Czytaj prasę

 

Aktualności

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”, jak co roku, organizuje obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach przedstawicieli Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” oraz pracowników i rodziny tych, którzy ulegli wypadkom przy pracy.  W dniu 22 kwietnia (poniedziałek) w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 o godz. 12.00 odbędzie się z udziałem przedstawicieli Okręgowej Inspekcji Pracy w Łodzi, Instytutu Medycyny Pracy oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego konferencja na temat „Bezpieczna praca” . .

28 kwietnia (niedziela) o godz. 10.30 w intencji ofiar wypadków przy pracy zostanie odprawiona Msza Święta w kościele p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Łodzi ul. Sienkiewicza 38,. na którą szczególnie serdecznie zapraszamy poczty sztandarowe NSZZ  „Solidarność”.

Protest w Kutnie

Ponad 500 związkowców z Regionu Łódzkiego protestowało przeciwko dyskryminacji członków NSZZ „Solidarność” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie.

Żądano m.in. przywrócenia do pracy zwolnionych pracowników.

 

Pod hasłami ”Czy Urząd Pracy może łamać prawo pracy”, „Sąd Cię przywróci dyrektor wyrzuci” i „Żądamy przestrzegania ustawy o związkach zawodowych” związkowcy przeszli pod siedzibę Starostwa Powiatowego w Kutnie, gdzie między innymi oprócz przywrócenia ludzi do pracy żądano stworzenia godnych warunków pracy i płacy, zaprzestania szykanowania pracowników i działaczy związkowych, przestrzegania prawa pracy i respektowania wyroków sądu, wycofania wniesionych apelacji i skarg kasacyjnych od wyroków sądu, przestrzegania przepisów Ustawy o Związkach Zawodowych, zaprzestania marnotrawienia środków publicznych przez dyrektorkę PUP oraz wyciągnięcia w stosunku do niej konsekwencji fnansowych, służbowych i dyscyplinarnych.

„Jeżeli nie zostaną wyciągnięte wnioski z naszej akcji, a zwolnieni pracownicy nie zostaną przywróceni do pracy to „Solidarność” nie odpuści i przyjedzie jeszcze raz do Kutna, ale wtedy przyjadą już związkowcy z całej Polski” – powiedział podczas manifestacji przewodniczący ZR ZŁ NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc.

Świadek Historii

We wtorek, 16 kwietnia, odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagród Honorowych „Świadek Historii”.

Wyróżnienie przyznawane jest osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego. Nagrody wręczali prezes IPN dr Łukasz Kamiński, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi Marek Drużka oraz wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska. Wśród laureatów znaleźli się, zgłoszeni przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, ks. prałat Tadeusz Bednarek - proboszcz parafii Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łodzi oraz Mieczysław Góra - zastępca dyrektora Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Laureatami nagrody zostali również dr Jan Mosiński – przewodniczący ZR NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa, a także hm. Krzysztof Andrzej Bronowski, Krzysztof Jakubiec, Lucjan Muszyński oraz Ewa i Waldemar Podgórscy. Pośmiertnie honorowe nagrody otrzymali: Jerzy Scheur i Andrzej Terlecki. Na wręczeniu nagród obecni byli przedstawiciele Prezydium ZR ZŁ NSZZ „Solidarność” na czele z przewodniczącym Waldemarem Krencem.

więcej na temat

17 kwietnia - Pikieta w obronie pracowników w PUP w Kutnie

12 kwietnia (piątek) w związku z planowanym protestem w Kutnie w siedzibie Rady Podregionu Kutno NSZZ "Solidarność" odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli między innymi przewodniczący ZR ZŁ NSZZ "Solidarność" Waldemar Krenc, przewodniczący Rady Podregionu Kutno Wiesław Taraska oraz przewodnicząca KZ w kutnowskim Powiatowym Urzędzie Pracy.

