Czytaj prasę

 

Aktualności

Posiedzenie ZR ZŁ NSZZ "Solidarność" w Radomsku

20 października br w Radomsku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”.

Łódzka „Solidarność” obradowała w Radomsku na zaproszenie przewodniczącej Podregionu Anny Kaurzel oraz prezydent Radomska Anny Milczanowskiej. Członkowie Zarządu Regionu w trakcie obrad przyjęli dwa stanowiska – ws. próby likwidacji Punktu Napraw i Utrzymania Taboru w Kutnie oraz ws. dyskryminacji i szykanowania działaczy związkowych NSZZ „Solidarność” w Elektrociepłowni Zduńska Wola. Przewodniczący Waldemar Krenc omówił decyzje podjęte na Krajowym Zjeździe Delegatów w Bielsku-Białej oraz przedstawił cele Związku na najbliższe 4 lata. Podczas posiedzenia Waldemar Krenc udzielił poparcia kandydującej w wyborach samorządowych na prezydenta Radomska Annie Milczanowskiej, która jest czynnym członkiem NSZZ „Solidarność”.

30 rocznica zamordowania Patrona „Solidarności” Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

W niedzielę, 19 października br, w 30 rocznicę bestialskiego zamordowania księdza Jerzego Popiełuszko w kościele ojców Jezuitów pw Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi odbyły się uroczystości poświęcone pamięci bł ks Jerzego – patrona NSZZ „Solidarność”.

Uroczystości rozpoczęły się rozważaniami różańcowymi, które prowadził znakomity aktor Jerzy Zelnik. Następnie odprawiona została Msza Święta, którą celebrował ks. bp. Ireneusz Pękalski. Po mszy odbył się koncert finałowy V Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Słowo i Muzyka u Jezuitów, podczas którego wystąpili Elżbieta Grodzka-Łopuszańska – sopran oraz Julian Gembalski – organy. Słowo o błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszko przedstawiał wspomniany wyżej Jerzy Zelnik. Po koncercie przed Krzyżem symbolizującym grób bł. ks. Jerzego delegacje złożyły wiązanki kwiatów. W imieniu Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” kwiaty składali przewodniczący Waldemar Krenc oraz sekretarz Ireneusz Wach.

Działacz Solidarności - nagrodzony

14 października br w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi przy ul Ogrodowej odbyła się gala wręczenia Nagrody Honorowej II łódzkiej edycji „Świadek historii”.

Kapituła Nagrody  Honorowej uhonorowała działacza NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej dokumentalistę Henryka Marczaka, który całym sercem zaangażowany jest w przywracaniu pamięci o najnowszych dziejach i bohaterach  narodu polskiego, inicjator postania Związkowego Ośrodka Dokumentacji przy Zarządzie Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „S”, sekretarz Kapituły Medalu „O Niepodległość i Prawa Człowieka”.

Oprócz wymienionego H. Marczaka Nagrodę otrzymali: Tomasz Bieszczad, prof. dr hab. Maria Magdalena Blomberg, Dariusz Jakóbek, mjr dr inż. Mirosław Kopa „Miron” i Kazimiera Grażyna Lange.

Nagrody wręczali  Przewodniczący Kapituły Nagrody Honorowej „Świadek Historii” Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński oraz Dyrektor Oddziału IPN w Łodzi Marek Drużka.

Krajowy Zjazd Delegatów – przedstawiciele Regionu Ziemia Łódzka we władzach Związku

W pierwszym dniu Zjazdu – 8 października delegaci Krajowego Zjazdu Delegatów wybrali po raz drugi Piotra Dudę na przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność"; w drugim dniu obrad została wybrana  Komisja Krajowa, w skład której z Regionu Ziemia Łódzka obok przewodniczącego Regionu Łódzkiego Waldemara Krenca weszli: Bogdan Osiński i Janusz Skibiński.

Komisja Krajowa liczy 104 osoby. Delegaci wybrali również Krajową Komisję Rewizyjną. Miło nam poinformować, że przewodniczącą KKR została nasza koleżanka Anna Kaurzel.

