Czytaj prasę

 

Aktualności

Zmarł Paweł Wielechowski

W dniu 15 grudnia 2013 roku w szpitalu imienia Pirogowa w Łodzi zmarł

 

ŚP Paweł Wielechowski

 

Odszedł od nas wielce zasłużony działacz opozycji antykomunistycznej -  Paweł Wielechowski brał udział w tworzeniu struktur „Solidarności” w 1980 roku; w 1981 roku został członkiem Zarządu Regionu, a następnie wszedł w skład Prezydium ZR.

W dniu wprowadzenia stanu wojennego – 13 grudnia 1981 r. – dołączył do przebywających w siedzibie ZR Andrzeja Słowika i Jerzego Kropiwnickiego. Został zatrzymany, przewieziony na Komendę MO i internowany w Łęczycy, a następnie przeniesiono go do Ośrodka Odosobnienia w Łowiczu. Zwolniono go 23 marca 1982 r. Po opuszczeniu obozu internowania włączył się w wir działalności podziemnej. Współtworzył Tajny Tymczasowy Zarząd Regionalny, w którym działał do 1984 r. Jego pobyt na wolności nie trwał długo. Kilkakrotnie zatrzymano go i ponownie internowano. Po zwolnieniu z kolejnego internowania został wyrzucony z pracy. Od jesieni 1982 związał się z Konfederacją Polski Niepodległej. Jednak seria aresztowań i ciągłe polowanie nie pozostały bez wpływu na niego. Zdecydował się na wyjazd na emigrację. 5 czerwca 1985 roku wyjechał do Szwecji. Za swoja działalność został w 2009 r. odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Do śmierci mieszkał w Szwecji.

Wyrazy współczucia rodzinie

składa

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność"

 

Msza żałobna rozpocznie się o godz. 11.00 w najbliższy piątek, 20 grudnia w Kościele oo. Jezuitów pw. Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 60. Tego samego dnia około godziny 13.00 planowane jest złożenie urny z prochami zmarłego w Alei Zasłużonych na cmentarzu na Dołach.

Obchody 32 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, 13 grudnia 2013 roku, w 32 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego - jak co roku - zorganizował obchody tej smutnej rocznicy.

 

O godzinie 16 została odprawiona Msza Święta w Kościele p.w. Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi, w której uczestniczyli członkowie Prezydium Zarządu Regionu na czele z przewodniczącym Waldemarem Krencem, przedstawiciele Europarlamentu, władz rządowych i samorządowych, członkowie i sympatycy NSZZ „Solidarność”.

Po mszy odbył się przemarsz uczestników uroczystości pod „Pomnik-Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka” przed Kościołem Podwyższenia Św. Krzyża, gdzie uczestnicy uroczystości wysłuchali wystąpienia przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” – Waldemara Krenca oraz złożyli wiązanki i znicze.

Odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów

13 grudnia 2013 roku, w 32 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”.

Gościem Zarządu Regionu był profesor Witold Kulesza, który wygłosił wykład  „Sprawiedliwość jako solidarność – sprawa skazania Andrzeja Słowika i Jerzego Kropiwnickiego, epilog”.

Podczas wykładu profesor Kulesza ocenił sędziów i prokuratorów okresu stanu wojennego odpowiedzialnych za procesy polityczne, stwierdzając na koniec, iż żaden z nich do dzisiaj nie został skazany za swoje czyny. Inicjatorem zaproszenia prof. W. Kuleszy była Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Łódzkiego. Profesor Kulesza kończąc wykład wręczył obecnym na Zarządzie Regionu Jerzemu Kropiwnickiemu oraz Andrzejowi Słowikowi egzemplarze swojej książki.

Po zakończeniu wykładu przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc odczytał projekt stanowiska rocznicowego Zarządu Regionu. Członkowie Zarządu przyjęli stanowisko przez aklamację.

XXXII rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza do udziału w obchodach XXXII rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, które odbędą się 13 grudnia 2013 roku (piątek).

Przebieg uroczystości:

 • godz. 16.00 – Uroczysta Msza Św. w Kościele p.w. Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi przy ulicy H. Sienkiewicza 60
 • godz. 17.00 – Przemarsz uczestników uroczystości pod „Pomnik-Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka” przed Kościołem Podwyższenia Św. Krzyża przy ulicy H. Sienkiewicza 38
 • godz. 17.20 - Uroczystości pod Pomnikiem-Krzyżem: okolicznościowe przemówienie oraz złożenie kwiatów.

