Czytaj prasę

 

Aktualności

19 marca – Święty Józef, patron Ludzi Pracy

Jak co roku 19 marca w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi przy ul ks Skorupki członkowie NSZZ „Solidarność” uczestniczyli we Mszy Świętej z okazji uczczenia Patrona naszej Diecezji Świętego Józefa.

 

Nabożeństwo dla Świata Pracy odprawił Arcybiskup Metropolita Łódzki Marek Jędraszewski. Arcybiskup w kazaniu nawiązał do inauguracji pontyfikatu Papieża Franciszka.

Modlitewne spotkanie łódzkiego Świata Pracy poprzedziła prelekcja ks. prof. dr. hab. Pawła Bortkiewicza z Poznania pt: „Świadectwo wiary ludzi pracy”.

W imieniu łódzkiej „Solidarności” słowo wiążące wygłosił przewodniczący Waldemar Krenc prosząc Arcybiskupa o modlitwę dla członków naszej wspólnoty.

Protest pod LIDL-em

W dniu 8 marca przed sklepami sieci LIDL w Łodzi protestowała łódzka „Solidarność”, podczas akcji związkowcy rozdawali klientom ulotki z hasłem: NIE ŚCIGAJ SIĘ Z KASJERKĄ, NAJPIERW SPAKUJ ZAKUPY, A NASTĘPNIE ZAPŁAĆ!.

W styczniu w sieci Lidl został zarejestrowany NSZZ „Solidarność”. Pomimo prób ze strony związkowców władze sieci nie chcą podjąć dialogu z partnerami społecznymi. - Bezczelność tej firmy jest niespotykana. Do tej pory nie doszło do spotkania w sprawie naszych postulatów. Firma oddelegowała do kontaktów z nami osobę, która nie ma żadnych uprawnień. Poza tym żądają podania listy członków związku. To niezgodne z prawem. W Polsce to nie firmy stanowią prawo - powiedział podczas pikiety Waldemar Krenc, przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. - Kiedy rozpoczynałam pracę, było nas więcej osób na zmianie. Nasze obowiązki to nie tylko praca na kasie. Musimy jeszcze rozładować towar, wypiec pieczywo i robić zamówienia - mówi jedna z kasjerek Lidla. Związkowcy domagają się zwiększenia zatrudnienia. Więcej kasjerek, to mniej kolejek i większy komfort pracy oraz robienia zakupów.

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 

1 marca w  Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu w Łodzi przy alei Anstadta przedstawiciele NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej na czele z przewodniczącym Waldemarem Krencem, Związku Sybiraków Oddział w Łodzi, Fundacji „Polska się upomni” oraz innych organizacji złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

Ustanowiony na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.

Zasada partnerstwa i dialogu

30 stycznia w Belwederze 22 pracodawców odebrało z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy certyfikaty „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.

Wśród nagrodzonych  znalazła się firma z naszego Regionu  – Cementownia ,,WARTA” SA  w Trębaczewie. Do konkursu zorganizowanego przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”,  Cementownię WARTA zgłosiła działająca w zakładzie Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”. 

Podczas uroczystości wręczenia Certyfikatu, dyrektorowi nagrodzonego zakładu towarzyszył członek Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność", przewodniczący „Solidarności” w Cementowni „Warta” SA - Adam Golec.

„Po przeczytaniu Regulaminu konkursu stwierdziliśmy, że firma nasza spełnia podane tam kryteria. Kwestia zatrudnienia pracowników, współpraca dyrekcji ze związkami zawodowymi, jak i wszystkie pozostałe warunki uzyskania Certyfikatu są spełniane. W firmie panuje dobra atmosfera, co z kolei przenosi się na efekty pracy.” – powiedział Adam Golec.

Strajk na kolei

Plany redukcji sieci kolejowej, nieumiejętność wykorzystania funduszy unijnych na modernizację kolei, zbyt powolne tempo prac modernizacyjnych, częste zmiany rozkładów jazdy, zagrożenie bezpieczeństwa, plany wyprzedaży spółek kolejowych - to główne powody protestu kolejarzy w dniu 25 stycznia br.

W piątek od godz. 7.00 do 9.00 stanęły pociągi w całej Polsce. Związkowcy kolejowi ze spółek Grupy PKP: PKP PLK, PKP Cargo i PKP Intercity przeprowadzili strajk ostrzegawczy. Strajk ten media i Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej sprowadziło jedynie do protestu o ... uprawnienia emerytalne.

Owszem, próba zabierania uprawnień emerytalnych jest dla nas wielkim ciosem – skarżą się kolejarze z NSZZ „Solidarność” - Kolejarz przyjmując się do pracy wiedział, że jednym ze składników wynagrodzenia jest zniżka na przejazdy pociągiem dla niego i jego rodziny. To prawo nabyte. A teraz bezprawnie, wbrew ustaleniom - zabiera się te pieniądze. I na pewno nie chodzi nam o przejazdy pierwszą klasą – zastrzegają.

