Czytaj prasę

 

Aktualności

Konferencja prasowa w dniu 8 maja 2012 r.

Dalsze działania NSZZ „Solidarność” w związku z odrzuceniem przez Sejm wniosku o referendum emerytalne, były powodem zwołania konferencji prasowej w dniu 8 maja br.

Związek już po raz kolejny rozbija miasteczko namiotowe. „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, jako pierwszy Region rozpoczyna 9 maja całodobowy dyżur.

Dyżur rozpoczynamy o godz. 9.00 w środę i trwać będzie do godziny 9.00 rano w czwartek 10 maja. Po nas miasteczko przejmują Region Dolnego Śląska i Region Śląska Opolskiego.

Przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc zapowiedział udział ok. 400 związkowców z naszego Regionu w akcji.

----------------

8 maja 2012 r. pojechała na pikietę do Warszawy przed kancelarię Premiera 50 osobowa grupa osób z Łodzi. Wśród nich były osoby bezrobotne, zarówno młode jak i w wieku 50 plus. Byli oni świadkami przekazania przez Piotra Dudę, przewodniczącego Komisji Krajowej premierowi Donaldowi Tuskowi  projektów ustaw przygotowanych przez „Solidarność” dotyczących: agencji prac tymczasowych i samozatrudniania a także zmian w ubezpieczeniach społecznych.

Łódzka „Solidarność” na obchodach 3 Maja

Główne uroczystości związane z 221 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęły się w Łodzi mszą świętą w  łódzkiej bazylice archikatedralnej, której przewodniczył arcybiskup Władysław Ziółek.

Po mszy dalsza część uroczystości odbyła się przed archikatedrą na pl. Jana Pawła II. W uroczystościach licznie uczestniczyli przedstawiciele łódzkiej „Solidarności” na czele z przewodniczącym Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej Waldemarem Krencem.

Kwiecień 2012 – Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”, jak co roku, zorganizował obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

W niedzielę 22 kwietnia br. w kościele pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Łodzi została odprawiona Msza Święta w intencji ofiar wypadków przy pracy, natomiast w dniu 23 kwietnia (poniedziałek) w Polsko-Amerykańskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Łodzi przy ul. Kamińskiego 17/19, odbyła się konferencja pod wspólnym tytułem „Bezpieczna praca”.

Referaty wygłosili: Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi mgr inż. Andrzej Świderski, Nadinspektor Pracy w OIP w Łodzi mgr inż. Dariusz Borowiecki,   przedstawiciel OIP w Łodzi mgr Grażyna Ślawska, z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi dyrektor prof. dr n. med. Konrad Rydzyński a także dr n. med. Jadwiga Siedlecka a z Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Łodzi kierownik Oddziału Aleksandra Bilska.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Sanepidu, służb medycznych, Policji, Okręgowej Inspekcji Pracy oraz Społeczni Inspektorzy Pracy, członkowie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, związkowcy.

Obecni, oprócz wysłuchania ciekawych okolicznościowych referatów, mieli możliwość przebadania obecności tlenku węgla w płucach. Badania przeprowadzali przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Konferencję prowadził Regionalny Koordynator BHP Zarządu Regionu ZŁ NSZZ „Solidarność” Piotr Ścieśko.

Łódzcy związkowcy na sali Sądu Rejonowego w Warszawie

W dniu 17 kwietnia w Sądzie Rejonowym w Warszawie odbyła się kolejna sprawa przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o przywrócenie do pracy Andrzeja Słowika, pierwszego przewodniczącego Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”.

Pozew został złożony w związku z jego bezpodstawnym zwolnieniem z pracy. Pełnomocnikiem Andrzeja Słowika jest znany działacz - mecenas Marek Markiewicz.

Sprawa została odroczona z powodu nieobecności jednego ze świadków. Kolejna sprawa odbędzie się 21 sierpnia.

Na sali sądowej byli przedstawiciele Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” w charakterystycznych żółtych kurtkach z emblematami związku, na czele z przewodniczącym Zarządu Regionu Waldemarem Krencem, który zapowiedział, że tak jak teraz, tak i na kolejnych rozprawach stawi się wraz ze związkowcami, aby wspierać A. Słowika w walce o przywrócenie do pracy.

W drugą rocznicę katastrofy

10 kwietnia, punktualnie o 8,41 w drugą rocznicę tragedii smoleńskiej, członkowie  prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem ofiar Katynia w Łodzi.

W ten sposób uczcili pamięć ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu, który 10 kwietnia 2010 roku rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęło wówczas 96 osób, a wśród nich Prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką.

Od tego dnia pojęcie „ofiar katyńskich" nabrało nowego znaczenia.

Kwiaty oraz znicze składają: wiceprzewodniczący ZR - Jerzy Goszczyński, sekretarz ZR - Ireneusz Wach oraz członek prezydium ZR Piotr Ścieśko.

Stanowisko Prezydium ZR ws. projektu likwidacji powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych

Prezydium ZR na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2012 roku przyjęło stanowisko w sprawie projektu likwidacji powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Tekst stanowiska poniżej.

Posiedzenie Zarządu Regionu

2 kwietnia, w siódmą rocznicę śmierci bł Jana Pawła II odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu.

Przyjęty na nim został budżet za rok 2011 oraz przewodniczący W. Krenc podziękował członkom ZR za udział w akcji informacyjnej związanej z referendum emerytalnym, która odbyła się 23 marca na ulicach Łodzi i województwa łódzkiego oraz uczestnictwo w manifestacji 30 marca w Warszawie.

Po ZR odbyło się spotkanie Wielkanocne, na które przybyli przedstawiciele władz miasta, województwa, prezydenci miast ościennych, księża, przyjaźni związkowi przedsiębiorcy, młodzież Szkoły CENTRUM i pracownicy ZR. Gości powitał gospodarz Waldemar Krenc.

Przewodniczący ZR oraz zaproszeni goście złożyli zebranym życzenia świąteczne, a krótką modlitwę i Słowo Boże przekazał ks. Grzegorz Michalski, Duszpasterz Ludzi Pracy.

Goście poczęstowali się tradycyjnymi wielkanocnymi potrawami.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66   starsze >>