Czytaj prasę

 

Aktualności

Konferencja prasowa w Regionie Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"

W dniu 2 kwietnia 2019 roku w siedzibie Zarządu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność" odbyła się konferencja prasowa poświęcona planowanym działaniom NSZZ "Solidarność" w związku z niespełnieniem postulatów Związku przez rząd RP.

 

Apel Piotra Dudy

Poniżej przedstawiamy apel przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy do członków NSZZ "Solidarność".

Pikieta NSZZ "Solidarność" przed Łódzkim Urzędem Wojewódzkim

Krajowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ „Solidarność”, w związku z tym, iż rząd RP nie przedstawił konkretnych propozycji i terminów realizacji postulatów NSZZ „Solidarność”, podjął decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej w dniu 4 kwietnia br przed urzędami wojewódzkimi w całym kraju;
W Łodzi pikieta rozpocznie się 4 kwietnia 2019 roku o godzinie 15:00 przed Łódzkim Urzędem Wojewódzkim (Piotrkowska 104).


Protest dotyczy braku realizacji postulatów NSZZ „Solidarność”, w tym m.in.:
- podwyżek w sferze finansów publicznych,
- wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek,
- odmrożenia wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
oraz
- rozwiązań zabezpieczających przed wzrostem cen energii.
Apelujemy do wszyskich, którzy popierają nasze postulaty o liczny udział w pikiecie.

Zmarła Maria Kruglak

 

Ze głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

ŚP MARIA KRUGLAK

Przez dwie kadencje przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty, przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”; W latach 1995–1998 Delegat na WZDR Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność” i delegat na WZD Sekretariatu Ochrony Zdrowia Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Łodzi, w dniu 27 marca 2019 r. (środa), na Cmentarzu Komunalnym na Dołach (ul. Smutna 1). Rozpoczęcie o godz. 12.00 w Kaplicy Cmentarnej.

 

1 marca 2019 - Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca, w dniu w którym obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu w Łodzi odbyły się uroczystości mające na celu oddać należną cześć i honor tym wszystkim, którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni oraz tym, którzy chwycili za broń, aby dalej walczyć o wolną Polskę; Obchody zorganizował Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” wspólnie z Zarządem Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Dowództwem Garnizonu Łódź i 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Dyrekcją XII Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi; Dzięki temu, iż w organizację uroczystości włączyło się Dowództwo Garnizonu Łódź, uroczystość odbyła się według ceremoniału wojskowego.

Wartę honorową przy pomniku oraz Poczet Flagowy wystawiła 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji państwowych, służb mundurowych, przedstawicieli organizacji kombatanckich, stowarzyszeń i organizacji społecznych, NSZZ „Solidarność”, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Łodzi. Uczestnicy obchodów wysłuchali przemówień wojewody łódzkiego prof. Zbigniewa Rau, członka Zarządu Województwa Łódzkiego Roberta Baryły, wiceprezydenta Łodzi Krzysztofa Piątkowskiego oraz przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemara Krenca. Głos zabrał również wiceprezes Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Kazimierz Skibicki. Ponadto podczas uroczystości odczytane zostały listy od prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosława Szarka oraz Rzecznika Prasowego Rządu, poseł Joanny Kopcińskiej. Wojewoda Zbigniew Rau w swoim wystąpieniu poinformował zebranych, iż minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak nadał 9 łódzkiej brygadzie Wojsk Obrony Terytorialnej imię Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, natomiast przewodniczący Waldemar Krenc przypomniał, iż to ś.p. prezydent Lech Kaczyński podjął inicjatywę ustanowienia 1 marca Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W części artystycznej uczeń XII LO w Łodzi zaprezentował wiersz Adama Asnyka zatytułowany „Do młodych”. Na koniec zebrani złożyli wiązanki kwiatów przed pomnikiem oraz zapalili znicze. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe służb mundurowych, szkół, organizacji kombatanckich oraz NSZZ „Solidarność”.

1 Marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca przypada Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych; Aby oddać należną cześć i honor tym wszystkim, którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni oraz tym, którzy chwycili za broń, aby dalej walczyć o wolną Polskę, Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” wspólnie z Zarządem Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Dowództwem Garnizonu Łódź i 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Dyrekcją XII Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi organizuje uroczystości, które odbędą się 1 marca 2019 roku (piątek) o godzinie 12:30 przy Pomniku   Ofiar   Komunizmu   przy   alei Anstadta w Łodzi.

