specjalne wydanie „Tygodnika Solidarność”.

Stanowisko Prezydium ZR w sprawie koncesji dla TV Trwam

Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" podjęło Stanowisko, w którym domaga się cofnięcia decyzji podjętej przez Krajową Radę Radiofonii i Telwewizji, o nie przyznaniu Telewizji Trwam  koncesji na naziemne nadawanie cyfrowe.

Bulwersujące orzeczenie sądu

W dniu 9 marca br Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście utrzymał w mocy Postanowienie Prokuratora IPN o umorzeniu śledztwa prowadzonego z Urzędu, w sprawie  represji doznanych w stanie wojennym przez Andrzeja Słowika i Jerzego Kropiwnickiego, liderów łódzkiej „Solidarności” w latach 80-ych ubiegłego wieku.

Jest to wyrok ostateczny i nie podlega odwołaniu.

 A. Słowik i J. Kropiwnicki domagali się skazania winnych ich aresztowania i prześladowań, tym bardziej, że zgodnie z Orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, dekret o wprowadzeniu stanu wojennego był bezprawny.  Sąd Rejonowy w Łodzi podtrzymał jednak Postanowienie Prokuratora IPN  argumentując, iż sądzący  i wydający wyrok działali zgodnie z ówczesnym prawem i nie zdawali sobie sprawy, że łamią prawo.

Stanowisko Preyzdium ZR ws. zamiaru sprzedaży ZWiK

Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" na swoim posiedzeniu w dniu 8 marca 2012 r przyjął stanowisko w sprawie zamiaru sprzedaży Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp z oo w Łodzi.

Treść stanowiska poniżej.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Przedstawiciele łódzkiej „Solidarności” złożyli kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Komunizmu.

1 marca po raz drugi, obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Zgodnie z wolą inicjatorów ustawy z dn. 4 lutego 2011 r., dzień ten obchodzony jest, jako święto państwowe i jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za ich męstwo, patriotyzm, za przelaną krew i cierpienia w obronie Ojczyzny.

Po zakończeniu uroczystości pod Pomnikiem w XII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi przy ul. Karola Anstadta 7 odbyła się konferencja popularno-naukowa. W tym budynku w latach 1945-1956, znajdowała się siedziba Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.

Bądźmy solidarni

Nasz kolega i długoletni współpracownik „Solidarności” w Kutnie Krzysztof Michalski, od roku zmaga się z nowotworem mózgu.

Przeszedł już operację usunięcia części guza, a w chwili obecnej poddawany jest chemioterapii. Jednakże leczenie to jest bardzo kosztowne, wynosi ponad 8 tysięcy złotych co 3 tygodnie i nie jest refundowane przez NFZ.

 Krzysztof zostawił ślad na kartkach historii Związku, między innymi jako działacz opozycji młodzieżowej i solidarnościowej w latach 80-tych. Stał na czele Grup Specjalnych, które powstały przy Rejonowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”. Czynnie działał jako redaktor naczelny „Gazety Podziemnej”.

 Jest człowiekiem niezwykle wrażliwym i dobrodusznym. Zawsze stara się pomagać innym w miarę swoich możliwości. Teraz On potrzebuje Nas!

 W imieniu Rady Podregionu Kutno zwracamy się do Was Koleżanki i Koledzy, z prośbą o wsparcie finansowe dla Krzysztofa, które będzie szansą na zakup kosztownych leków i Jego walkę z chorobą.

 Środki można przekazać za pośrednictwem Społecznej Fundacji Miasta Kutno:

PKO BP I/o Kutno Nr 31 1020 3440 0000 7802 0063 0939 z dopiskiem „Krzysztof Michalski”, a także w ramach rocznego rozliczenia podatkowego przekazując 1% podatku dochodowego na konto Społecznej Fundacji Miasta Kutna

Nr KRS 0000089639, w pozycji cel szczegółowy: Krzysztof Michalski.

Konferencja prasowa 27.02.2012

27 lutego w siedzibie łódzkiej "Solidarności" odbyła się konferecja prasowa.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>