Czytaj prasę

 

Aktualności

8 czerwca Biuro Zarządu Regionu nieczynne

W dniu 8 czerwca br Biuro Zarządu Regionu jest nieczynne.

Zapraszamy w poniedziałek, 11 czerwca w godz. 9-17. Od wtorku do piątku Biuro pracuje w godz. 8-16.

25 rocznica wizyty Jana Pawła II w Łodzi

W bieżącym roku obchodzimy 25 rocznicę wizyty Papieża Polaka w naszym Mieście oraz kolejną rocznicę przyjęcia przez Ojca Świętego Honorowego Obywatelstwa Miasta Łodzi.

Pragniemy razem przebyć drogę będącą łódzkim szlakiem papieskim, by w duchowej łączności z Honorowym Łodzianinem zgłębiać apostolskie pouczenia skierowane do nas.

13 czerwca 2012 r. - zapraszamy na wspólną wędrówkę ŁÓDZKIM SZLAKIEM PAPIEŻA PIELGRZYMA upamiętniającą 25 rocznicę pobytu w Łodzi Błogosławionego Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Miasta Łodzi.

Szczegóły w komunikacie nr 14

Protest przeciwko zwolnieniom grupowym w "Tesco"

Sieć sklepów „Tesco” w Łodzi to trzy hipermarkety i 14 osiedlowych supermarketów, w których pracuje łącznie ponad 520 osób.

Planowane są zwolnienia około 20 osób z łódzkich sklepów. W całej Polsce redukcja obejmie prawie 1000 osób. Oficjalnym powodem zwolnień jest reorganizacja pracy. Pierwsze wypowiedzenia umów trafiły już do pracowników.

Protest związkowców NSZZ „Solidarność” z „Tesco” w Łodzi przeciwko zwolnieniom miał miejsce 1 czerwca przed marketem przy ul. Widzewskiej 22. Pikietujący rozdawali klientom baloniki z napisem „Nie dla zwolnień grupowych w „Tesco” oraz ulotki informujące o przyczynach protestu.

/.../ Chcemy dla swoich Koleżanek i Kolegów , którzy zostali objęci grupowym zwolnieniem wynegocjować dodatkowe osłony socjalne, a nie tylko te, które gwarantuje Kodeks Pracy. - mówi przewodnicząca Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Łodzi Magdalena Zydler.  

Podobne pikiety odbyły się również w innych miastach Polski.

XX Walne Zebrania Delegatów Regionu Ziemia Łódzka

„Umowy śmieciowe” i nieprawidłowości w funkcjonowaniu agencji pracy tymczasowych budziły najwięcej emocji delegatów podczas obrad Walnego Zebrania Delegatów Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” w dniu 25 maja br.

Tegoroczne WZDR było typowo informacyjne w połowie kadencji 2010 - 2014, a odbywało się w sali widowiskowej Politechniki Łódzkiej w Łodzi. Obrady rozpoczęto wniesieniem Sztandaru NSZZ „Solidarność” oraz odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć tych działaczy, którzy zmarli w ciągu minionych dwóch lat.

Ksiądz Kanclerz Andrzej Dąbrowski, nawiązując do słów błogosławionego Jana Pawła II „Jeden drugiego brzemiona noście” wygłosił krótką modlitwę za pomyślność Zjazdu. Wcześniej, tego dnia, w intencji WZDR, odprawiona została Msza święta w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus.

Pracowali na rzecz niepodległości  

Zasłużeni działacze dla łódzkiej „Solidarności” otrzymali z rąk Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. I tak: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Ryszard Patzer, a Złoty Krzyż Zasługi wręczono Antoniemu Boruchowi i Bogdanowi Osińskiemu.

Witajcie w ciężkich czasach

Podczas pierwszej części obrad głos zabierali zaproszeni goście, m.in.: wojewoda Jolanta Chełmińska, wiceprezydent M. Łodzi Marek Cieślak , Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Łodzi Andrzej Świderski, przewodniczący Regionu Mazowsze NSZZ „S” Andrzej Kropiwnicki oraz dwaj byli przewodniczący naszego Regionu i Janusz Tomaszewski Andrzej Słowik. W kilku słowach dziękowali za zaproszenie, podkreślali istotną rolę „Solidarności” w życiu naszego miasta, życzyli owocnych obrad.

Gościem WZDR był też przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „S” Piotr Duda. Przewodniczący odniósł się do obecnej sytuacji w kraju, o patologiach w zatrudnianiu, mówił o organizowanych akcjach o zachowanie praw emerytalnych. Chwalił przy tym Region Łódzki za udział w życiu NSZZ „Solidarność”, dobrze wspominał posiedzenie Komisji Krajowej, które odbyło się w marcu ubiegłego roku w Łodzi. 

Robocza część obrad

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej Waldemar Krenc zrelacjonował zebranym, to co działo się podczas minionych dwóch lat upływającej kadencji. Informacji przewodniczącego towarzyszyła prezentacja obrazująca te wydarzenia. Przewodniczący zauważył, że omawiany okres w obfitował w różnego rodzaju akcje: pikiety, protesty, manifestacje, obchody XXX-lecia powstania NSZZ „Solidarność” oraz XXX rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Delegaci przyjęli następujące Stanowiska:

Łódzka "Solidarność" przed Pałacem Prezydenckim

Na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie przed Pałacem Prezydenckim, 24 maja odbyła się pikieta NSZZ „Solidarność” w związku z przekazaniem ustawy emerytalnej do Prezydenta RP.

