Czytaj prasę

 

Aktualności

Zasada partnerstwa i dialogu

30 stycznia w Belwederze 22 pracodawców odebrało z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy certyfikaty „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.

Wśród nagrodzonych  znalazła się firma z naszego Regionu  – Cementownia ,,WARTA” SA  w Trębaczewie. Do konkursu zorganizowanego przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”,  Cementownię WARTA zgłosiła działająca w zakładzie Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”. 

Podczas uroczystości wręczenia Certyfikatu, dyrektorowi nagrodzonego zakładu towarzyszył członek Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność", przewodniczący „Solidarności” w Cementowni „Warta” SA - Adam Golec.

„Po przeczytaniu Regulaminu konkursu stwierdziliśmy, że firma nasza spełnia podane tam kryteria. Kwestia zatrudnienia pracowników, współpraca dyrekcji ze związkami zawodowymi, jak i wszystkie pozostałe warunki uzyskania Certyfikatu są spełniane. W firmie panuje dobra atmosfera, co z kolei przenosi się na efekty pracy.” – powiedział Adam Golec.

Strajk na kolei

Plany redukcji sieci kolejowej, nieumiejętność wykorzystania funduszy unijnych na modernizację kolei, zbyt powolne tempo prac modernizacyjnych, częste zmiany rozkładów jazdy, zagrożenie bezpieczeństwa, plany wyprzedaży spółek kolejowych - to główne powody protestu kolejarzy w dniu 25 stycznia br.

W piątek od godz. 7.00 do 9.00 stanęły pociągi w całej Polsce. Związkowcy kolejowi ze spółek Grupy PKP: PKP PLK, PKP Cargo i PKP Intercity przeprowadzili strajk ostrzegawczy. Strajk ten media i Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej sprowadziło jedynie do protestu o ... uprawnienia emerytalne.

Owszem, próba zabierania uprawnień emerytalnych jest dla nas wielkim ciosem – skarżą się kolejarze z NSZZ „Solidarność” - Kolejarz przyjmując się do pracy wiedział, że jednym ze składników wynagrodzenia jest zniżka na przejazdy pociągiem dla niego i jego rodziny. To prawo nabyte. A teraz bezprawnie, wbrew ustaleniom - zabiera się te pieniądze. I na pewno nie chodzi nam o przejazdy pierwszą klasą – zastrzegają.

Na dwie godziny w Polsce zatrzymano łącznie 395 pociągów.

W naszym Regionie zatrzymano 13 pociągów.

Na Stacji. Łódź Kaliska – 3

Stacja Łódź Widzew – 2

Stacja Koluszki - 6

Stacja Rogów – 1

Stacja Płyćwia – 1 pociąg

W proteście w naszym Regionie wzięło udział 150 kolejarzy.

Kolejarze rozdawali podróżnym ulotki wydane przez Komitet Protestacyjno – Strajkowy z hasłem „Zanim nasz przeklniesz, przeczytaj tę ulotkę”.

Mamy dość nieudolności decydentów, za których musimy się wstydzić przed podróżnymi. Chcemy, by kolej była przyjazna dla podróżnych, by pociągi były czyste i punktualne, aby na jednej trasie obowiązywał wspólny bilet niezależnie od tego, która spółka podstawia wagony– czytamy w ulotce.

W hołdzie pokrzywdzonym

18 stycznia, w przeddzień 68 rocznicy wyzwolenia Łodzi spod okupacji hitlerowskiej delegacje: NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej na czele z przewodniczącym Waldemarem Krencem i Łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków, z przewodniczącym Stanisławem Jurkinem złożyli kwiaty przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu przy ulicy Anstadta w Łodzi.

Pomnik usytuowany jest przed budynkiem, w którym w czasie II wojny światowej mieściła się siedziba niemieckiej policji Gestapo, a po wyzwoleniu budynek ten przekazano komunistycznej policji politycznej UBP (Urząd Bezpieczeństwa Publicznego), w którym więziono i mordowano polskich patriotów, którzy chcieli wolnej i niepodległej Polski.

Złożone kwiaty to hołd wszystkim poległym i pokrzywdzonym przez prześladowców naszej Ojczyzny.

„Solidarność” w LIDL-u

W dniu 17 stycznia 2013 r w sieci sklepów „Lidl” w Łodzi powstała Tymczasowa Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność”.

Osobiście, o założeniu Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracodawca został powiadomiony  18 stycznia  przez przewodniczącą TKZ Justyną Chrapowicz, która wraz z przewodniczącym Regionu Ziemi Łódzkiej Waldemarem Krencem oraz  Kacprem Stachowskim szefem Działu Rozwoju Związku Komisji Krajowej pojechali do Centrali sieci w Jankowicach k. Poznania.

Tworzenie Związku w sieciach handlowych jest niezwykle trudne, tym bardziej należy się cieszyć, że grupa młodych ludzi odważyła się na to. W Łodzi zarejestrowano pierwszą organizację zakładową, która teraz reprezentuje cały Lidl w Polsce - mówił przewodniczący W. Krenc.

