Czytaj prasę

 

Aktualności

Łódzka Solidarność na gali

Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc w dniu 15 września br w imieniu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” odebrał wyróżnienie w konkursie „Łódzkie promuje kapitalne pomysły” przyznane projektowi „Wspólnie Aktywni – Model Pracowni Aktywizacji Osób 45+”.

Projekt realizowany był przez łódzką „Solidarność” w okresie lipiec 2011 – grudzień 2013 wraz z Urzędem Miasta Łodzi, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi i partnerem zagranicznym Jobcenter Aarchus – Dania. Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób poszukujących pracy w wieku powyżej 45 roku życia.

Statuetki wręczał Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień podczas uroczystej Gali dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zorganizowanej w Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina z okazji 10-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Promocja książki "Nie kracz Słowik, nie kracz"

W dniu 11 września odbyła się promocja książki „Nie kracz Słowik – nie kracz” z udziałem autora Jarosława Warzechy i głównego bohatera książki Andrzeja Słowika.

Spotkanie, które odbyło się w Polsko-Amerykańskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Łodzi przy ul. Kamińskiego 17/19 poprowadził Marek Markiewicz . Gości powitał przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc.

W obronie pracowników LIDLA

Ponad 50 osób z Regionu Ziemia Łódzka wsparło protest w dniu 9 września br przed siedzibą Zarządu „LIDL” w obronie zwolnionych działaczy zakładowej Solidarności”.

Przypominamy, że organizacja Zakładowa w tej sieci sklepów powstała w Łodzi w styczniu 2013 r.  Od samego początku stosunki między związkowcami, a pracodawcą układały się źle. Brak dialogu doprowadził do wielu akcji: rozdawanie ulotek o zaprzestanie zakupów w tej sieci sklepów, akcja kupowania za „grosik”. W grudniu ub. r.  przewodnicząca i zastępca  zakładowej „Solidarności” otrzymali wypowiedzenia z pracy. Sprawa ta została skierowana do sądu pracy. 

Do Tarnowa Podgórnego, gdzie mieści się siedziba Zarządu,  przyjechało ok. 700 związkowców z całej Polski domagając się poprawy warunków pracy w sklepach i centrach dystrybucyjnych należących do tej sieci handlowej oraz przywrócenia do pracy zwolnionych działaczy związkowych. 

-          Przyjechaliśmy tutaj z całej Polski, żeby głośno zaprotestować przeciwko łamaniu podstawowych praw pracowniczych i związkowych w sieci Lidl.

-          Zarząd unika rozmów przy stole negocjacyjnym, dlatego jesteśmy dzisiaj tutaj przed siedzibą – mówili związkowcy.

Podczas pikiety głos zabrał Przewodniczący  łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc. W swoim wystąpieniu zadawał pytanie dlaczego państwo polskie toleruje pracodawców, którzy łamią prawa pracownicze podkreślił też, że jest to początek protestów, następne odbędą się w Niemczech, przed centralą sieci Lidl.

 

Do końca września trwać będzie internetowa kampania Solidarności i Uni Global, światowej federacji związków zawodowych zrzeszających m.in. pracowników handlu. Polega ona na wysyłaniu drogą elektroniczną petycji w sprawie sytuacji w polskich sklepach Lidl do centrali sieci w Niemczech.

Stanowisko Prezydium ZR ws mieszkańców SM Śródmieście

Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi łódzkiej NSZZ "Solidarność" - Waldemar Krenc, w dniu 3 września wręczył Pani Wojewodzie Jolancie Chełmińskiej  Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu dotyczące sytuacji mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi.

W Stanowisku łódzka „Solidarność” wzywa Rząd RP, Premiera oraz parlamentarzystów regionu łódzkiego  do podjęcia natychmiastowej interwencji wynikającej z zagrożenia podstawowych funkcji bytowych mieszkańców centrum Łodzi, którzy mają ograniczony dostęp do swoich mieszkań co stanowi zagrożenie dla ich zdrowia a nawet życia.

Pełny tekst stanowiska tutaj

Nie kracz Słowik nie kracz - książka autorstwa J. Warzechy

W siedzibie Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” w dniu 3 września odbyła się konferencja prasowa poświęcona promocji książki „Nie kracz Słowik nie kracz – rozmowy z Andrzejem Słowikiem”.

Książka, to pokłosie rozmów znanego łódzkiego publicysty Jarosława Warzechy z Andrzejem Słowikiem, działaczem w okresie „solidarnościowej rewolucji” 1980 – 81, przywódcą  „Solidarności” w Regionie Łódzkim. Tak w trakcie tworzenia się Związku, jak i po jego ukonstytuowaniu Andrzej Słowik był jednym z najważniejszych działaczy, także na forum krajowym „Solidarności”. Należał do tzw. „jedenastki” Krajowej Komisji Porozumiewawczej, a na I Zjeździe „Solidarności” wybrany został na członka Komisji Krajowej a następnie członka jej prezydium.

A. Słowik był nie tylko świadkiem najnowszej historii Polski, lecz także człowiekiem, który na tę historię miał wpływ.

Książka została wydana przez  Narodowe Centrum Kultury.

Bł. ks. Jerzy patronem NSZZ "Solidarność"

Na wniosek NSZZ "Solidarność” złożony do Watykanu za pośrednictwem Episkopatu Polski, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z upoważnienia Papieża Franciszka podjęła decyzję o ustanowieniu naszego kapelana, bł ks Jerzego Popiełuszki patronem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

34 rocznica narodzin „Solidarności”

W niedzielę 31 sierpnia w Łodzi z okazji przypadającej trzydziestej czwartej rocznicy utworzenia NSZZ „Solidarność” członkowie i sympatycy Związku uczestniczyli w okolicznościowych obchodach; uroczystość rozpoczęła Msza św w kościele pw Najświętszego Imienia Jezus przy ul Sienkiewicza 60, podczas której homilię wygłosił ksiądz bp Adam Lepa.

Po mszy św goście wraz z pocztami sztandarowymi przemaszerowali przed Pomnik–Krzyż przy kościele pod wezwaniem Podwyższenia Św Krzyża.

W swoim wystąpieniu przed Pomnikiem Przewodniczący Regionu Ziemi Łódzkiej Waldemar Krenc podziękował tym, którzy zapoczątkowali polską drogę do wolności i trwają przy „Solidarności” do dziś oraz nawiązał do homilii Biskupa Lepy mówiąc o marginalizowaniu „Solidarności”.

Na zakończenie delegacje złożyły na Pomniku wiązanki biało czerwonych kwiatów, zapalono znicze.

W uroczystości uczestniczyli członkowie „Solidarności”, przedstawiciele Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej, Komisji Zakładowych, Rolników Indywidualnych NSZZ „Solidarność”, a także przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych, instytucji państwowych, służb mundurowych, uczelni oraz mieszkańcy Łodzi.

Podobne uroczystości odbyły się też w innych miastach naszego Regionu.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>