Czytaj prasę

 

Aktualności

Akcja protestacyjna energetyki

21 lutego w Warszawie protestowali związkowcy NSZZ „Solidarność” zrzeszeni w Polskiej Grupie Energetycznej, w tym około 200 osób z PGE–Dystrybucja i Obrót w Łodzi.

Decyzję o utworzeniu Komitetu Protestacyjnego i manifestacji podjęto w dniu 9 lutego br. na spotkaniu w Łodzi. Związkowcy podjęli akcję protestacyjną, której celem jest:

  • zmuszenie Zarządu PGE S.A. do rozpoczęcia faktycznego dialogu społecznego ,
  • powstrzymanie działań restrukturyzacyjnych zmierzających do likwidacji miejsc pracy,
  • przerwanie dalszego pogarszania jakości obsługi klientów,
  • zaprzestania generowania olbrzymich kosztów, które doprowadzą do wzrostu cen energii.

 

 W manifestacji wzięło udział ogółem około 2000 związkowców, którzy manifestowali przed Zarządem Grupy PGE, Ministerstwem Gospodarki oraz przed Ministerstwem Skarbu. Związkowcy przekazywali Petycję i rozmawiali z władzami Spółki oraz z przedstawicielami Gabinetu Politycznego Ministra i Departamentu Energetyki. ...„Mamy deklarację, że dojdzie do spotkania z wicepremierem Pawlakiem”... -  mówi  Janusz Skibiński, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” w PGE Dystrybucja S.A. i PGE Obrót S.A. w Łodzi.

Przekaż jeden procent swojego podatku

Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Łodzi z siedzibą przy ul Kamińskiego 18

 

Jeden procent na Stowarzyszenie.

 

Już kolejny raz Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Łodzi prosi o wsparcie działalności poprzez przekazanie 1 procenta podatku dochodowego.

Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki i Rekreacji organizuje imprezy sportowe głównie kolarskie i tenisa stołowego. Zbierane środki pomagają w organizowaniu m.in. Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków – dużej, międzynarodowej imprezy, organizowanej w tym roku już po raz 22. przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” .

Przekazanie „jednego procenta" na rzecz organizacji pożytku publicznego następuje na wniosek podatnika, przy czym na równi ze złożeniem wniosku traktuje się wskazanie w zeznaniu podatkowym organizacji, na rzecz której ma nastąpić przekazanie odliczonej kwoty podatku.

Dla osób, które zdecydują się na przekazanie 1% należnego podatku na rzecz Łódzkiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Łodzi podajemy numer KRS:

0000163719

"Solidarność" w sprawie ACTA

Stanowisko
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
w sprawie porozumienia
ACTA


Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podziela powszechnie formułowane wątpliwości dotyczące właściwej ochrony praw obywatelskich w przypadku podpisania i ratyfikowania porozumienia ACTA.

Niedopuszczalny jest brak konsultacji społecznych i publicznej debaty w trakcie prac przygotowawczych nad przyjęciem tak ważnego dokumentu.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność, solidaryzując się ze środowiskami protestującymi przeciwko trybowi przyjęcia i zapisom ACTA, wzywa rząd RP do zawieszenia decyzji podpisania i ratyfikowania porozumienia ACTA oraz żąda przeprowadzenia publicznej debaty nad jego treścią.

 

Dalsze protesty pracowników Coca-Coli

Pracownicy łódzkiego zakładu Coca-Coli HBC Polska 24 stycznia protestowali pod Stadionem Narodowym w Warszawie.

W pikiecie oprócz pracowników Coca Coli wzięli udział związkowcy z NSZZ “Solidarność” z innych zakładów pracy, zarówno z Łodzi jak i z regionów śląsko-dąbrowskiego, mazowieckiego i gdańskiego, solidaryzując się w ten sposób ze zwolnionymi pracownikami łódzkiego zakładu. Protest odbył się przed Stadionem Narodowym, gdzie będą odbywały się mecze Euro 2012, którego jednym ze sponsorów jest koncern Coca Cola.

Dyrekcja koncernu zwolnienia 165 osób z łódzkiego zakładu argumentuje trudnymi warunkami makroekonomicznymi i presją kosztów zewnętrznych. [...]Przeniesienie produkcji do innych zakładów produkcyjnych w Polsce, nie spowoduje, że spadnie cena cukru, czy cena paliwa[...] - mówi Sławomir Maciaszczyk, przewodniczący Komisji Zakładowej “Solidarności”. Pracownicy są przekonani, że głównym powodem likwidacji zakładu jest chęć pozbycia się “Solidarności” z firmy. Nie mogą pogodzić się też z formą, z jaką zostali zwolnieni.

Zapytanie ofertowe do projektu: „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+”

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” w związku z realizacją działania – "Wyjazd studyjny do Danii", w ramach realizowanego projektu „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+” zgodnie z wytycznymi - przedstawia zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku.

Zbieramy podpisy - "Trambus" na ulicach Łodzi

Po ulicach Łodzi jeździ zabytkowy "Trambus", w którym zbierane są podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie wieku emerytalnego Polaków.

Mamy już ponad 200 tys. podpisów - akcja trwa

W Łodzi zebrano około 20 tysięcy, a w całym kraju - 200 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego

Ludzie są autentycznie przerażeni tymi propozycjami– mówił podczas konferencji prasowej w dniu 16 stycznia Waldemar Krenc, przewodniczący łódzkiej „Solidarności”.

Akcja zbierania podpisów  trwa. Aby wniosek był rozpatrywany potrzebne jest 500 tysięcy podpisów. We wtorek (17.01) i środę (18.01) po Łodzi związkowcy z „Solidarności” będą jeździli zabytkowym trambusem, w którym mieszkańcy miasta będą mogli składać podpisy.

Zabytkowy Trambus będzie oczekiwał na mieszkańców w następujących miejscach:

  • pl. Niepodległości       - w godzinach 10.00-12.00
  • ul. Piotrkowska 152    - w godzinach 12.00-14.00
  • pl. Wolności                  - w godzinach 14.00-16.00
  • Manufaktura                 - w godzinach 16.00-18.00

Akcja zbierania podpisów prowadzona jest także na terenie całego województwa, w siedzibach Rad Podregionów NSZZ „Solidarność” i w zakładowych strukturach związku.

Przewodniczący Krenc odniósł się także do kontraktów zawartych przez NFZ z łódzkimi placówkami służby zdrowia. Podczas posiedzenia w dniu 16 stycznia, Zarząd Regionu łódzkiej „Solidarności” w specjalnym Stanowisku bardzo krytycznie odniósł się do kontraktowania usług medycznych z niepublicznymi placówkami, które często nie spełniają wymogów zgodnych z rozporządzeniem ministerialnym. [...]Miasto Łódź w ostatnich latach skierowało dodatkowe środki finansowe dla miejskich zakładów opieki zdrowotnej dzięki czemu dostosowane zostały do nowych wymogów techniczno-budowlanych, wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt medyczny oraz zatrudniają wysoko wykwalifikowanych specjalistów. NFZ nie przyznając im kontraktów działają na szkodę społeczeństwa – czytamy w Stanowisku – Działania takie powodują brak stabilności zatrudnienia pracowników oraz ryzyko pogorszenia warunków leczenia pacjentów.

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" żąda od łódzkiego oddziału NFZ ponownego przeanalizowania procedur negocjacyjnych na kontrakty w 2012 roku.

Tekst stanowiska tutaj<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65   starsze >>