Na dwie godziny w Polsce zatrzymano łącznie 395 pociągów.

W naszym Regionie zatrzymano 13 pociągów.

Na Stacji. Łódź Kaliska – 3

Stacja Łódź Widzew – 2

Stacja Koluszki - 6

Stacja Rogów – 1

Stacja Płyćwia – 1 pociąg

W proteście w naszym Regionie wzięło udział 150 kolejarzy.

Kolejarze rozdawali podróżnym ulotki wydane przez Komitet Protestacyjno – Strajkowy z hasłem „Zanim nasz przeklniesz, przeczytaj tę ulotkę”.

Mamy dość nieudolności decydentów, za których musimy się wstydzić przed podróżnymi. Chcemy, by kolej była przyjazna dla podróżnych, by pociągi były czyste i punktualne, aby na jednej trasie obowiązywał wspólny bilet niezależnie od tego, która spółka podstawia wagony– czytamy w ulotce.

W hołdzie pokrzywdzonym

18 stycznia, w przeddzień 68 rocznicy wyzwolenia Łodzi spod okupacji hitlerowskiej delegacje: NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej na czele z przewodniczącym Waldemarem Krencem i Łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków, z przewodniczącym Stanisławem Jurkinem złożyli kwiaty przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu przy ulicy Anstadta w Łodzi.

Pomnik usytuowany jest przed budynkiem, w którym w czasie II wojny światowej mieściła się siedziba niemieckiej policji Gestapo, a po wyzwoleniu budynek ten przekazano komunistycznej policji politycznej UBP (Urząd Bezpieczeństwa Publicznego), w którym więziono i mordowano polskich patriotów, którzy chcieli wolnej i niepodległej Polski.

Złożone kwiaty to hołd wszystkim poległym i pokrzywdzonym przez prześladowców naszej Ojczyzny.

„Solidarność” w LIDL-u

W dniu 17 stycznia 2013 r w sieci sklepów „Lidl” w Łodzi powstała Tymczasowa Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność”.

Osobiście, o założeniu Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracodawca został powiadomiony  18 stycznia  przez przewodniczącą TKZ Justyną Chrapowicz, która wraz z przewodniczącym Regionu Ziemi Łódzkiej Waldemarem Krencem oraz  Kacprem Stachowskim szefem Działu Rozwoju Związku Komisji Krajowej pojechali do Centrali sieci w Jankowicach k. Poznania.

Tworzenie Związku w sieciach handlowych jest niezwykle trudne, tym bardziej należy się cieszyć, że grupa młodych ludzi odważyła się na to. W Łodzi zarejestrowano pierwszą organizację zakładową, która teraz reprezentuje cały Lidl w Polsce - mówił przewodniczący W. Krenc.

Reakcja pracodawcy na dzisiejsze spotkanie w siedzibie firmy pozytywnie nas zaskoczyła - mówiła podczas konferencji przewodnicząca TKZ podczas zwołanej tego samego dnia konferencji prasowej w Zarządzie Regionu łódzkiej „Solidarności”. - Wierzymy, że dzięki związkom uda nam się rozwiązać nasze problemy pracownicze. Zależy nam na rozwoju firmy, chcemy, aby się rozwijała i miała jak najwięcej klientów i aby pracownicy rozwijali się równolegle z rozwojem firmy. Mam nadzieję, że uda nam się przy stole negocjacyjnym rozwiązać nasze problemy. Jesteśmy nastawieni na dialog i mamy nadzieję, że nasza firma również.

 

Od dłuższego czasu dochodziły do nas sygnały od pracowników zatrudnionych w sieci Lidl, stąd nasza kampania o charakterze ogólnopolskim koordynowana przez Komisję Krajową. Akcja wspierana jest też przez ver.di i UNI Global Union, jak również innych podmiotów, m.in. Fundacji im. Friedricha Eberta – mówił z kolei Kacper Stachowski szef Działu Rozwoju Związku Komisji Krajowej NSZZ „S”.

_____________________________________

Lidl to niemiecka sieć sklepów, obecnie zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce największych i najlepiej rozwijających się sklepów spożywczych w Europie.

Lidl został założony w latach 30 ub. wieku i wtedy nazywał się Lidl & Schwarz Lebensmittel-Sortiments-Großhandel. W latach 70. został otwarty pierwszy sklep o nazwie Lidl.

Sklepy sieci Lidl funkcjonują w następujących krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

W Polsce znajduje się ponad 440 sklepów tej sieci 6 Centrów Dystrybucyjnych. Sieć zatrudnia ok. 12.000 pracowników. W naszym Regionie  czynnych jest 17 sklepów tej sieci, z czego 8 w Łodzi.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>