Czytaj prasę

 

Aktualności

Podziękowanie za udział w Ogólnopolskich Dniach Protestu

Dziękuję wszystkim członkom i sympatykom NSZZ „Solidarność” z Regionu Ziemia Łódzka  za udział w Ogólnopolskich Dniach Protestu, które miały miejsce w dniach 11 – 14 września tego roku w Warszawie.

Nasz udział w tej czterodniowej akcji przyczynił się do wielkiego sukcesu całego ruchu związkowego. Okazało się, że potrafimy się zorganizować i przeciwstawić  łamaniu praw pracowniczych i obywatelskich. Potrafimy powiedzieć DOŚĆ!

Dziękuję, też związkowym służbom porządkowym oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji protestów. To dzięki Wam cała czterodniowa akcja przebiegała tak sprawnie, bezpiecznie i imponująco.

Związkowcy z Regionu Łódzkiego przyjechali do Warszawy liczną i silną grupą. Zabierali głos z mównicy, spędzili kilka dni w miasteczku namiotowym przed Sejmem oraz uczestniczyli w wielogodzinnym marszu na Plac Zamkowy. Dziękuję Wam wszystkim za spokój i rozwagę. Swoją postawą pokazaliśmy, że przyjechaliśmy na protest nastawieni pokojowo i dobrze przygotowani merytorycznie; że potrafimy być solidarni i zorganizowani.

Mając takich związkowców w Regionie Ziemia Łódzka mogę śmiało powiedzieć - i tak wygramy!

Waldemar Krenc

przewodniczący Regionu Ziemia Łódzka

NSZZ „Solidarność”

W 74. rocznicę napaści wojsk radzieckich na Polskę

17 września 1939 roku, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow.

W 74. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę została odprawiona uroczysta Msza Św. w Archikatedrze Łódzkiej, w której uczestniczyli członkowie Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” na czele z przewodniczącym ZR Waldemarem Krencem.

 

Następnie dla uczczenia Ofiar napaści na Polskę łódzka "Solidarność" wraz z przedstawicielami Związku Sybiraków w Łodzi oraz Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego złożyła kwiaty pod pomnikiem Ofiar Komunizmu przy al. Anstadta w Łodzi.

14-15 września 31. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy

NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Łódzka po raz pierwszy był organizatorem Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę - tegoroczna Pielgrzymka odbywała się pod hasłem: „Solidarność Wierna Bogu w Trójcy Jedynemu, Kościołowi i Ojczyźnie".

W sobotę, 14 września członkowie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej złożyli kwiaty przed pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Częstochowie.

Po raz pierwszy związkowcy przyjechali do Jasnogórskiej Pani prosto z manifestacji w Warszawie.

Przed niedzielną Mszą Świętą przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda w swoim wystąpieniu podkreślił, że ludzie pracy są solą tej ziemi. Ludzie pracy muszą się organizować, aby nie deptano praw pracowniczych. W homilii abp Sławoj Leszek Głódź wezwał do odnowy moralnej w Polsce.

Przewodniczący Regionu Ziemia Łódzka Waldemar Krenc przekazał symboliczny Krzyż Nowohucki przewodniczącemu Regionu Podlaskiego Józefowi Mozolewskiemu, jako organizatorowi przyszłorocznej pielgrzymki

Dość lekceważenia społeczeństwa - Warszawa, sobota 14 września

Ponad 3 tysiące związkowców z Regionu Ziemia Łódzka wzięło udział w manifestacji kończącej Ogólnopolskie Dni Protestu w Warszawie.

Związkowcy z Ziemi Łódzkiej zebrali się w Warszawie pod Sejmem, skąd wyruszyli na plac Zamkowy. Według organizatorów, w manifestacji uczestniczyło około 200 tys. związkowców.

 

Trzeci dzień protestu - piątek 13 września w Warszawie

Trzeci dzień protestu – akcent Regionu Ziemia Łódzka

13 września  w ramach Ogólnopolskich dni protestu w Warszawie z Regionu Ziemia Łódzka głos zabrała przewodnicząca powstałej w styczniu tego roku Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w sieci sklepów „Lidl” w Łodzi Justyna Chrapowicz, która wskazywała na szereg uciążliwości pracy w tej sieci sklepów, a także na brak dialogu z pracodawcą.

Głos zabrała także przewodnicząca zakładowej „Solidarności” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie Jadwiga Piaszczyńska, która z kolei zwróciła uwagę na łamanie praw związkowych i pracowniczych w jej zakładzie pracy.

Do Warszawy przybyli także: przewodniczący  Waldemar Krenc i wiceprzewodniczący Bogdan Osiński, którzy uczestniczyli w odsłonięciu pomnika premiera Donalda Tuska.

11 września - pierwszy dzień protestów w Warszawie

Tysiące  związkowców  z całej Polski protestowało w środę, 11 września w Warszawie pod 6 ministerstwami: zdrowia, transportu, budownictwa i gospodarki morskiej,  gospodarki, spraw wewnętrznych, skarbu, pracy i polityki społecznej.