XXVII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność"

W Bielsku-Białej rozpoczął się XXVII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”; bierze w nim udział 306 delegatów; na Zjeździe zostanie wybrany przewodniczący Związku na kadencje 2014-2018, 96-osobowa Komisja Krajowa oraz Komisja Rewizyjna.

Na zdjęciu delegaci z Regionu Ziemia Łódzka.

Budżet obywatelski miasta Łodzi

Zapraszamy do udziału w II edycji budżetu obywatelskiego na rok 2015 poprzez wskazywanie propozycji jednorocznych zadań należących do kompetencji gminy; budżet obywatelski stanowi wydzieloną część budżetu miasta Łodzi, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy, poprzez głosowanie możemy mieć istotny wpływ na proces decydowania o lokalnych wydatkach.

Głosowanie polegać będzie na wpisaniu w tabelę numerów identyfikacyjnych (ID) każdego z zadań w karcie do głosowania. Oznacza to, że z zadaniami należy zapoznać się wcześniej – spisać lub zapamiętać ich numery, a następnie wpisać je w odpowiednie miejsce. Wypełnioną kartę do głosowania należy przekazać listownie lub bezpośrednio do wyznaczonych punktów - wykaz punktów na str. http://budzet.dlalodzi.info/. Można również zagłosować bezpośrednio na stronie internetowej http://budzet.dlalodzi.

Głosowanie dotyczy tylko mieszkańców Łodzi.

Informujemy, że już zgłoszono do Zarządu Regionu dwa projekty:

- Koło NSZZ „Solidarność” w Planetarium Łódzkim prosi o wsparcie Projektu L0064 (utworzenie Centrum rozwoju umiejętności twórczych młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej)

oraz Projektu L0078 (Utworzenie „Centrum Edukacji Astronomicznej i Obserwacji Nieba)

- KZ NSZZ „Solidarność” z ZOZu Łódź – Bałuty proszą o wsparcie Projektu L0043 (zakup rentgena z modernizacją pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej ul. Smugowa 4).

Prosimy o poparcie ww. projektów i jednocześnie informujemy, że Komisje Zakładowe chcące uzyskać poparcie dla innych projektów mogą zgłaszać swoje propozycje do Zarządu Regionu na adres: szkolenia.lodz@solidarnosc.org.pl a my zamieścimy je na naszej stronie internetowej www.solidarnosc.lodz.pl

Głosowanie będzie trwało między 20 a 28 września.

75 rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę

17 września 1939 r, łamiąc obowiązujący polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując tym samym ustalenia paktu Ribbentrop-Mołotow

Dla upamiętnienia tej rocznicy Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” wspólnie z Łódzkim  Oddziałem Związku Sybiraków w Łodzi oraz Związkiem Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego zorganizował uroczystości przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu przy alei Anstadta w Łodzi.

W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, Rodziny Policyjnej 1939, Stowarzyszenia Związku Weteranów Trzeciej Konspiracji, młodzieży szkolnej z XII LO im. S. Wyspiańskiego oraz tych, dla których data 17 września jest szczególna. Przed Pomnikiem złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. Uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandarowych.

- „Tu jest nasze miejsce, 17 września, przy Pomniku Ofiar Komunizmu, gdzie możemy przyjść i oddać hołd tym, którzy ucierpieli przez Rosję bolszewicką. 17 września 1939 roku Rosja bolszewicka wkroczyła do Polski z misją pokojową, a Polska miała to nieszczęście,  że wierzyła przyjaciołom” – mówił przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc.Przewodniczący Regionu nawiązał też do obecnej sytuacji na Ukrainie. Podczas uroczystości głos zabrali również prezes Łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków – Stanisław Jurkin oraz wiceprezes Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego – Kazimierz Skibicki.

Wcześniej członkowie Prezydium łódzkiej „Solidarności” wraz z pocztem sztandarowym Regionu Ziemi Łódzkiej uczestniczyli w okolicznościowej Mszy Świętej, zorganizowanej z okazji Dnia Sybiraka, podczas której homilię wygłosił arcybiskup Marek Jędraszewski.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>