Czytaj prasę

 

Aktualności

15 września 2013 r. – XXXI Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

Mamy zaszczyt poinformować, że Region Ziemia Łódzka Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w dniach 14 – 15 września 2013 roku będzie organizatorem XXXI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę w Częstochowie.

W związku z powyższym członkowie NSZZ „Solidarność” naszego Regionu biorą czynny udział w przygotowaniach Pielgrzymki.

I tak w dniu 14 września (sobota) o godz. 19.00 odprawiona zostanie Msza Św., następnie o godz. 21.00 - Apel Jasnogórski w Cudownej Kaplicy, o godz. 21.45 - Droga Krzyżowa na Wałach – poszczególne Stacje czytane będą przez przedstawicieli Podregionów ZŁ. Drogę Krzyżową poprowadzi ks. Grzegorz Michalski – duszpasterz Ludzi Pracy Ziemi Łódzkiej.

W niedzielę 15 września o godz. 00.00 – msza św. i od godz. 1.00 do 4.30 – nocne czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Punktem kulminacyjnym Pielgrzymki będzie Uroczysta Suma o godz. 11.00 w dniu 15 września (niedziela) koncelebrowana przez Duszpasterzy Ludzi Pracy, której przewodniczył będzie i homilię wygłosi ks. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.

Pragniemy, aby uczestnicy Pielgrzymki poczuli się współgospodarzami tego szczególnego wydarzenia w przeżywaniu aktu wiary.

Organizacje Zakładowe, które podczas Uroczystej Sumy chciałyby złożyć dary ołtarza, lub dokonać poświęcenia Sztandaru Związkowego na Szczycie prosimy, o zgłaszanie do krajowego koordynatora Pielgrzymki Mariana Laskowskiego tel. 663 789 011 lub do działu Kontaktów z Komisjami Zakładowymi w Zarządzie Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” tel. 42-67 72 627, 42-67 72 628.

Zarząd Regionu organizuje wyjazd do Częstochowy w dniu 15.09.2013 dla członków Związku i ich rodzin. Szczegóły wyjazdu w komunikacie nr 15.

6 września na ulicach Łodzi akcja informacyjna „Dość lekceważenia społeczeństwa”

6 września w godzinach 10-12 odbyła się w Łodzi akcja informacyjna na temat Ogólnopolskich Dni Protestu, które odbędą się w dniach 11-14 września br.

W trzech punktach miasta: na Rynku Bałuckim, Rynku „Zielony Rynek (pl. Barlickiego) i Rynku „Górniak” (pl. Niepodległości) związkowcy z łódzkiej „Solidarności” rozdawali przechodniom ulotki oraz specjalny numer „Tygodnika Solidarność” poświęcony wrześniowym protestom. W akcji informacyjnej brał udział również przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej Waldemar Krenc wraz z członkami Prezydium ZR.

Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. W ciągu dwóch godzin w trzech punktach Łodzi rozprowadzono ponad 3 tys. egzemplarzy „Tygodnika Solidarność” oraz kilkanaście tysięcy ulotek. Większość osób bardzo pozytywnie odnosiła się zarówno do samej akcji informacyjnej, jak i do postulatów związkowców. Wiele osób deklarowało nie tylko poparcie dla całej akcji, ale również wyrażało chęć uczestniczenia we wrześniowych protestach.

Akcja miała na celu zapoznanie mieszkańców miasta z przyczynami wrześniowych protestów oraz przedstawienia społeczeństwu postulatów  związkowców. - Dziś żyjemy w takich czasach, kiedy to od nas zależy czy będziemy żyć godnie, czy też staniemy się niewolnikami we własnym kraju – powiedział przewodniczący ZR ZŁ NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc - w ubiegłym półroczu na terenie województwa łódzkiego 28 przedsiębiorstw ogłosiło upadłość, czyli o 1/3 więcej niż w zeszłym roku, za pracą wyemigrowało ponad 60% ludzi poniżej 35 roku życia, a średnia długość życia mieszkańców województwa Łódzkiego jest najkrótsza w kraju (mężczyźni – 70,4 lat, kobiety 79,5 lat) – kontynuował W. Krenc. – nadszedł czas aby powiedzieć stop antyspołecznej i antypracowniczej polityce rządu Donalda Tuska, nadszedł czas aby powiedzieć „dość lekceważenia społeczeństwa”. Spotykamy się 14 września na manifestacji w Warszawie.

