Czytaj prasę

 

Aktualności

IV rocznica Katastrosy Smoleńskiej

W czwartą rocznicę tragedii smoleńskiej pod tablicą pamiątkową Ofiar  Katastrofy Smoleńskiej, znajdującą się na elewacji kościoła pw Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi, przy ulicy Henryka Sienkiewicza nr 38, członkowie Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” złożyli kwiaty i zapalili znicz w hołdzie tym, którzy oddali życie za Ojczyznę pod Smoleńskiem.

 

W katastrofie polskiego samolotu rządowego w Smoleńsku, do której doszło w sobotę, 10 kwietnia 2010 roku o godz. 8:41:06 czasu środkowoeuropejskiego letniego zginęło 96 osób, a wśród nich: prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu.

„W tysiącletniej historii naszego kraju nie było podobnego wydarzenia, w którym zginąłby szef państwa wraz z tak dużym gronem ludzi stanowiących swego rodzaju kręgosłup organizmu państwowego”.

UWAGA! Zmiana terminu PIELGRZYMKI DO RZYMU

W związku ze zmianą terminu Pielgrzymki do Rzymu prosimy osoby, które zapisaly się w Biurze Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" o pilny kontakt z organizatorami; poniżej podajemy aktualny program Pielgrzymki na uroczystość Kanonizacji Jana Pawła II.

WŁOCHY - 6 dni

Asyż, Rzym, Watykan, Monte Casino, Orvieto, Padwa, Wenecja

 25.04-30.04.2014

1 dzień – odjazd autokaru  z Łodzi ul. Anstadta,  godz.1.00. Przejazd przez terytorium Czech i Austrii, Włoch. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

2 dzień – śniadanie. Przejazd do Asyżu.  Zwiedzanie Asyżu: Bazylika św. Franciszka, Bazylika Matki Boskiej Anielskiej, Porcjunkula i ogród Różany. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

3 dzień - śniadanie. . Przejazd do Watykanu:  udział we Mszy świętej Kanonizacyjnej Jana Pawła II oraz modlitwie Anioł Pański. Przejazd do Monte Cassino – zwiedzanie cmentarza wojennego żołnierzy II Korpusu gen. Wł. Andersa. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

4 dzień – śniadanie. Przejazd do Rzymu - zwiedzanie: Bazylika  św. Jana na Lateranie, Schody Święte, Koloseum, Łuk Konstantyna, Kapitol, Ołtarz Ojczyzny, Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie, Plac Hiszpański. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.  

5 dzień – śniadanie. Przejazd do Orvieto. Zwiedzanie malowniczego miasteczka i gotyckiej Katedry. Przejazd do Padwy – nawiedzenie Bazyliki św. Antoniego. Przejazd do Wenecji – zwiedzanie- plac św. Marka, Bazylika św. Marka, Most Westchnień, Most Rialto. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

6 dzień  - śniadanie. Podróż przez terytorium Austrii i Czech. Przyjazd do Łodzi ok. godz. 23.00.

CENA: 1.590 zł

Dopłata do pokoju 1-os.: 400 zł.

CENA OBEJMUJE: 5 noclegów w hotelach*** (pokoje 2- lub 3-osobowe z łazienkami), 5 śniadań, 5 obiadokolacji, autokar komfortowy z klimatyzacją, opiekę pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.

Sugerujemy zaopatrzenie się w ok. 55 EURO na bilety wstępu, wjazdy do miast, opłaty lokalne, komunikację miejską, lokalnych przewodników obligatoryjnych, 300 KCZ na posiłki w Czechach.

Program zwiedzania może ulec zmianie.

Organizator pielgrzymki :

Biuro Podróży SOLTUR sp. z o.o.

31-011 Kraków pl. Szczepański 5, 

tel. (012) 429-10-99, 426-19-20,

fax. (012) 421-42-81,

e-mail:wieslaw.uznanski@soltur.pl, www.soltur.pl

Koordynator Pielgrzymki ze strony ZR ZŁ NSZZ "Solidarność":

Marian Laskowski

tel.  663 789 011

Podzielmy się podatkiem

Podzielmy się swoim podatkiem - aby to zrobić wystarczy w zeznaniu podatkowym wskazać organizację bądź osobę, na rzecz której ma nastąpić przekazanie odliczonej kwoty podatku; prosimy o przekazanie „jednego procenta” na jedno z poniższych organizacji lub osób.

Na Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Turystki i Rekreacji w Łodzi

Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Łodzi z siedzibą przy ul. Kamińskiego 18  prosi o wsparcie działalności poprzez przekazanie 1 procenta podatku dochodowego. Stowarzyszenie jest organizatorem m.in. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków.

Numer KRS:   0000163719


Dla Jacka Myślaka

Zwracamy się do Państwa o pomoc dla naszego kolegi Jacka Myślaka z NSZZ „Solidarność” Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, członka Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „S” obecnej kadencji, który doznał udaru rdzenia kręgowego. W jednej chwili z aktywnego zawodowego strażaka stał się inwalidą niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Każda złotówka to mały krok ku szansie na jego usamodzielnienie.

Wypełniając PIT wystarczy podać : KRS Fundacji 0000186434. Cel szczegółowy l % wpisać „Na leczenie Jacka Myślaka 268/M".


