Czytaj prasę

 

Aktualności

14-15 września 31. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy

NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Łódzka po raz pierwszy był organizatorem Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę - tegoroczna Pielgrzymka odbywała się pod hasłem: „Solidarność Wierna Bogu w Trójcy Jedynemu, Kościołowi i Ojczyźnie".

W sobotę, 14 września członkowie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej złożyli kwiaty przed pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Częstochowie.

Po raz pierwszy związkowcy przyjechali do Jasnogórskiej Pani prosto z manifestacji w Warszawie.

Przed niedzielną Mszą Świętą przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda w swoim wystąpieniu podkreślił, że ludzie pracy są solą tej ziemi. Ludzie pracy muszą się organizować, aby nie deptano praw pracowniczych. W homilii abp Sławoj Leszek Głódź wezwał do odnowy moralnej w Polsce.

Przewodniczący Regionu Ziemia Łódzka Waldemar Krenc przekazał symboliczny Krzyż Nowohucki przewodniczącemu Regionu Podlaskiego Józefowi Mozolewskiemu, jako organizatorowi przyszłorocznej pielgrzymki

Dość lekceważenia społeczeństwa - Warszawa, sobota 14 września

Ponad 3 tysiące związkowców z Regionu Ziemia Łódzka wzięło udział w manifestacji kończącej Ogólnopolskie Dni Protestu w Warszawie.

Związkowcy z Ziemi Łódzkiej zebrali się w Warszawie pod Sejmem, skąd wyruszyli na plac Zamkowy. Według organizatorów, w manifestacji uczestniczyło około 200 tys. związkowców.

 

Trzeci dzień protestu - piątek 13 września w Warszawie

Trzeci dzień protestu – akcent Regionu Ziemia Łódzka

13 września  w ramach Ogólnopolskich dni protestu w Warszawie z Regionu Ziemia Łódzka głos zabrała przewodnicząca powstałej w styczniu tego roku Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w sieci sklepów „Lidl” w Łodzi Justyna Chrapowicz, która wskazywała na szereg uciążliwości pracy w tej sieci sklepów, a także na brak dialogu z pracodawcą.

Głos zabrała także przewodnicząca zakładowej „Solidarności” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie Jadwiga Piaszczyńska, która z kolei zwróciła uwagę na łamanie praw związkowych i pracowniczych w jej zakładzie pracy.

Do Warszawy przybyli także: przewodniczący  Waldemar Krenc i wiceprzewodniczący Bogdan Osiński, którzy uczestniczyli w odsłonięciu pomnika premiera Donalda Tuska.

11 września - pierwszy dzień protestów w Warszawie

Tysiące  związkowców  z całej Polski protestowało w środę, 11 września w Warszawie pod 6 ministerstwami: zdrowia, transportu, budownictwa i gospodarki morskiej,  gospodarki, spraw wewnętrznych, skarbu, pracy i polityki społecznej.

W Warszawie protestowało ponad 600 związkowców z Regionu Ziemia Łódzka.

W ramach dnia branżowego punktualnie o godz. 12.00 związkowcy z trzech reprezentatywnych związków zawodowych: NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych, rozpoczęli protest pod wspólnym hasłem:„Dość lekceważenia społeczeństwa”. Następnie manifestujący przeszli ulicami Warszawy, aby spotkać się pod Sejm RP. Środa,

11 września jest pierwszym z czterech dni protestu związkowców. Tego dnia powstało w Warszawie „miasteczko namiotowe”, które będzie działało do 14 września.

I tak: 12 września (czwartek) to Dzień ekspercki, w ramach którego odbędą się debaty eksperckie i panele dyskusyjne. 

13 września (piątek) Dzień otwarty (Hyde Park) z wolną trybuną dla organizacji biorących udział w manifestacji oraz organizacjom społecznym, inicjatywom obywatelskim i wszystkim organizacjom wspierającym protest.