W Warszawie protestowało ponad 600 związkowców z Regionu Ziemia Łódzka.

W ramach dnia branżowego punktualnie o godz. 12.00 związkowcy z trzech reprezentatywnych związków zawodowych: NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych, rozpoczęli protest pod wspólnym hasłem:„Dość lekceważenia społeczeństwa”. Następnie manifestujący przeszli ulicami Warszawy, aby spotkać się pod Sejm RP. Środa,

11 września jest pierwszym z czterech dni protestu związkowców. Tego dnia powstało w Warszawie „miasteczko namiotowe”, które będzie działało do 14 września.

I tak: 12 września (czwartek) to Dzień ekspercki, w ramach którego odbędą się debaty eksperckie i panele dyskusyjne. 

13 września (piątek) Dzień otwarty (Hyde Park) z wolną trybuną dla organizacji biorących udział w manifestacji oraz organizacjom społecznym, inicjatywom obywatelskim i wszystkim organizacjom wspierającym protest.

Kulminacja akcji odbędzie się w sobotę 14 września. Z trzech punktów Warszawy (błonia przy Stadionie Narodowym, Plac Defilad przy Pałacu Kultury i Nauki, Sejm RP) wyruszą pochody, aby spotkać się przy Rondzie de Gaulle'a, skąd, już wszyscy razem, przejdą ulicami Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście na Placa Zamkowy.

11-14 września CHODŹCIE Z NAMI

 

 „Dość lekceważenia społeczeństwa” to hasło wrześniowych protestów - po spotkaniu Międzyzwiązkowego  Krajowego Komitetu Strajkowego liderzy central związkowych ogłosili, że na razie główne protesty zaplanowane są na 4 dni.

Nie oznacza to jednak, że cała akcja zakończy się 14 września. – Możliwe, że potrwają jeszcze przez kilka dni lub tygodni – zapowiedział Piotr Duda. Ustalono, że pierwszy dzień protestów, 11 września, będzie „dniem branżowym”. W tym dniu odbędą się związkowe pikiety pod siedzibami poszczególnych resortów (m.in. skarbu, gospodarki, edukacji, zdrowia, spraw wewnętrznych oraz pracy i polityki społecznej). Następnie uczestnicy protestu przemaszerują przed gmach Sejmu, gdzie co najmniej do 14 września stać będzie namiotowe miasteczko.
12 września w miasteczku namiotowym będzie dniem debat z udziałem ekspertów i przedstawicieli świata nauki, dotyczących m.in. gospodarki, polityki przemysłowej, rynku pracy i polityki społecznej. Piątek 13 września to z kolei dzień organizacji i stowarzyszeń obywatelskich, podczas którego toczyć się będą dyskusje o zmianach w ustawie o referendum ogólnokrajowym i zwiększeniu znaczenia instytucji demokracji bezpośredniej w naszym kraju.

W sobotę 14 września 2013 r w Warszawie odbędzie się kulminacja ogólnopolskich dni protestu zaplanowanych przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny.

W przemarszu ulicami stolicy udział wezmą organizacje i stowarzyszenia zjednoczone wspólną ideą – sprzeciwem wobec antyspołecznej polityki rządu Donalda Tuska.

Apelujemy do wszystkich, którzy chcą zaprotestować przeciwko polityce rządu oraz walczyć o prawa pracownicze, społeczne i obywatelskie, o udział w manifestacji.

To o co walczymy:

  1. EMERYTURY – powrót do poprzednich progów wiekowych uprawniających przejście na emeryturę w wieku: kobiety 60 lat i mężczyźni 65.
  2. PŁACA MINIMALNA – podwyższona pobudza popyt, który napędza gospodarkę.
  3. DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA – o istotnych sprawach powinni mieć możliwość decydowania obywatele w Referendach, a 230 posłów nie powinno decydować arbitralnie (wg dyscypliny partyjnej) o wyrzuceniu podpisów milionów Polaków do „kosza”.
  4. OGRANICZENIE STOSOWANIA UMÓW ŚMIECIOWYCH – Polska jest liderem w Europie w stosowaniu umów śmieciowych, jednocześnie brakuje pieniędzy na wypłacanie emerytur.

ZNIESIENIE NIEUREGULOWANEGO (elastycznego) CZASU PRACY – wydłużenie okresu rozliczeniowego utrudni kontrolowanie nadużyć pracodawców i doprowadzi do nasilenia się zjawiska wypłacania zaniżonego wynagrodzenia za pracę, jednocześnie dezorganizująco wpłynie na życie rodzinne pracowników, którzy mają być pracownikami na rozkaz.

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd do Warszawy w sobotę 14 września o godz. 7:45 z al. Anstadta. Szczegóły w Komunikacie ZR nr 14.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68   starsze >>