Protest odbędzie się 17 kwietnia o godz. 11. Rozpocznie się on pikietą przed kutnowskim Powiatowym Urzędem Pracy, a następnie manifestujący przejdą przed siedzibę Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Łódzka "Solidarność" oddała hołd Ofiarom Katastrofy Smoleńskiej

10 kwietnia w III rocznicę katastrofy smoleńskiej, dla uczczenia pamięci ofiar katastrofy członkowie Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” dokładnie o godzinie 8:41 złożyli kwiaty oraz zapalili symboliczny znicz pod Tablicą Pamiątkową Pamięci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, jego żony Marii i 94 osób, które zginęły w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 r pod Smoleńskiem.

Tablica usytuowana jest na murach kościoła Podwyższenia św. Krzyża w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 38.

Tego samego dnia o godz. 18 przedstawiciele łódzkiej "Solidarnośći" na czele z przewodniczącym ZR Waldemarem Krencem uczestniczyli we Mszy Św, w intencji Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, która została odprawiona przez Jego Ekscelencję Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w Bazylice Archikatedralnej.

Podziękowanie za udział w manifestacji

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” serdecznie dziękuje wszystkim za obecność w dniu 26 marca pod Urzędem Wojewódzkim w Łodzi i uczestnictwo w manifestacji przeciwko antyspołecznej i anty pracowniczej polityce rządu.

Tylko wspólne działania przyniosą nam sukces

Przewodniczący ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Waldemar Krenc

Pikieta przeciwko antyspołecznej polityce rządu

Ponad 2 tysiące osób wzięło udział w proteście 26 marca przed Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi.

Pikietę zorganizował Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”. Podobne pikiety odbyły się tego dnia również w innych miastach naszego kraju. Pikietujący w ten sposób wyrazili swoje niezadowolenie wobec projektów nowelizacji kodeksu pracy dot. m.in. uelastycznienia czasu pracy, likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługującym pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych, przyzwolenie na nagminne stosowanie zatrudnienia na tzw. umowy śmieciowe oraz o zaprzestanie likwidacji szkół i podwyższenie płacy minimalnej. W wypowiedziach liderów związkowych powracał temat ignorowania przez rządzących inicjatyw obywatelskich, a w szczególności zaniechania inicjatywy dotyczącej pracy do 67 roku życia, podczas gdy brakuje pracy dla ludzi młodych i po 55 roku życia.

 

Tego dnia ulica Piotrkowska znów zatętniła życiem. Oprócz łodzian zjechali pod Urząd Wojewódzki ludzie z całego województwa m.in. z Łasku, Wielunia, Sieradza, Ozorkowa, Zgierza, Kutna, Zduńskiej Woli, Radomska, Pabianic, Poddębic, Brzezin, Koluszek. Byli reprezentanci wszystkich sekcji i branż. Oprócz członków NSZZ „Solidarność” z naszego Regionu w pikiecie udział wzięli członkowie innych central związkowych: OPZZ, Forum, ZNP, Związku Zawodowego Policjantów, Służby Więziennej, Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Ratowników Medycznych, Rolników Indywidualnych. Do łódzkich związkowców dołączyli związkowcy z Regionu Piotrkowskiego z liczną grupą z Bełchatowa.

Protestujemy przeciw nieludzkiej polityce społecznej, przeciw nieludzkiej polityce pracowniczej państwa Polskiego. Każda inicjatywa pracownicza czy społeczna, wszystkie pomysły na to, aby można było w Polsce żyć normalnie  i uczciwie są wyrzucane do kosza na śmieci. Nikt z nami nie chce rozmawiać!  Dlatego też polityka obecnego rządu, premiera, parlamentu doprowadziła do sytuacji, w której ruch związkowy,  ruch pracowniczy przyszedł tu razem, upomnieć się o swoje prawa – mówił do zebranych przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc.

Protestujący złożyli na ręce Wojewody Jolanty Chełmińskiej Petycję, podpisaną przez Przewodniczącego Regionu Ziemi Łódzkiej Waldemara Krenca, w której zaznaczono, iż związkowcy oczekują od rządu przedstawienia harmonogramu realizacji wymienionych postulatów do dnia 17 kwietnia br.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66   starsze >>