Kulminacja akcji odbędzie się w sobotę 14 września. Z trzech punktów Warszawy (błonia przy Stadionie Narodowym, Plac Defilad przy Pałacu Kultury i Nauki, Sejm RP) wyruszą pochody, aby spotkać się przy Rondzie de Gaulle'a, skąd, już wszyscy razem, przejdą ulicami Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście na Placa Zamkowy.

11-14 września CHODŹCIE Z NAMI

 

 „Dość lekceważenia społeczeństwa” to hasło wrześniowych protestów - po spotkaniu Międzyzwiązkowego  Krajowego Komitetu Strajkowego liderzy central związkowych ogłosili, że na razie główne protesty zaplanowane są na 4 dni.

Nie oznacza to jednak, że cała akcja zakończy się 14 września. – Możliwe, że potrwają jeszcze przez kilka dni lub tygodni – zapowiedział Piotr Duda. Ustalono, że pierwszy dzień protestów, 11 września, będzie „dniem branżowym”. W tym dniu odbędą się związkowe pikiety pod siedzibami poszczególnych resortów (m.in. skarbu, gospodarki, edukacji, zdrowia, spraw wewnętrznych oraz pracy i polityki społecznej). Następnie uczestnicy protestu przemaszerują przed gmach Sejmu, gdzie co najmniej do 14 września stać będzie namiotowe miasteczko.
12 września w miasteczku namiotowym będzie dniem debat z udziałem ekspertów i przedstawicieli świata nauki, dotyczących m.in. gospodarki, polityki przemysłowej, rynku pracy i polityki społecznej. Piątek 13 września to z kolei dzień organizacji i stowarzyszeń obywatelskich, podczas którego toczyć się będą dyskusje o zmianach w ustawie o referendum ogólnokrajowym i zwiększeniu znaczenia instytucji demokracji bezpośredniej w naszym kraju.

W sobotę 14 września 2013 r w Warszawie odbędzie się kulminacja ogólnopolskich dni protestu zaplanowanych przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny.

W przemarszu ulicami stolicy udział wezmą organizacje i stowarzyszenia zjednoczone wspólną ideą – sprzeciwem wobec antyspołecznej polityki rządu Donalda Tuska.

Apelujemy do wszystkich, którzy chcą zaprotestować przeciwko polityce rządu oraz walczyć o prawa pracownicze, społeczne i obywatelskie, o udział w manifestacji.

To o co walczymy:

  1. EMERYTURY – powrót do poprzednich progów wiekowych uprawniających przejście na emeryturę w wieku: kobiety 60 lat i mężczyźni 65.
  2. PŁACA MINIMALNA – podwyższona pobudza popyt, który napędza gospodarkę.
  3. DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA – o istotnych sprawach powinni mieć możliwość decydowania obywatele w Referendach, a 230 posłów nie powinno decydować arbitralnie (wg dyscypliny partyjnej) o wyrzuceniu podpisów milionów Polaków do „kosza”.
  4. OGRANICZENIE STOSOWANIA UMÓW ŚMIECIOWYCH – Polska jest liderem w Europie w stosowaniu umów śmieciowych, jednocześnie brakuje pieniędzy na wypłacanie emerytur.

ZNIESIENIE NIEUREGULOWANEGO (elastycznego) CZASU PRACY – wydłużenie okresu rozliczeniowego utrudni kontrolowanie nadużyć pracodawców i doprowadzi do nasilenia się zjawiska wypłacania zaniżonego wynagrodzenia za pracę, jednocześnie dezorganizująco wpłynie na życie rodzinne pracowników, którzy mają być pracownikami na rozkaz.

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd do Warszawy w sobotę 14 września o godz. 7:45 z al. Anstadta. Szczegóły w Komunikacie ZR nr 14.

15 września 2013 r. – XXXI Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

Mamy zaszczyt poinformować, że Region Ziemia Łódzka Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w dniach 14 – 15 września 2013 roku będzie organizatorem XXXI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę w Częstochowie.

W związku z powyższym członkowie NSZZ „Solidarność” naszego Regionu biorą czynny udział w przygotowaniach Pielgrzymki.

