Czytaj prasę

 

Aktualności

Piotr Duda w Łodzi

W dniach 5-6 grudnia w Łodzi przebywał przewodniczący KK Piotr Duda; wizyta ta związana była ze spotkaniem z Laslo Andorem - Komisarzem unijnym do spraw zatrudnienia i spraw społecznych, które miało odbyć się w siedzibie Regionu Ziemia Łódzka; ze względu na złe warunki atmosferyczne, które uniemożliwiły przylot Komisarza Laslo Andora, do spotkania nie doszło; przyjazd do Łodzi przewodniczącego „Solidarności” Piotra Dudy stworzył okazję do spotkania się w Regionie Ziemia Łódzka z przewodniczącym ZR Waldemarem Krencem oraz członkami Prezydium ZR i członkami KK z Regionu Łódzkiego - tematem spotkania było omówienie bieżącej sytuacji oraz planów najbliższych akcji protestacyjnych w Regionie Łódzkim.

Dzień wcześniej, w czwartek 5 grudnia, rozpoczęła działalność Łódzka Akademia Samorządowa (ŁAS). Gospodarzem konferencji był Włodzimierz Tomaszewski, a tematem inauguracyjnej konferencji były „Zaskakujące warunki odradzania się samorządu, czyli Rzeczpospolita Samorządna Łódzka”. Gościem konferencji był przewodniczący Piotr Duda, a wśród ekspertów należy wymienić Andrzeja Słowika – pierwszego przewodniczącego Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, Jerzego Kropiwnickiego – przedstawiciela Uniwersytetu Łódzkiego w MKZ Solidarność Ziemi Łódzkiej, Jacka Saryusz-Wolskiego- w 1980 r. sekretarza konferencji "Reforma gospodarcza a warunki realizacji porozumień społecznych" oraz obecnego przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemara Krenca. Uczestnicy konferencji próbowali odpowiedzieć na pytania jak w Łodzi przygotowywano reformę ustrojową, co z łódzkich dokonań wynika dla polskiego samorządu, kto w Łodzi był bardziej radykalny od Balcerowicza oraz czym się różni samorząd od związków zawodowych. Eksperciodpowiadając na pytanie „Co ma wspólnego Solidarność z Samorządem?” zgodnie podkreślili rolę NSZZ „Solidarność” Regionu Łódzkiego w tworzeniu i odradzaniu się polskiej rzeczywistości samorządowej. Kolejne spotkanie planowane jest w styczniu 2014 r.

Najaktywniejsi sipowcy

W dniu 20 listopada 2013 roku w sali konferencyjnej Forum 76 Business Centre w Łodzi odbyła się uroczystość podsumowująca działania prewencyjno-promocyjne realizowane w bieżącym roku przez Państwową Inspekcję Pracy w Łodzi.

Podczas spotkania rozstrzygnięte zostały konkursy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”,  „Zdobądź Dyplom PIP”, „Buduj bezpiecznie” i „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”.

W konkursie na „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”  zwyciężyli pełniący funkcję  SIP koledzy związkowcy z NSZZ „Solidarność”:

Pierwsze miejsce zdobył: Zygmunt Ziemer Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w MPK – Łódź Sp. zo.o., tuż za nim uplasował się Robert Jabłoński  Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w „Sonoco Poland – Packing Services” Sp. z o.o. w Łodzi.

Okolicznościowe plakiety oraz dyplomy wręczali Okręgowy Inspektor Pracy Andrzej Świderski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy Małgorzata Kwiatkowska, Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska. Uroczystość uświetnili także swoją obecnością przedstawiciele władz województwa, instytucji współpracujących, partnerów społecznych Państwowej Inspekcji Pracy, mediów. W uroczystości, z ramienia łódzkiej „Solidarności” brał udział Piotr Ścieśko, koordynator ds. bhp w Regionie Ziemia Łódzka.

W spotkaniu uczestniczyli ponadto pracodawcy i społeczni inspektorzy pracy. Było ono doskonałą okazją do dyskusji o prowadzonych działaniach zapewniających praworządność w stosunkach pracy oraz techniczne bezpieczeństwo pracy.