Związkowcy w ten sposób zwrócili się do Prezydenta Bronisława Komorowskiego z apelem, aby nie podpisał ustawy zmuszającej Polaków do pracy aż do śmierci.

W przeddzień Senat nie zgłosił poprawek do noweli ustawy o emeryturach z FUS, zakładającej m.in. podwyższenie wieku emerytalnego do 67. roku życia. Należy podkreślić, że skandalem jest nie wpuszczenie  na salę obrad w roli obserwatorów 7-osobowej grupy związkowców z „Solidarności” z przewodniczącym Piotrem Dudą.

Delegacja związkowców pod przewodnictwem Piotra Dudy została przyjęta przez Prezydenta, który wysłuchał argumentów związkowców ale podkreślił, że „ostateczną decyzję podejmie samodzielnie”.Związkowcy przekazali prezydentowi petycję oraz 3 projekty ustaw przygotowane przez NSZZ „Solidarność” w sprawie podwyższenia płacy minimalnej, o pracy tymczasowej i tzw. umowach. Prezydent ma 21 dni na podpisanie ustawy.

Wśród pikietujących tego dnia w Warszawie była kilkusetosobowa grupa związkowców z Regionu Ziemia Łódzka na czele z przewodniczącym Regionu Waldemarem Krencem.

Blokada Sejmu - 11 maja, Warszawa

11 maja Sejm głosował nad poprawkami do ustawy wydłużającej wiek emerytalny.

Mimo oficjalnego wystąpienia w tej sprawie, członkowie Komisji Krajowej wraz z przewodniczącym Piotrem Dudą nie zostali wpuszczeni do Sejmu. Wszystko wskazywało, że Ustawa zostanie przyjęta w wersji rządowej. W związku z tym sztab protestacyjny NSZZ „Solidarność” zdecydował, że nie wypuści posłów z budynku.

Rozpoczęła się blokada wyjść z Sejmu. Wśród manifestujących byli też przedstawiciele Regionu Ziemia Łódzka z przewodniczącym Waldemarem Krencem na czele.

Głośne gwizdy, dźwięki trąbek i okrzyki rozległy się, gdy do protestujących pod Sejmem związkowców dotarła informacja o przegłosowaniu ustawy podwyższającej wiek emerytalny do 67. roku życia dla kobiet i mężczyzn. Trudno się dziwić związkowcom. Politycy zignorowali głos społeczeństwa. Nie docierały do nich żadne argumenty, brak było jakiegokolwiek dialogu.

Blokadę rozwiązano ok. godz. 18.00.

Teraz Ustawa trafi do Senatu i Prezydenta, jest jeszcze Trybunał Konstytucyjny. O dalszych formach protestu „Solidarności” zadecyduje sztab protestacyjny.

Łódzka „Solidarność” w miasteczku emerytalnym przed Sejmem

9 maja o godzinie 9 przed Sejm przyjechało ponad 400 związkowców z „Solidarności” z Regionu Ziemia Łódzka w proteście przeciw rządowym propozycjom podniesienia wieku emerytalnego.

Przed gmachem parlamentu „Solidarność” oczekuje na piątkowe wyniki głosowania w Sejmie w tej sprawie Przed budynkiem stanęło miasteczko namiotowe.Blisko100 osób pozostało na noc.

Związkowcy z Regionu Łódzkiego przywieźli ze sobą tablice ze zdjęciami posłów, których głosami odrzucono propozycję związków zawodowych o przeprowadzenie referendum w sprawie wydłużeniu wieku emerytalnego.

Ze słowami poparcia miasteczko odwiedzili parlamentarzyści z Prawa i Sprawiedliwości: m.in. Janusz Śniadek, Stanisław Szwed, Jan Tomaszewski, Marek Suski, Piotr Polak, Jolanta Szczypińska, Solidarnej Polski: Tadeusz Cymański, Ludwik Dorn oraz europoseł Ryszard Czarnecki. Parlamentarzyści zgodnie wyrażali poparcie dla „Solidarności”.

Do łódzkich związkowców przeszedł również Piotr Duda, przewodniczący KK wraz z całą Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”. P. Duda podczas krótkiego spotkania podziękował łódzkiej „S” za obecność w Warszawie oraz wspomniał o spotkaniu z Premierem w dniu poprzednim, podczas którego przestawił projektów ustaw przygotowanych przez „Solidarność” dotyczących agencji prac tymczasowych oraz zmianom w ubezpieczeniach społecznych. Jest to odpowiedź Związku na zarzuty Premiera, że „Solidarność” nie tylko potrafi zebrać 2 mln podpisów, ale też potrafi przygotować konkretne rozwiązania istniejących problemów. /.../ Premier na razie nie zaakceptował propozycji "S". - Każdy został przy swoim zdaniu /.../ – stwierdził P. Duda.

10 maja do miasteczka przyjechali związkowcy z Regionu Dolny Śląsk i Regionu Śląska Opolskiego.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66   starsze >>