Czytaj prasę

 

Aktualności

Święto Trzech Króli

Uroczyste obchody Święta Objawienia Pańskiego zwane Świętem Trzech Króli stały się już tradycją w naszym mieście; kolejny raz dzięki, Stowarzyszeniu Powrót Trzech Króli, mieszkańcy Łodzi mogą uczestniczyć w obchodach najstarszego, a jednocześnie jednego z najważniejszych Świąt Chrześcijańskich oraz oddać hołd Dzieciątku Bożemu.

6 stycznia 2015 roku wraz ze Stowarzyszeniem Trzech Króli zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach tego święta. Poniżej przedstawiamy program obchodów:

godz. 11.00 - Msza św. w kościele pw. Matki Boskiej Fatimskiej przy ul. Kilińskiego 228 pod przewodnictwem ks. Abp Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego

godz. 12.00 - Anioł Pański pod przewodnictwem ks. abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego

godz. 12.20-13.15 - Przemarsz orszaku i śpiewanie kolęd, po drodze scenki na platformach:

- Herod i Arcykapłani oraz Uczeni w Piśmie

- Aniołowie głoszą Dobrą Nowinę

- Diabły zniechęcają do odwiedzenia Dzieciątka

- Diabły kuszą

- Walka Diabłów z Aniołami – zło atakuje

godz. 13.15 - przy Szopce: Mędrcy składają dary

godz. 13.30-14.00 - Tradycyjna Szopka

Trasa orszaku: Zbiórka uczestników przy kościele MB Fatimskiej (ul. Kilińskiego 228), przemarsz ulicami Zarzewską, Sieradzką, Piotrkowską do Archikatedry Łódzkiej.

Obchody 33 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

W Łodzi obchody 33 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zorganizowane przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” rozpoczęły się mszą świętą w Kościele ojców Jezuitów pw Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi przy ulicy Henryka Sienkiewicza 60, której przewodniczył ks bp Adam Lepa.

 

Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli ulicą Sienkiewicza pod  „Pomnik-Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka” przy Kościele Podwyższenia Św. Krzyża w Łodzi ul. H. Sienkiewicza 38.

Pod Pomnikiem W. Krenc w swoim przemówieniu przypomniał, iż zbrodniarz stanu wojennego, Wojciech Jaruzelski został pochowany z honorami państwowymi, a niedawno zmarły Kazimierz Świtoń, współtwórca wolnych związków zawodowych, został pochowany jedynie asyście sztandarów „Solidarności”.

Na zakończenie obchodów przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów oraz zostały zapalone znicze.

Uhonorowani za walkę o niepodległość Polski i prawa człowieka

12 grudnia 2014 roku, w wigilię obchodów 33 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego  w Polsko-Amerykańskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia Medali „O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 - 4 VI 1989".

Medale wręczali członkowie Kapituły na czele z jej przewodniczącym Jerzym Kropiwnickim. Była to już jedenasta edycja, a tym razem za zaangażowanie w działalność na rzecz niepodległej ojczyzny Medale przyznano następującym osobom: Borusiewicz Mirosław, Cieślakowski Mirosław, Dąbrowska Barbara, Dudek Zdzisław, Dychto Mariusz, Grzelczak Czesława, Kądziela Sławoj, Natkański Zbigniew, Naze Waldemar, Nowacka Anna, Nowak Adam, Olszacki Władysław, Rak Krzysztof, Redziak-Dudek Urszula, Śp. Szafrański Tadeusz, Wasiak Jan, Witczak Jadwiga, Woźniak Lucyna, Wróblewski Marian.

XXXIII rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” zaprasza do udziału w obchodach tragicznej dla narodu polskiego, kolejnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, które rozpoczną się 13 grudnia 2014 roku (sobota) o godzinie 10:00.

Program uroczystości:

godz. 10.00 - Msza Święta w Kościele oo. Jezuitów pw. Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi przy ulicy H. Sienkiewicza 60, którą celebrować będzie ks. bp Adam Lepa;

godz. 11.00 – przemarsz uczestników przed „Pomnik-Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka” przy Kościele Podwyższenia Św. Krzyża w Łodzi ul. H. Sienkiewicza 38;

godz. 11.20 – okolicznościowe przemówienie oraz złożenie kwiatów.

Stan wojenny w grafice Stanisława Stachury

Informujemy, iż w poniedziałek, 8 grudnia o godzinie 12:00 w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi odbędzie się wernisaż prac Stanisława Stachury; ekspozycja będzie się składać z kilkunastu plakatów pochodzących z okresu stanu wojennego oraz plansz wystawienniczych, przybliżających szerszy kontekst wydarzeń politycznych pierwszej połowy lat 80.

           Stanisław Stachura jest artystą plastykiem, grafikiem i malarzem. W czasach PRL był członkiem opozycji antykomunistycznej, związanym z NSZZ „Solidarność” oraz Konfederacją Polski Niepodległej. W toku swojej działalności dysydenckiej stworzył dziesiątki antyreżimowych plakatów. Jego twórczość inspirowana była realizacjami polskich artystów opracowywanych dla Armii Krajowej w czasie wojny. Ekspozycja prac Stanisława Stachury połączona będzie ze spotkaniem, w toku którego artysta będzie miał okazję przybliżyć dzieje łódzkiej „Solidarności” w czasie stanu wojennego, realia pracy opozycyjnych artystów w latach 80., metody i techniki druku oraz kolportażu materiałów propagandowych podziemia antykomunistycznego. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających w godzinach otwarcia muzeum, w oddziale Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi przy ulicy Gdańskiej 13, sala 39.

Szczęść Boże Braci Górniczej!

Z okazji barbórkowego święta wszystkim Górnikom, Pracownikom Kopalni i ich Rodzinom życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy składa przewodniczący Zarządu Regionu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc.

„Niech Święta Barbara nieustannie otacza Was i Wasze Rodziny ochronnymi ramionami, zapewniając poczucie bezpieczeństwa, pewności dnia jutrzejszego”.

Przewodniczący ZR ZŁ NSZZ "Solidarność" Waldemar Krenc został uhonorowany Odznaczeniem "Za Zasługi Dla Kopalni Wegla Brunatnego Bełchatów".

Odznaczenie za długoletnią współpracę z Państwową Inspekcją Pracy oraz promowanie działań bezpiecznej pracy

Z okazji 95-lecia Państwowej Inspekcji Pracy w Polsce,przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc w dniu 19 listopada 2014 roku otrzymał medal za długoletnią współpracę z Państwową Inspekcją Pracy oraz promowanie działań bezpiecznej pracy.

Medal został przyznany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, a jego uroczyste wręczenie zorganizowano w Sali Konferencyjnej Łódzkiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. w Łodzi.Podczas spotkania uhonorowano też 99 laureatów nagrodami i wyróżnieniami za udział w konkursach: Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej, Buduj Bezpiecznie, Zdobądź Dyplom PIP, Najaktywniejszy Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71   starsze >>