Reakcja pracodawcy na dzisiejsze spotkanie w siedzibie firmy pozytywnie nas zaskoczyła - mówiła podczas konferencji przewodnicząca TKZ podczas zwołanej tego samego dnia konferencji prasowej w Zarządzie Regionu łódzkiej „Solidarności”. - Wierzymy, że dzięki związkom uda nam się rozwiązać nasze problemy pracownicze. Zależy nam na rozwoju firmy, chcemy, aby się rozwijała i miała jak najwięcej klientów i aby pracownicy rozwijali się równolegle z rozwojem firmy. Mam nadzieję, że uda nam się przy stole negocjacyjnym rozwiązać nasze problemy. Jesteśmy nastawieni na dialog i mamy nadzieję, że nasza firma również.

 

Od dłuższego czasu dochodziły do nas sygnały od pracowników zatrudnionych w sieci Lidl, stąd nasza kampania o charakterze ogólnopolskim koordynowana przez Komisję Krajową. Akcja wspierana jest też przez ver.di i UNI Global Union, jak również innych podmiotów, m.in. Fundacji im. Friedricha Eberta – mówił z kolei Kacper Stachowski szef Działu Rozwoju Związku Komisji Krajowej NSZZ „S”.

_____________________________________

Lidl to niemiecka sieć sklepów, obecnie zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce największych i najlepiej rozwijających się sklepów spożywczych w Europie.

Lidl został założony w latach 30 ub. wieku i wtedy nazywał się Lidl & Schwarz Lebensmittel-Sortiments-Großhandel. W latach 70. został otwarty pierwszy sklep o nazwie Lidl.

Sklepy sieci Lidl funkcjonują w następujących krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

W Polsce znajduje się ponad 440 sklepów tej sieci 6 Centrów Dystrybucyjnych. Sieć zatrudnia ok. 12.000 pracowników. W naszym Regionie  czynnych jest 17 sklepów tej sieci, z czego 8 w Łodzi.

15-lecie Szkoły „CENTRUM”

Szkolne Centrum Profilaktyczno-Wychowawcze „Centrum” imienia Zyty Jarzębowskiej z siedzibą w Łodzi przy ulicy Gdańskiej 156, w dniu 20 grudnia br, obchodziło 15-lecie istnienia placówki.

Organem założycielskim placówki jest Zarząd Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”. Obchody połączone zostały z 10 rocznicą śmierci patronki, pomysłodawczyni, założycielki i pierwszej dyrektor „Centrum” - Zyty Jarzębowskiej.

Obchody rozpoczęła Msza św. w intencji patronki w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi, a następnie w placówce szkoły odbyła się część wspomnieniowa połączona z przedstawieniem przez młodzież bożonarodzeniowych „jasełek”. W uroczystości wzięli udział członkowie Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ  „Solidarność” na czele z przewodniczącym Waldemarem Krencem, przedstawiciele kuratorium, przyjaciele Zyty Jarzębowskiej, pracownicy szkoły oraz uczniowie placówki.

Szkoły „Centrum” należą do placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

W Szkolnym Centrum Profilaktyczno-Wychowawczym działają trzy typy szkół:

- Szkoła „Centrum” – podstawowa

- Gimnazjum „Centrum”

- Liceum Ogólnokształcące „Centrum”

oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Przy wigilijnym stole

17 grudnia przy wigilijnym stole w Polsko-Amerykańskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Łodzi przełamali się opłatkiem związkowcy z NSZZ „Solidarność”, przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, dyrektorzy łódzkich urzędów i zakładów pracy, pracownicy Regionu Ziemia Łódzka oraz młodzież ze Szkolnego Centrum Profilaktyczno-Wychowawczego „CENTRUM" imienia Zyty Jarzębowskiej.

 Na tradycyjny „opłatek” przybyli księża wraz z ks. kanclerzem Zbigniewem Traczem, wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, prezydent Miasta Hanna Zdanowska, wiceprezydenci Łodzi Marek Cieślak i Krzysztof Piątkowski, prezydent Radomska Anna Milczanowska, wiceprezydent Zgierza Bohdan Bączak, burmistrz Koluszek Waldemar Chałat oraz europoseł Jacek Saryusz Wolski.

Uczestnicy uroczystości po wysłuchaniu życzeń bożonarodzeniowych wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu uczniów ze Szkoły Muzycznej I stopnia im. A. Tansmana w Łodzi pod kierunkiem p. Anity Śmierzyńskiej.

13 grudnia 2012 roku - XXXI rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Uroczystości rocznicowe zorganizowane przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” rozpoczęły się od mszy świętej w kościele oo Jezuitów pw Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi przy ulicy Henryka Sienkiewicza 60.

Następnie związkowcy, niosąc zapalone znicze, przemaszerowali przed „Pomnik-Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka” przy Kościele Podwyższenia Św. Krzyża, gdzie okolicznościowe przemówienie wygłosił przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc. Zebrani złożyli na płycie Pomnika wiązanki kwiatów. W uroczystości wzięli udział związkowcy z NSZZ „Solidarność”, przedstawiciele władz miasta i województwa, łódzkich uczelni i innych instytucji oraz mieszkańcy Łodzi. Uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandarowych naszego Związku.

Przed rozpoczęciem mszy świętej Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska wraz z przewodniczącym W. Krencem udekorowali ojca Józefa Łągwę, długoletniego proboszcza parafii pw. Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi, za zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, nadanego przez Prezydenta RP.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68   starsze >>