Czytaj prasę

 

Aktualności

Coca Cola zamierza zwolnić 165 pracowników

W czwartek, 5 stycznia Zarząd Coca Coli przekazał informację, iż w łódzkim oddziale likwidowana zostaje linia produkcyjna soków i w związku z tym zostanie zwolnionych około 165 pracowników.


Dzisiaj od samego rana trwały rozmowy, najpierw przewodniczącego ZR Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarności” Waldemara Krenca ze związkowcami, później związkowców wspartych prawnikami ZR z Zarządem Coca Cola HBC Polska Sp. z o.o., a na końcu Zarządu C-C HBC Polska Sp. z o.o. z przewodniczącym W. Krencem. W rozmowach uczestniczył również członek Prezydium ZR Piotr Ścieśko. Zarząd Coca Coli proponuje zwalnianym odprawy w wysokości od 2 do 4 pensji. Związkowcy z zakładowej „Solidarności” stoją na stanowisku, że najważniejsze jest utrzymanie miejsc pracy.
Decyzje zostaną podjęte po konsultacji związkowców z załogą Coca Coli, które odbędą się we wtorek, 10 stycznia o godz. 10 w siedzibie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”.

Zbieramy podpisy pod wnioskiem o referendum!

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” zgodnie z Uchwałą Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podjętą w dniu 15 grudnia br, rozpoczął akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum obywatelskim w sprawie zachowania obowiązującego obecnie wieku emerytalnego.


Uchwała KK określa treść pytania, które zawarte będzie we wniosku o referendum: Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?
Decyzję o przeprowadzeniu referendum podejmuje Sejm na wniosek 500 tysięcy obywateli.    Tempo naszych prac musi być wielkie przecież rządowy projekt ustawy w sprawie podniesienia wieku emerytalnego może być gotowy jeszcze w styczniu.
Musimy działać więc bardzo szybko. Niezbędna będzie wielka mobilizacja naszych struktur.


Szczegóły w Komunikacie nr 33.

Wykaz obywateli

 

„Nie przehandluj pierwszej gwiazdki”

NIE CZEKAJ ZE ŚWIĄTECZNYMI ZAKUPAMI!!!

 Wigilijny wieczór to czas świąteczny, który spędza się z rodziną.

Nie czekaj więc ze świątecznymi zakupami na ostatnią chwilę - apeluje do klientów hipermarketów NSZZ „Solidarność”.

Niektóre sieci sklepów, np. „TESCO” w wigilijne popołudnie pracować będą do godz. 16.00.

W handlu zatrudnione są głównie kobiety. Praca do godziny czwartej po południu powoduje, że w domu są dopiero wieczorem, wtedy gdy większość rodzin zasiada już do wigilijnej wieczerzy.

Starajmy się zrobić zakupy wcześniej, a wtedy puste sklepy uświadomią pracodawcy o słuszności naszej akcji.

U S Z A N U J M Y   T E N   W I E C Z Ó R !

S Z A N U J M Y   S I E B I E   N A W Z A J E M !

 

  

W przedświątecznym tygodniu, w ramach akcji „Nie przehandluj pierwszej gwiazdki” przed marketami w Zielonej Górze, Bielsku-Białej, Łodzi i Poznaniu odbywają się pikiety, rozdawane są ulotki. Na zdjęciu: Związkowcy z NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej rozdają ulotki wraz z opłatkiem klientom Galerii Łódzkiej.

   

Spotkanie opłatkowe

Opłatkowe spotkanie w Zarządzie Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” rozpoczęła projekcja filmu dokumentalnego w reżyserii Piotra Jaworskiego Projekt życia według JANA PAWŁA II „Solidarni”, w którym Ojciec Święty w licznych wystąpieniach, nawiązywał do idei Solidarności.

Na tradycyjnym spotkaniu wigilijnym spotkali się działacze NSZZ „Solidarność" Ziemi Łódzkiej, władze miasta i województwa, parlamentarzyści, księża, pracownicy Biura Zarządu Regionu, pracodawcy, młodzież ze szkoły „Centrum” oraz liczni sympatycy Związku.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku zebranym życzenia złożyli m.in. przewodniczący Zarządu Regionu Waldemar Krenc, prezydent Miasta Hanna Zdanowska, wojewoda Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa Witold Stępień. Zebranych w imieniu metropolity łódzkiego pobłogosławił ks. prałat Andrzej Dąbrowski.

 

"Świece dla wolności"

Poseł Krzysztof Kwiatkowski był uczestnikiem międzynarodowej konferencji dotyczącej stanu wojennego “Świece dla wolności”, która odbyła się 13 grudnia 2011 r, w Muzeum “Dom Terroru” w Budapeszcie; Poseł Kwiatkowski przybył do Węgier na zaproszenie wicepremiera, ministra sprawiedliwości i administracji Tibora Navracsicsa.

Podczas konferencji poseł K. Kwiatkowski (b. minister sprawiedliwości RP) wygłosił referat na temat: Polski wymiar sprawiedliwości po 1989 r. – rozliczenie z komunistyczną przeszłością. Wystąpienie polskiego posła przyjęto niezwykle życzliwie.