Osoby i organizacje, które zechcą składać kwiaty pod Pomnikiem-Krzyżem proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Działem Regionalnym Zarządu Regionu ZŁ NSZZ „Solidarność” tel. 42 67 72 627, 42 67 72 628.

 

Obchody 32 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Podregionach

 

Pabianice

 • 13 grudnia 2013 roku (piątek) godz. 11.00 - delegacja NSZZ "Solidarność" złoży symboliczną wiązankę kwiatów i zapali znicze pod pamiątkową tablicą  "Pamięci Pomordowanych za Wolność i Prawa Człowieka w PRL" na ścianie kościoła pw. św. Mateusza w Pabianicach.
 • 15 grudnia 2013 roku (niedziela) godz. 9.30 - w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Pabianicach, ul. Jana Pawła II - Uroczysta Msza Św. wraz ze złożeniem symbolicznej wiązanki kwiatów i zapaleniem zniczy pod pamiątkową tablicą pamięci ofiar Katastrofy Smoleńskiej.

Łask

 • 13 grudnia godz. 8.00 (piątek) - Złożenie wiązanki kwiatów przed tablicą poświęconą bł. ks. Jerzemu Popiełuszce przy Kolegiacie Łaskiej

Ozorków

 • 12 grudnia godz. 14.00 (czwartek) - Odsłonięcie i poświęcenie Tablicy dedykowanej Internowanym w Stanie Wojennym na Nowym Cmentarzu.

Poddębice

 • 15 grudnia godz. 12.00 (niedziela) - Msza Święta w intencji ofiar stanu wojennego w kościele pod wezwaniem Św. Katarzyny. Po mszy składanie kwiatów przed „Krzyżem Solidarności”.

Sieradz

 • 13 grudnia godz. 18.00 (piątek) - Msza święta w intencji ofiar stanu wojennego w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego na Osiedlu Jaworowe. Po mszy składanie kwiatów przed pomnikiem poświęconym bł. ks. Jerzemu Popiełuszce przy kościele NSJ.

Zgierz

 • 13 grudnia godz.18.00 (piątek) - Msza Święta w intencji ofiar stanu wojennego w kościele Farnym im. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Po zakończeniu Mszy składanie kwiatów przy Kamieniu Węgielnym Pomnika Wolności i Solidarności przy ul. Długiej 29.

Wieluń

 • 13 grudnia godz.18.30 (piątek) - Msza Święta w intencji ofiar stanu wojennego w kościele Ojców Franciszkanów. Po mszy złożenie kwiatów przed Pomnikiem Stoczniowca.

Zduńska Wola

 • 13 grudnia godz.10.00 (piątek) - Złożenie wiązanki kwiatów przed tablicą poświęconą Ofiarom Stanu Wojennego.
 • 15 grudnia godz. 9.00 (niedziela) - Msza Święta w intencji ofiar stanu wojennego w kościele Świętego Maksymiliana Kolbe.

Radomsko

 • 13 grudnia godz. 18. 00. (piątek) - Uroczysta Msza Święta w intencji ofiar stanu wojennego w Kolegiacie p.w. św. Lamberta w Radomsku. Po mszy św. składanie kwiatów przed tablicą upamiętniającą bł. Ks. Jerzego Popiełuszko.

Kutno

13 grudnia (piątek)

 • godz. 12. 00 - Złożenie kwiatów przed pomnikiem ULOTKA
 • godz. 13.00 Finał konkursu „Stan wojenny w Pamięci Twoich Bliskich” w Dworku Modrzewiowym przy  ul Narutowicza w Kutnie
 • godz. 16.00 Msza Świętaw intencji ofiar stanu wojennego w Sanktuarium Matki Bożej Głogowieckiej w Głogowcu k. Kutna. Po mszy złożenie kwiatów przed pomnikiem „Solidarności” na placu pielgrzymkowym w Głogowcu.

Piotr Duda w Łodzi

W dniach 5-6 grudnia w Łodzi przebywał przewodniczący KK Piotr Duda; wizyta ta związana była ze spotkaniem z Laslo Andorem - Komisarzem unijnym do spraw zatrudnienia i spraw społecznych, które miało odbyć się w siedzibie Regionu Ziemia Łódzka; ze względu na złe warunki atmosferyczne, które uniemożliwiły przylot Komisarza Laslo Andora, do spotkania nie doszło; przyjazd do Łodzi przewodniczącego „Solidarności” Piotra Dudy stworzył okazję do spotkania się w Regionie Ziemia Łódzka z przewodniczącym ZR Waldemarem Krencem oraz członkami Prezydium ZR i członkami KK z Regionu Łódzkiego - tematem spotkania było omówienie bieżącej sytuacji oraz planów najbliższych akcji protestacyjnych w Regionie Łódzkim.