I tak w dniu 14 września (sobota) o godz. 19.00 odprawiona zostanie Msza Św., następnie o godz. 21.00 - Apel Jasnogórski w Cudownej Kaplicy, o godz. 21.45 - Droga Krzyżowa na Wałach – poszczególne Stacje czytane będą przez przedstawicieli Podregionów ZŁ. Drogę Krzyżową poprowadzi ks. Grzegorz Michalski – duszpasterz Ludzi Pracy Ziemi Łódzkiej.

W niedzielę 15 września o godz. 00.00 – msza św. i od godz. 1.00 do 4.30 – nocne czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Punktem kulminacyjnym Pielgrzymki będzie Uroczysta Suma o godz. 11.00 w dniu 15 września (niedziela) koncelebrowana przez Duszpasterzy Ludzi Pracy, której przewodniczył będzie i homilię wygłosi ks. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.

Pragniemy, aby uczestnicy Pielgrzymki poczuli się współgospodarzami tego szczególnego wydarzenia w przeżywaniu aktu wiary.

Organizacje Zakładowe, które podczas Uroczystej Sumy chciałyby złożyć dary ołtarza, lub dokonać poświęcenia Sztandaru Związkowego na Szczycie prosimy, o zgłaszanie do krajowego koordynatora Pielgrzymki Mariana Laskowskiego tel. 663 789 011 lub do działu Kontaktów z Komisjami Zakładowymi w Zarządzie Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” tel. 42-67 72 627, 42-67 72 628.

Zarząd Regionu organizuje wyjazd do Częstochowy w dniu 15.09.2013 dla członków Związku i ich rodzin. Szczegóły wyjazdu w komunikacie nr 15.

6 września na ulicach Łodzi akcja informacyjna „Dość lekceważenia społeczeństwa”

6 września w godzinach 10-12 odbyła się w Łodzi akcja informacyjna na temat Ogólnopolskich Dni Protestu, które odbędą się w dniach 11-14 września br.

W trzech punktach miasta: na Rynku Bałuckim, Rynku „Zielony Rynek (pl. Barlickiego) i Rynku „Górniak” (pl. Niepodległości) związkowcy z łódzkiej „Solidarności” rozdawali przechodniom ulotki oraz specjalny numer „Tygodnika Solidarność” poświęcony wrześniowym protestom. W akcji informacyjnej brał udział również przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej Waldemar Krenc wraz z członkami Prezydium ZR.

Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. W ciągu dwóch godzin w trzech punktach Łodzi rozprowadzono ponad 3 tys. egzemplarzy „Tygodnika Solidarność” oraz kilkanaście tysięcy ulotek. Większość osób bardzo pozytywnie odnosiła się zarówno do samej akcji informacyjnej, jak i do postulatów związkowców. Wiele osób deklarowało nie tylko poparcie dla całej akcji, ale również wyrażało chęć uczestniczenia we wrześniowych protestach.

Akcja miała na celu zapoznanie mieszkańców miasta z przyczynami wrześniowych protestów oraz przedstawienia społeczeństwu postulatów  związkowców. - Dziś żyjemy w takich czasach, kiedy to od nas zależy czy będziemy żyć godnie, czy też staniemy się niewolnikami we własnym kraju – powiedział przewodniczący ZR ZŁ NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc - w ubiegłym półroczu na terenie województwa łódzkiego 28 przedsiębiorstw ogłosiło upadłość, czyli o 1/3 więcej niż w zeszłym roku, za pracą wyemigrowało ponad 60% ludzi poniżej 35 roku życia, a średnia długość życia mieszkańców województwa Łódzkiego jest najkrótsza w kraju (mężczyźni – 70,4 lat, kobiety 79,5 lat) – kontynuował W. Krenc. – nadszedł czas aby powiedzieć stop antyspołecznej i antypracowniczej polityce rządu Donalda Tuska, nadszedł czas aby powiedzieć „dość lekceważenia społeczeństwa”. Spotykamy się 14 września na manifestacji w Warszawie.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>