Program konferencji był bardzo bogaty. Mowę powitalną wygłosił wicepremier, minister sprawiedliwości i administracji, Tibor Navracsics.

Oprócz K. Kwiatkowskiego referaty wygłosili: Maria Schmidt, dyrektor Muzeum “Dom Terroru:” referat pt: Świece dla wolności; Miklós Horváth, historyk wojskowości: Stan wojenny w Polsce w świetle dokumentów węgierskich; Mihály Vajda, filozof: Pucz Jaruzelskiego moimi oczami.

Poseł Krzysztof Kwiatkowski przekazał flagę Solidarności wicepremierowi, ministrowi sprawiedliwości
i administracji Węgier T. Navracsicsowi.

Film "80 milionów"

Z okazji XXX rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 15 grudnia odbył się w Łodzi w kinie „Bałtyk” pokaz specjalny filmu „80 milionów”.

Projekcję filmu zorganizowali wspólnie Narodowe Centrum Kultury oraz Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność". Przed projekcją mieliśmy okazję wysłuchać kilku piosenek z nowego albumu zespołu BIG  CYC "Zadzwońcie po milicję", które dobrze wpasowały się w klimat filmu.

Koncert zespołu „Big Cyc” oraz pokaz filmu „80 milionów” został poprzedzony wystąpieniem dyrektora Narodowego Centrum Kultury Krzysztofa Dudka. W imieniu przewodniczącego ZR ZŁ NSZZ "Solidarność" Waldemara Krenca głos zabrał sekretarz ZR Ireneusz Wach. Dyrektor Krzysztof Dudek podziękował członkom „Solidarności” za poniesione ofiary w walce o wolną Polskę, natomiast sekretarz Ireneusz Wach odczytał stanowisko rocznicowe ZR , które zostało przyjęte podczas uroczystej sesji w dniu 13 grudnia.

Film Waldemara Krzystka „80 milionów” przybliża mało znane wydarzenie sprzed  trzydziestu lat we Wrocławiu. W filmie zobaczyliśmy obraz Polski pełen podsłuchów, chamstwa, brutalności, prześladowań. Po serii prowokacji SB, konfrontacja opozycji z komunistami wydawała się nieunikniona. Na koncie dolnośląskiej „Solidarności” tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego znajdują się miliony złotych. W obawie o to, że bezpieka „skutecznie zabezpieczy” pieniądze, trzech działaczy związkowych postanowiło wypłacić z banku miliony złotych należące do Związku zanim konto zostanie zablokowane. Pieniądze następnie ukryto w Pałacu Biskupim i przeznaczono na działalność struktur podziemnych.
Główne role w filmie zagrali Filip Bobek, Krzysztof Czeczot, Wojciech Solarz, Agnieszka Grochowska, Jan Frycz, Mariusz Benoit, Mirosław Baka i Emilia Komarnicka.

13 grudnia 1981 - 13 grudnia 2011

W dniu 13 grudnia obchodziliśmy smutną rocznicę wprowadzenia stan wojennego w Polsce; Generał Wojciech Jaruzelski trzydzieści lat temu wypowiedział wojnę polskiemu społeczeństwu, NSZZ „Solidarność”  nie mógł zapomnieć o tamtych wydarzeniach.Organizatorem obchodów XXX rocznicy  w Łodzi jest Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. Partnerami łódzkiej „Solidarności” w tym przedsięwzięciu są Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi oraz Związek Strzelecki „Strzelec”.

Patronat Honorowy objął Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień i Prezydent Miasta Hanna Zdanowska.

Patronat Medialny: TVP Łódź, Radio Łódź, Dziennik Łódzki i Tygodnik „Solidarność”.

GALERIA ZDJĘĆ
O godz. 10.00 w siedzibie Instytutu Europejskiego w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 260 odbyła się sesja popularno – naukowa z udziałem historyków z Instytutu Pamięci Narodowej oraz wspomnienia działaczy związkowych.
Wydarzenia 13 grudnia 81 r. w kilku miejscach Łodzi
przypomniały patrole milicji i wojska. Natomiast na ul. Piotrkowskiej, przed dawną siedzibą Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność”, oglądaliśmy inscenizację przedstawiającą pacyfikację budynku. Milicyjne suki, pałki, tarcze, wojsko, znów pojawiły się na Piotrkowskiej. W pewnym momencie przed siedzibę Solidarności” podjechała milicyjna suka. Milicjanci kordonem otoczyli wejście do budynku. Otwierać milicja! Po chwili z balkonu zrzucano ulotki, a kilku milicjantów wraz z „cywilem” wyprowadziło przywódców związkowych i zapakowano ich do milicyjnej „suki”. Rekonstrukcji wydarzeń podjął się Związek Strzelecki „Strzelec”.

O godz. 16.00 odbyła się uroczysta Msza Św. w Kościele p.w. Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi przy ulicy H. Sienkiewicza 60 z udziałem pocztów sztandarowych. Następnie uczestnicy mszy, ze zniczami przemaszerowali w pochodzie pod pomniki Krzyż, gdzie złożono wiązanki kwiatów.

 << nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66   starsze >>