Apel do pracodawców

Przewodniczący “S” Piotr Duda wystosował do pracodawców apel w sprawie protestów, które odbędą się w dniach 11-14 września w Warszawie.

- Apeluję, żeby nie utrudniali Państwo swoim pracownikom wzięcia udziału w protestach – pisze w swoim liście otwartym do polskich pracodawców szef „Solidarności” Piotr Duda.

Szef związku nawiązując do 33. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych zwraca uwagę pracodawcom, że 21. postulatów nie zostało zrealizowane i trzeba o nie na nowo walczyć. Szczególnie o prawo do niezależnych od pracodawców i władzy związków zawodowych.

- Bez względu na to, jak krytycznie oceniają Państwo nasze postulaty, jak bardzo się z nimi nie zgadzają, muszą Państwo pamiętać, że mamy do nich prawo i mamy prawo w ich sprawie protestować – czytamy w apelu.

Duda przypomina, że warunkiem istnienia demokracji są wolności takie jak prawo obywateli do organizowania się, prawo do referendów czy prawo do protestów, tym bardziej, że jest wiele spraw wspólnych dla pracowników i pracodawców.

Więcej: http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/nie-utrudniajcie-pracownikom-udzialu-w-protestach.html

"Dość lekceważenia społeczeństwa" - apel do członków Związku

„Dość Lekceważenia społeczeństwa” - pod tym hasłem 14 września odbędzie się w Warszawie manifestacja przeciwko antyspołecznej i antypracowniczej polityce rządu Donalda Tuska - tego dnia nie może nas tam zabraknąć.

„To nasza wielka szansa i kto wie, czy nie ostatnia, aby NSZZ „Solidarność” i cały ruch związkowy odzyskały właściwą pozycję w życiu publicznym, a także zaufanie oraz powszechny szacunek społeczny. Nie możemy tej szansy zmarnować. Jeśli pogrzebiemy nadzieję, którą pokłada w nas spora część Polaków, NSZZ „Solidarność” trafi na margines życia społecznego w Polsce, a proces niszczenia ruchu związkowego i ograniczania praw pracowniczych w naszym kraju bardzo trudno będzie zatrzymać.” – czytamy w apelu przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy oraz przewodniczącego ZR ZŁ NSZZ "Solidarność" Waldemara Krenca. Pełny tekst Apelu tutaj.

Oświadczenie przewodniczącego Piotra Dudy w sprawie udziału w protestach

W związku z licznymi komentarzami i pytaniami dotyczącymi sms-a wysłanego do członków PiS, a także wypowiedziami rzecznika tej przewodniczący Piotr Duda wydał oświadczenie.

  • Na wrześniowe dni protestu organizowane przez związki zawodowe do żadnej z partii politycznych nie były wysyłane żadne zaproszenia. A więc teza rzecznika PiS o zaproszeniu SLD, czy tym bardziej Ruchu Palikota (którego zresztą „Solidarność” nie traktuje jako poważnego partnera) i to w sytuacji, gdy PiS również takiego zaproszenia nie otrzymał, jest nieprawdziwa.
  • Wspólnie z pozostałymi centralami związkowymi przyjęliśmy formułę otwartą, zapraszając do udziału każdego, kto popiera nasze postulaty. Zgłosiło się do nas wiele środowisk, organizacji społecznych, inicjatyw obywatelskich, także i partii politycznych. Dlatego od 11-13 września, a w sposób szczególny w piątek na scenie przed Sejmem RP, przewidzieliśmy dla każdej z tych grup możliwość zaprezentowania swojej obecności i swoich postulatów.
  • Sobota, 14 września to dzień społeczny i dlatego, zgodnie z decyzją międzyzwiązkowego sztabu protestacyjnego, na scenie głównej na Placu Zamkowym przewidziane są wyłącznie wystąpienia związkowo-społeczne. W tym dniu nie przewidujemy wystąpień polityków.