W programie obchodów przewidziane są okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości oraz składanie kwiatów. Do udziału w uroczystości zapraszamy poczty sztandarowe.

Spotkania z przewodniczącymi organizacji związkowych NSZZ "Solidarność"

11 lutego br w siedzibie łódzkiej „Solidarności” odbyły się tradycyjne spotkania członków Prezydium ZR z przewodniczącymi organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”; W dwóch turach wzięło w nich udział ponad 100 związkowców z Łodzi, Pabianic i Zgierza; Wcześniej podobne spotkanie odbyło się w Kutnie, a planowane są jeszcze spotkania w Sieradzu, Radomsku i Zduńskiej Woli; Porządek obrad spotkań był bardzo obszerny i obejmował miedzy innymi zmiany w Statucie NSZZ „Solidarność”, informacje dotyczące akcji protestacyjno-informacyjnych NSZZ „Solidarność”, zmiany w ustawie o związkach zawodowych, rozliczenie organizacji związkowych z Urzędem Skarbowym, Pracownicze Plany Kapitałowe.

Na wstępie przewodniczący Zarządu Regionu Waldemar Krenc przedstawił  władze NSZZ „Solidarność” na nową kadencję, kolejno prezentując członków Prezydium ZR wraz z zakresem ich obowiązków. Następnie przewodniczący przechodząc do zmian w Statucie NSZZ „Solidarność” poinformował, iż właśnie zostały one zarejestrowane w Sądzie w Gdańsku, a więc od tego momentu są one obowiązujące. Jedną z najważniejszych zmian jest wydłużenie kadencji w Związku z czterech do pięciu lat. W związku z tym można już oficjalnie ogłosić, iż zeszłoroczne wybory były przeprowadzone na kadencję 2018-2023. W kolejnej części spotkań zostały omówione zmiany w ustawie o związkach zawodowych oraz w sposobie rozliczania organizacji związkowych z Urzędem Skarbowym. Szczególnie ten drugi temat wzbudził wiele emocji, gdyż od stycznia tego roku zeznanie podatkowe CIT-8 oraz sprawozdanie finansowe można składać jedynie drogą elektroniczną. O ile sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej można wysłać do Urzędu Skarbowego za pomocą podpisu potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP, co nie generuje dodatkowych kosztów, o tyle CIT-8 można wysłać jedynie drogą elektroniczną opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym tzw. „podpisem certyfikowanym”, który należy zakupić. Przewodniczący W. Krenc obiecał przewodniczącym OZ, iż Region będzie pomagał organizacjom w rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym, a więcej szczegółów na ten temat skarbnicy OZ będą mogli uzyskać podczas szkoleń dla skarbników, które odbywają się w Regionie Ziemia Łódzka. Kolejnym tematem poruszanym podczas spotkań były zmiany w sposobie przekazywania składek członkowskich do regionów. Zastępca przewodniczącego ZR Piotr Ścieśko poinformował zebranych o  uchwale nr 2 XXIX KZD, która zobowiązuje wszystkie organizacje zakładowe i międzyzakładowe NSZZ „Solidarność” do złożenia u swoich pracodawców pisemnych wniosków o przekazywanie składki członkowskiej należnej zarządowi regionu i Komisji Krajowej bezpośrednio na konto zarządu regionu. Organizacje związkowe, które posiadają konto bankowe w Zarządzie Regionu, a więc ich składki są już bezpośrednio przekazywane do Regionu, takiego wniosku składać nie muszą. W dalszej części spotkań członek Prezydium ZR Przemysław Gręda przekazał informacje dotyczące Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej i powiązanymi z nimi kartami rabatowymi na stacjach paliw LOTOS oraz szkoleń związkowych. Członek Prezydium Michał Karolczyk poinformował związkowców o konkursie na najaktywniejszego społecznego inspektora pracy oraz nagrodzie Pracodawca Przyjazny Pracodawcom. M. Karolczyk przypomniał również o inicjatywie, jakiej podjął się NSZZ „Solidarność”, czyli pełnieniu straży przy Grobie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, prezentując harmonogram dyżurów dla Regionu Ziemia Łódzka. Na koniec spotkań zastępca przewodniczącego ZR Ireneusz Wach wystąpił z apelem do związkowców o przekazywanie adresów mailowych, które będą służyły do przekazywania informacji wewnątrzzwiązkowej. I. Wach omówił również krótko kanały i narzędzia stosowane w Regionie Ziemia Łódzka do przekazywania istotnych dla członków związku informacji.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68   starsze >>