Dzień wcześniej, w czwartek 5 grudnia, rozpoczęła działalność Łódzka Akademia Samorządowa (ŁAS). Gospodarzem konferencji był Włodzimierz Tomaszewski, a tematem inauguracyjnej konferencji były „Zaskakujące warunki odradzania się samorządu, czyli Rzeczpospolita Samorządna Łódzka”. Gościem konferencji był przewodniczący Piotr Duda, a wśród ekspertów należy wymienić Andrzeja Słowika – pierwszego przewodniczącego Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, Jerzego Kropiwnickiego – przedstawiciela Uniwersytetu Łódzkiego w MKZ Solidarność Ziemi Łódzkiej, Jacka Saryusz-Wolskiego- w 1980 r. sekretarza konferencji "Reforma gospodarcza a warunki realizacji porozumień społecznych" oraz obecnego przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemara Krenca. Uczestnicy konferencji próbowali odpowiedzieć na pytania jak w Łodzi przygotowywano reformę ustrojową, co z łódzkich dokonań wynika dla polskiego samorządu, kto w Łodzi był bardziej radykalny od Balcerowicza oraz czym się różni samorząd od związków zawodowych. Eksperciodpowiadając na pytanie „Co ma wspólnego Solidarność z Samorządem?” zgodnie podkreślili rolę NSZZ „Solidarność” Regionu Łódzkiego w tworzeniu i odradzaniu się polskiej rzeczywistości samorządowej. Kolejne spotkanie planowane jest w styczniu 2014 r.

Najaktywniejsi sipowcy

W dniu 20 listopada 2013 roku w sali konferencyjnej Forum 76 Business Centre w Łodzi odbyła się uroczystość podsumowująca działania prewencyjno-promocyjne realizowane w bieżącym roku przez Państwową Inspekcję Pracy w Łodzi.

Podczas spotkania rozstrzygnięte zostały konkursy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”,  „Zdobądź Dyplom PIP”, „Buduj bezpiecznie” i „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”.

W konkursie na „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”  zwyciężyli pełniący funkcję  SIP koledzy związkowcy z NSZZ „Solidarność”:

Pierwsze miejsce zdobył: Zygmunt Ziemer Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w MPK – Łódź Sp. zo.o., tuż za nim uplasował się Robert Jabłoński  Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w „Sonoco Poland – Packing Services” Sp. z o.o. w Łodzi.

Okolicznościowe plakiety oraz dyplomy wręczali Okręgowy Inspektor Pracy Andrzej Świderski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy Małgorzata Kwiatkowska, Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska. Uroczystość uświetnili także swoją obecnością przedstawiciele władz województwa, instytucji współpracujących, partnerów społecznych Państwowej Inspekcji Pracy, mediów. W uroczystości, z ramienia łódzkiej „Solidarności” brał udział Piotr Ścieśko, koordynator ds. bhp w Regionie Ziemia Łódzka.

W spotkaniu uczestniczyli ponadto pracodawcy i społeczni inspektorzy pracy. Było ono doskonałą okazją do dyskusji o prowadzonych działaniach zapewniających praworządność w stosunkach pracy oraz techniczne bezpieczeństwo pracy.

VI Europejskie Forum Gospodarcze

W środę, 13 listopada w Łodzi rozpoczęło się VI Europejskie Forum Gospodarcze - największe wydarzenie biznesowe w regionie łódzkim; Forum Gospodarcze  zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski, a współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Forum poświęcone było m.in. outsourcingowi procesów biznesowych w Polsce, rozwojowi branży BPO i funkcjonowaniu przedsiębiorstw w dobie spowolnienia gospodarczego.

Podczas konferencji goście mieli możliwość uczestnictwa w wielu interesujących spotkaniach tematycznych i dyskusjach panelowych.
W panelu poświęconemu sprawom pracowniczym gościem Forum Gospodarczego był przewodniczący NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej Waldemar Krenc.

Cały program można obejrzeć tutaj.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>