Więcej na ten temat: http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/oswiadczenie-w-sprawie-sms-a.html

Obchody 33 rocznicy strajków w 1980 r i powstania NSZZ „Solidarność” – Łódź, 31 sierpnia 2013 r

Uroczysta msza święta w kościele oo Jezuitów, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski rozpoczęła obchody 33 rocznicy podpisania porozumień sierpniowych.

Następnie jej uczestnicy przeszli ulicą Sienkiewicza pod pomnik Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka przed kościołem Podwyższenia św. Krzyża.

Tam w asyście pocztów sztandarowych wysłuchano przemówienia Waldemara Krenca, przewodniczącego łódzkiej „Solidarności”, a następnie złożono wiązanki kwiatów.

W uroczystości wzięli udział głównie związkowcy z NSZZ „Solidarność”, a także przedstawiciele władz rządowych, wojewódzkich i miejskich, delegacje instytucji państwowych, uczelni i mieszkańcy Łodzi.

Organizatorami obchodów był Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”.

XXXIII rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza członków i sympatyków Związku do wzięcia udziału w uroczystościach z okazji XXXIII rocznicy powstania NSZZ „Solidarność", które rozpoczną się od uroczystej Mszy Świętej, celebrowanej przez JE Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolitę Łódzkiego w sobotę 31 sierpnia br o godzinie 10:00 w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus (u Ojców Jezuitów) w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 60.

Po mszy nastąpi przemarsz uczestników ul. H. Sienkiewicza pod Pomnik–Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka przed Kościołem św. Krzyża przy ul. Sienkiewicza 38, gdzie zostaną złożone kwiaty. Okolicznościowe przemówienie wygłosi przewodniczący ZR ZŁ NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc.

Szczególnie serdecznie zapraszamy do licznego udziału w uroczystościach poczty sztandarowe.

 

Obchody 33 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Podregionach: 

Podregion Pabianice

31 sierpnia 2013 r. (sobota)

godz. 10.00– złożenie wiązanki kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą:  „Pamięci pomordowanych za wolność i prawa człowieka w PRL” na ścianie kościoła pw. Św. Mateusza w Pabianicach.

01 września 2013 r. (niedziela)

godz.   9.30- Msza św. w sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbe w Pabianicach. Złożenie symbolicznej wiązanki kwiatów przed pomnikiem Jana Pawła II.

Podregion Zgierz

Uroczystości organizowane wspólnie z Prezydent Miasta

31 sierpnia 2013 r. (sobota)

godz. 12.00 – złożenie kwiatów przed kamieniem węgielnym Pomnika Wolności na Pasażu Przemyka w Zgierzu ul. Długa 29

01 września 2013 r. (niedziela)

godz. 9.00- Msza Święta  w kościele pod wezwaniem św. Katarzyny  Aleksandryjskiej w  Zgierzu, Pl. Jana Pawła II  nr 11/13.

Podregion Poddębice

01 września 2013 r. (niedziela)

Godz. 12.00   - Msza św. w kościele pod wezwaniem św. Katarzyny w Poddębicach, po mszy  delegacja NSZZ „Solidarność” złoży kwiaty przed pomnikiem NSZZ „Solidarność”

Podregion Radomsko

31 sierpnia 2013 r. (sobota)

godz. 18.00-  uroczysta msza święta w Kolegiacie św. Lamberta w Radomsku zostanie odprawiona. Po mszy świętej zaproszone do wzięcia udziału w uroczystości delegacje władz miasta i powiatu, przedstawiciele "Solidarności ", organizacji politycznych i społecznych złożą wiązanki kwiatów pod tablicą umieszczoną na murach Kolegiaty, poświęconą pamięci bł. Księdza Jerzego Popiełuszko.

Podregion Kutno

31 sierpnia 2013 r. (sobota)

godz. 12.00– uroczystości pod pomnikiem ULOTKA w Kutnie, ul. Sienkiewicza, przemówienia,  złożenie kwiatów.

Godz. 16.00– Msza św. w Sanktuarium Matki Boskiej Głogowieckiej w Głogowcu; po mszy uroczystości na pl. Pielgrzymkowym: przemówienia, złożenie kwiatów.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66   starsze >>