Czytaj prasę

 

Aktualności

17 kwietnia - Pikieta w obronie pracowników w PUP w Kutnie

12 kwietnia (piątek) w związku z planowanym protestem w Kutnie w siedzibie Rady Podregionu Kutno NSZZ "Solidarność" odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli między innymi przewodniczący ZR ZŁ NSZZ "Solidarność" Waldemar Krenc, przewodniczący Rady Podregionu Kutno Wiesław Taraska oraz przewodnicząca KZ w kutnowskim Powiatowym Urzędzie Pracy.

Protest odbędzie się 17 kwietnia o godz. 11. Rozpocznie się on pikietą przed kutnowskim Powiatowym Urzędem Pracy, a następnie manifestujący przejdą przed siedzibę Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Łódzka "Solidarność" oddała hołd Ofiarom Katastrofy Smoleńskiej

10 kwietnia w III rocznicę katastrofy smoleńskiej, dla uczczenia pamięci ofiar katastrofy członkowie Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” dokładnie o godzinie 8:41 złożyli kwiaty oraz zapalili symboliczny znicz pod Tablicą Pamiątkową Pamięci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, jego żony Marii i 94 osób, które zginęły w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 r pod Smoleńskiem.

Tablica usytuowana jest na murach kościoła Podwyższenia św. Krzyża w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 38.

Tego samego dnia o godz. 18 przedstawiciele łódzkiej "Solidarnośći" na czele z przewodniczącym ZR Waldemarem Krencem uczestniczyli we Mszy Św, w intencji Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, która została odprawiona przez Jego Ekscelencję Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w Bazylice Archikatedralnej.

Podziękowanie za udział w manifestacji

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” serdecznie dziękuje wszystkim za obecność w dniu 26 marca pod Urzędem Wojewódzkim w Łodzi i uczestnictwo w manifestacji przeciwko antyspołecznej i anty pracowniczej polityce rządu.

Tylko wspólne działania przyniosą nam sukces

Przewodniczący ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Waldemar Krenc

Pikieta przeciwko antyspołecznej polityce rządu

Ponad 2 tysiące osób wzięło udział w proteście 26 marca przed Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi.

Pikietę zorganizował Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”. Podobne pikiety odbyły się tego dnia również w innych miastach naszego kraju. Pikietujący w ten sposób wyrazili swoje niezadowolenie wobec projektów nowelizacji kodeksu pracy dot. m.in. uelastycznienia czasu pracy, likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługującym pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych, przyzwolenie na nagminne stosowanie zatrudnienia na tzw. umowy śmieciowe oraz o zaprzestanie likwidacji szkół i podwyższenie płacy minimalnej. W wypowiedziach liderów związkowych powracał temat ignorowania przez rządzących inicjatyw obywatelskich, a w szczególności zaniechania inicjatywy dotyczącej pracy do 67 roku życia, podczas gdy brakuje pracy dla ludzi młodych i po 55 roku życia.

 

Tego dnia ulica Piotrkowska znów zatętniła życiem. Oprócz łodzian zjechali pod Urząd Wojewódzki ludzie z całego województwa m.in. z Łasku, Wielunia, Sieradza, Ozorkowa, Zgierza, Kutna, Zduńskiej Woli, Radomska, Pabianic, Poddębic, Brzezin, Koluszek. Byli reprezentanci wszystkich sekcji i branż. Oprócz członków NSZZ „Solidarność” z naszego Regionu w pikiecie udział wzięli członkowie innych central związkowych: OPZZ, Forum, ZNP, Związku Zawodowego Policjantów, Służby Więziennej, Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Ratowników Medycznych, Rolników Indywidualnych. Do łódzkich związkowców dołączyli związkowcy z Regionu Piotrkowskiego z liczną grupą z Bełchatowa.

Protestujemy przeciw nieludzkiej polityce społecznej, przeciw nieludzkiej polityce pracowniczej państwa Polskiego. Każda inicjatywa pracownicza czy społeczna, wszystkie pomysły na to, aby można było w Polsce żyć normalnie  i uczciwie są wyrzucane do kosza na śmieci. Nikt z nami nie chce rozmawiać!  Dlatego też polityka obecnego rządu, premiera, parlamentu doprowadziła do sytuacji, w której ruch związkowy,  ruch pracowniczy przyszedł tu razem, upomnieć się o swoje prawa – mówił do zebranych przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc.

Protestujący złożyli na ręce Wojewody Jolanty Chełmińskiej Petycję, podpisaną przez Przewodniczącego Regionu Ziemi Łódzkiej Waldemara Krenca, w której zaznaczono, iż związkowcy oczekują od rządu przedstawienia harmonogramu realizacji wymienionych postulatów do dnia 17 kwietnia br.

26 marca pikieta przed Urzędem Wojewódzkim w Łodzi

26 marca (wtorek) o godzinie 15:30 przed Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi (ul Piotrkowska 104) rozpocznie się pikieta pod hasłem

ZMIANY W CZASIE PRACY - NIE DAJ SIĘ ORŻNĄĆ!.

Będziemy protestować przeciwko:

- manipulowaniu prawem poprzez zmuszanie do pracy na każde wezwanie pracodawcy

- pracy aż „do śmierci”

Żądamy:

- wycofania niekorzystnych dla pracowników zmian w Kodeksie Pracy

- uchwalenia przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych

- zaprzestania likwidacji szkół i zaprzestania przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy

APELUJEMY do członków oraz sympatyków NSZZ „Solidarność” o liczny udział w tej akcji. BĄDŹMY SOLIDARNI!

 

szczegóły w komunikacie nr 5/2013

Maciej Rymwid Kononowicz nie żyje - pogrzeb 25 marca godz. 14.15

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 20 marca 2013 r zmarł

 

ŚP Maciej Rymwid Kononowicz

 

Działacz NSZZ „Solidarność” w Politechnice Łódzkiej nieprzerwanie od 1989 r, w latach 1992-1995 członek Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” - pełnił funkcję skarbnika.

Po zakończeniu kadencji w 1995 powrócił na Politechnikę Łódzką. Do ostatnich chwil związany był z „Solidarnością”. Miał 68 lat.

Pogrzeb odbędzie się dnia 25 marca 2013 r. (poniedziałek) o godz. 14.15 na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Ogrodowej 39 w Łodzi.

Łódzka oświata protestuje

W dniach 18 - 25 marca 2013 r Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" Ziemi Łódzkiej ogłosiła

TYDZIEŃ PROTESTU WOBEC NISZCZĄCYCH ŁÓDZKĄ OŚWIATĘ DZIAŁAŃ WŁADZ MIASTA.

Wiele rozwiązań prawnych, wiele działań włodarzy Miasta dotyczących uczniów oraz pracowników łódzkich placówek oświatowych budzi niezadowolenie i sprzeciw MSOiW.

Przez cały tydzień w placówkach szkolnych będą zbierane podpisy osób,  którym zależy na młodych pokoleniach naszego miasta: od Rodziców, od Pracowników Pedagogicznych i Niepedagogicznych.

Wyraźmy swoją postawą poparcie dla akcji - ŁÓDZKA EDUKACJA PROTESTUJE!

Szczegóły protestu i listy dla podpisujących popierających protest na stronie: www.oswiata-online.org<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>