Czytaj prasę

 

Aktualności

Konkurs Pracodawca Przyjazny Pracownikom

Prezydium Komisji Krajowej ogłosiło rozpoczęcie VI edycji konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom".

Akcja ma pokazać, iż interesy przedsiębiorstwa i interesy pracowników są zbieżne, wystarczy tylko odpowiednio prowadzić dialog pomiędzy pracodawcami a przedstawicielami pracowników.

Podczas konkursu oceniane są dobre ptaktyki w zakresie przestrzegania prawa pracowników do zrzeszania się, zawarty układ zbiorowy pracy, zatrudnienie pracowników na czas nieokreślony. Do konkursu mogą być zgłoszone zakłady pracy, które swoimi działaniami wpisują się w wartości propagowane przez NSZZ "Soloidarność".

Przypominamy, że pracodawcy - laureaci, posiadają prawo do korzystania z Certyfikatu przez okres trzech lat. A więc, laureaci poprzednich edycji mogą ponownie ubiegać się o ten tytuł po wygaśnięciu poprzedniego Certyfikatu.

Regulamin konkursu, zawierający harmonogram prac związanych z przyznawaniem Certyfikatu oraz ankiety zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej KK NSZZ "Solidarność".

Ankiety zgłoszeniowe (załącznik nr 1 Regulaminu) należy przesyłać na adres: Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat "Pracodawca Przujazny Pracownikom" lub pocztą elektroniczną na adres: certfikat@solidarnosc.org.pl w terminie do 30 czerwca 2013 roku.

Zmarł Grzegorz Stajuda

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w nocy z 5 na 6 maja 2013 r zmarł nagle

ŚP Grzegorz Stajuda

Związany z NSZZ „Solidarność” od roku 1980, Przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność" w Widzewskich Zakładach Odlewniczych do chwili likwidacji zakładu (do 2002 r).

Członek Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej III i IV kadencji. Wiceprzewodniczący Regionalnej Sekcji Metalowców NSZZ „Solidarność” i aktywny członek Rady Krajowej Sekcji Branży Metalowców. 

Miał 54 lata.

Pogrzeb odbędzie się  w czwartek 9 maja o godz. 13.00 na cmentarzu „Nowy Zarzew”  rzymsko–katolickim w Łodzi ul. Zakładowa 4.

Łączymy się w żałobie z rodziną

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”

Obchody Święta Narodowego 3 Maja

3 Maja na Placu Wolności w Łodzi, w rocznicę uchwalenia Konstytucji, Społeczny Komitet Obchodów Rocznic i Świąt Narodowych im Grzegorza Palki zorganizował wiec.

Wcześniej w Bazylice Archikatedralnej odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny celebrowana przez Jego Ekscelencję Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolitę Łódzkiego.

W uroczystości  wzięli również udział  przedstawiciele NSZZ „Solidarność” oraz mieszkańcy miasta.

 

Przed pomnikiem naczelnika Tadeusza Kościuszki okolicznościowe przemówienia wygłosili: wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Bogdan Osiński  i b. prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki. U stóp pomnika zebrani złożyli wiązanki kwiatów.

W imieniu Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” kwiaty złożyli wiceprzewodniczący - Bogdan Osiński i Krzysztof Kilański oraz członek Zarządu - Piotr Ścieśko.

Pamięć o tych którzy ulegli wypadkom przy pracy

W poniedziałek 22 kwietnia br podczas posiedzenia Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej w związku ze zbliżającym się ŚWIATOWYM DNIEM PAMIĘCI OFIAR WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH podjęto Stanowisko, w którym oddano hołd wszystkim pracownikom, którzy w wypadkach przy pracy ponieśli śmierć, doznali obrażeń lub stracili zdrowie.

... Nie możemy tu nie wspomnieć o przyczynach wypadków przy pracy, do których przyczynia się tolerowanie w imię zysku niebezpiecznych zachowań i wymaganie wzrostu wydajności. To głównie chciwość pracodawców jest powodem ograniczania inwestycji poprawiających warunki bezpieczeństwa pracy oraz zmuszania pracowników do pośpiechu i pracy nie zorganizowanej. Proponowane przez rząd zmiany w Kodeksie Pracy, w wyniku których będzie dochodziło dookresowego wydłużania czasu pracy, spowoduje dalsze pogorszenie się bezpieczeństwa pracowników oraz drastyczny wzrost wypadków przy pracy... – czytamy w Stanowisku (pełny tekst tutaj).

NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej wzywa władze RP do należytego sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, a pracodawców do przestrzegania przepisów bhp w celu zmniejszenia poziomu zagrożenia wypadkami na stanowiskach pracy w Polsce.

Następnie w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi odbyła się konferencja nt: „Bezpieczna praca”, w której udział wzięli przedstawiciele Okręgowej Inspekcji Pracy w Łodzi, Instytutu Medycyny Pracy, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Referaty głównie dotyczyły bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Ciekawostką była możliwość wzięcia udziału w jeździe symulacyjnej za pomocą symulatora jazdy samochodem, na którym można wykorzystać różne sytuacje stresogenne i jednocześnie monitorować reakcję układu krążenia oraz ocenić reakcję organizmu na nagłe sytuacje drogowe. Należy podkreślić, że jest to jedyny symulator jazdy samochodem w Polsce. 

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych przypada 28 kwietnia, obchodzony jest od 1991 roku.Tego dnia w  intencji ofiar wypadków przy pracy zostanie odprawiona Msza Święta w kościele p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Łodzi.

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”, jak co roku, organizuje obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach przedstawicieli Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” oraz pracowników i rodziny tych, którzy ulegli wypadkom przy pracy.  W dniu 22 kwietnia (poniedziałek) w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 o godz. 12.00 odbędzie się z udziałem przedstawicieli Okręgowej Inspekcji Pracy w Łodzi, Instytutu Medycyny Pracy oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego konferencja na temat „Bezpieczna praca” . .

28 kwietnia (niedziela) o godz. 10.30 w intencji ofiar wypadków przy pracy zostanie odprawiona Msza Święta w kościele p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Łodzi ul. Sienkiewicza 38,. na którą szczególnie serdecznie zapraszamy poczty sztandarowe NSZZ  „Solidarność”.

Protest w Kutnie

Ponad 500 związkowców z Regionu Łódzkiego protestowało przeciwko dyskryminacji członków NSZZ „Solidarność” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie.

Żądano m.in. przywrócenia do pracy zwolnionych pracowników.

 

Pod hasłami ”Czy Urząd Pracy może łamać prawo pracy”, „Sąd Cię przywróci dyrektor wyrzuci” i „Żądamy przestrzegania ustawy o związkach zawodowych” związkowcy przeszli pod siedzibę Starostwa Powiatowego w Kutnie, gdzie między innymi oprócz przywrócenia ludzi do pracy żądano stworzenia godnych warunków pracy i płacy, zaprzestania szykanowania pracowników i działaczy związkowych, przestrzegania prawa pracy i respektowania wyroków sądu, wycofania wniesionych apelacji i skarg kasacyjnych od wyroków sądu, przestrzegania przepisów Ustawy o Związkach Zawodowych, zaprzestania marnotrawienia środków publicznych przez dyrektorkę PUP oraz wyciągnięcia w stosunku do niej konsekwencji fnansowych, służbowych i dyscyplinarnych.

„Jeżeli nie zostaną wyciągnięte wnioski z naszej akcji, a zwolnieni pracownicy nie zostaną przywróceni do pracy to „Solidarność” nie odpuści i przyjedzie jeszcze raz do Kutna, ale wtedy przyjadą już związkowcy z całej Polski” – powiedział podczas manifestacji przewodniczący ZR ZŁ NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc.

Świadek Historii

We wtorek, 16 kwietnia, odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagród Honorowych „Świadek Historii”.

Wyróżnienie przyznawane jest osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego. Nagrody wręczali prezes IPN dr Łukasz Kamiński, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi Marek Drużka oraz wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska. Wśród laureatów znaleźli się, zgłoszeni przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, ks. prałat Tadeusz Bednarek - proboszcz parafii Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łodzi oraz Mieczysław Góra - zastępca dyrektora Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Laureatami nagrody zostali również dr Jan Mosiński – przewodniczący ZR NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa, a także hm. Krzysztof Andrzej Bronowski, Krzysztof Jakubiec, Lucjan Muszyński oraz Ewa i Waldemar Podgórscy. Pośmiertnie honorowe nagrody otrzymali: Jerzy Scheur i Andrzej Terlecki. Na wręczeniu nagród obecni byli przedstawiciele Prezydium ZR ZŁ NSZZ „Solidarność” na czele z przewodniczącym Waldemarem Krencem.

więcej na temat<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>