VI Europejskie Forum Gospodarcze

W środę, 13 listopada w Łodzi rozpoczęło się VI Europejskie Forum Gospodarcze - największe wydarzenie biznesowe w regionie łódzkim; Forum Gospodarcze  zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski, a współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Forum poświęcone było m.in. outsourcingowi procesów biznesowych w Polsce, rozwojowi branży BPO i funkcjonowaniu przedsiębiorstw w dobie spowolnienia gospodarczego.

Podczas konferencji goście mieli możliwość uczestnictwa w wielu interesujących spotkaniach tematycznych i dyskusjach panelowych.
W panelu poświęconemu sprawom pracowniczym gościem Forum Gospodarczego był przewodniczący NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej Waldemar Krenc.

Cały program można obejrzeć tutaj.

Łódzka „Solidarność” uczciła NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Narodowe Święto Niepodległości obchodziliśmy w tym roku już po raz 95; w obchodach tych nie mogło zabraknąć członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”.

Najpierw uczestniczyliśmy w uroczystościach zorganizowanych przez Wojewodę Łódzkiego Jolantę Chełmińską. ŚwiętoNiepodległości rozpoczęła Msza Święta w Archikatedrze Łódzkiej a następnie przed Płytą Grobu Nieznanego Żołnierza na Placu Jana Pawła II odbyła się dalsza część uroczystości: zmiana warty, przemówienie Wojewody, apel poległych i salwa honorowa, składanie wieńców i kwiatów oraz defilada kompanii honorowych.

 

Następnie Społeczny Komitet Obchodów Rocznic i Świąt Narodowych im. Grzegorza Palki i Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” zaprosili chętnych do przemarszu pod Pomnik marsz. Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje wysłuchali okolicznościowych przemówień Waldemara Krenca, przewodniczącego KORiŚN im. G. Palki i Jerzego Kropiwnickiego, honorowego przewodniczącego KORiŚN.

Na zakończenie uroczystości zebrani złożyli kwiaty u stóp pomnika.

Pikieta przed DIALOGIEM

Około stu związkowców z Regionu Ziemia Łódzka uczestniczyło w ogólnopolskiej pikiecie 24 października przed budynkiem Centrum Dialogu Społecznego Dialog w Warszawie, gdzie Komisja Trójstronna miała omawiać związkowe postulaty, przedstawione podczas wrześniowego protestu w stolicy.

Wszystkie centrale związkowe: „Solidarność", OPZZ i Forum ZZ., tak jak zapowiedziały, nie uczestniczyły w obradach. Zamiast tego zebrali się licznie przed „Dialogiem”.

Związkowcy przygotowali tablice z postulatami zgłaszanymi podczas wrześniowych protestów. Na każdej z nich znalazły się też odpowiedzi rządu – wszystkie negatywne.

11 listopada - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Zarząd Regionu ZŁ NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków Związku do wzięcia udziału w obchodach z okazji 95 rocznicy Narodowego Święta Niepodległości, które rozpoczną się Mszą Świętą w Archikatedrze Łódzkiej o godzinie 10:00.

Po uroczystościach organizowanych przez Wojewodę Łódzkiego ok. godz. 12.15 Społeczny Komitet Obchodów Rocznic i Świąt Narodowych im. Grzegorza Palki organizuje przemarsz ul. Piotrkowską pod Pomnik Marsz. Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje złożą kwiaty i wysłuchają okolicznościowych przemówień.

Szczegóły w Komunikacie

Zbieramy podpisy

Podczas finału akcji „Dość lekceważenia społeczeństwa” 14 września br w Warszawie postanowiono, że będą zbierane podpisy pod petycją o skrócenie kadencji Sejmu - teraz nadszedł czas, aby uruchomić tę akcję.

Petycję z listą na podpisy można pobrać w formie elektronicznej (tutaj) oraz bezpośrednio w Biurze Zarządu Regionu: ul. Kamińskiego 18, pok. 311.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66   starsze >>