Przekaż 1% podatku dla Natalii Kołodziejczyk

Natalii Kołodziejczyk, córki członka komisji rewizyjnej NSZZ „S” w Dalkia Łódź. Natalia urodziła się z zespołem wad wrodzonych. Zdiagnozowano obustronny niedosłuch, niedorozwój gałki ocznej, niskorosłość, hipoplazję nerki. Mimo problemów zdrowotnych jest dzieckiem pogodnym, dzielnie walczącym o lepsze jutro.

Pomóżmy Natalii przekazując 1% podatku lub darowiznę Fundacji AVALON z dopiskiem Kołodziejczyk 3087. KRS: 0000270809

19 marca - Święty Józef, Patron Ludzi Pracy

Każdego roku w dniu 19 marca w sposób szczególny czcimy św Józefa – jako głównego patrona naszej Archidiecezji oraz jako patrona Świata Pracy, modlitewne spotkanie łódzkiego Świata Pracy odbędzie się w środę 19 marca 2014 roku w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi przy ulicy ks Skorupki.

Nabożeństwo dla Świata Pracy pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Marka Jędraszewskiego zostanie odprawione o godz. 18.00.Homilię wygłosi Biskup Marian Florczyk z Kielc.

Zapraszamy członków NSZZ „Solidarność” wraz z rodzinami oraz jak największą rzeszę ludzi pracy do udziału we Mszy Św. Szczególnie gorąco zapraszamy poczty sztandarowe.

Niech nasze spotkanie pod patronatem św. Józefa Robotnika stanie się wspólną modlitwą w intencji najważniejszych spraw i problemów, którymi żyje obecnie świat pracy.

8 marca br. Protest przed ambasadą Rosji w Warszawie

Dając poparcie mieszkańcom Ukrainy w jej walce o suwerenność „Solidarność” zorganizowała 8 marca pikietę przed ambasadą Rosji w Warszawie; wzięło w niej udział ponad 2 tysiące osób z całej Polski, w tym około 100 z naszego Regionu, na czele z przewodniczącym ZR Waldemarem Krencem.

 

Razem ze związkowcami z Regionu Ziemia Łódzka w pikiecie udział wzięła grupa studentów Uniwersytetu Łódzkiego z Ukrainy.

Zabierając głos przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda zauważył., że „Solidarność”, choć głównie zajmuje się obroną godności ludzi pracy, musi reagować, kiedy gdzieś dzieje się krzywda. „W latach stanu wojennego Europa pomagała nam. Teraz my musimy pomóc naszym gnębionym przez Rosję sąsiadom.”

Gościem honorowym pikiety był Andriej Gabrow, wiceprzewodniczący Rady Majdanu. Podziękował Polakom i „Solidarności" za wsparcie. „Polacy od początku byli z nami. Czuliśmy wasze wsparcie, dostawaliśmy od was pomoc. Dziękujemy każdemu z was z osobna i wszystkim razem – mówił podczas wiecu.”

Związkowcy protestują, a Lidl dzieli klientów

W dniu 1 marca 2014 roku w godzinach 12-14 została przeprowadzona ogólnopolska akcja we wszystkich placówkach sieci handlowej LIDL w Polsce; w Regionie Łódzkim akcja była przeprowadzona w 18 placówkach tej sieci, a polegała ona na blokowaniu kas poprzez płacenie "groszami" oraz rozdawaniu ulotek klientom, w których byli informowani o powodach tej akcji.

Klienci w większości podchodzili do tej akcji z dużym zrozumieniem, przyjmowali od związkowców ulotki oraz wyrażali poparcie dla tej akcji. Zrozumienia tego nie wykazywali natomiast kierownicy sklepów.

Zdarzały się przypadki, że próbowano wyprosić związkowców ze sklepu, odmawiano przyjęcia bilonu za zakupione zakupy lub np. wyznaczano do tego celu tylko jedną kasę w sklepie. Takie działania kierownictwa LIDL-a świadczą o tym, iż nie tylko nie szanują swoich pracowników, ale również klientów nie posiadających kart płatniczych lub pliku banknotów w portfelach. Tak więc Lidl podzielił klientów na biednych i bogatych.

Przypominamy, iż NSZZ "Solidarność" domaga się:

- Przywrócenia do pracy bezprawnie zwolnionych działaczy związkowych

- Utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

- Zwiększenia zatrudnienia

- Godnych warunków pracy i godnej płacy

- Przestrzegania praw pracowniczych i związkowych

1 marca Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

W 2011 roku 1 marca ustanowiono Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” - tego dnia w 1951 r, w mokotowskim więzieniu stracono siedmiu członków IV komendy Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolności i Niezawisłość” sprzeciwiającego się komunistycznej władzy; w sobotę, 1 marca w Łodzi odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

Święto to jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny. Po zakończeniu walki z niemieckim okupantem, „Żołnierze Wyklęci” rozpoczęli walkę w obronie niezależności, w obronie polskości. Było ich wielu, czuli się dumni, że są Polakami. Byli poniżani, torturowani i mordowani. Byli prawdziwymi bohaterami. Jak co roku, tego dnia przedstawiciele łódzkiej „Solidarności”, środowisk patriotycznych, instytucji państwowych, organizacji społecznych oddali hołd „Żołnierzom Wyklętym” składając wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Komunizmu przy al. Anstadta w Łodzi.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>