Czytaj prasę

 

Aktualności

Waldemar Krenc ponownie przewodniczącym łódzkiej "Solidarności"

Przewodniczącym Regionu Ziemia Łódzka na kadencję 2014-2018 wybrany został - Waldemar Krenc, o wyborze zadecydowało 162 delegatów głosujących za kandydaturą dotychczasowego przewodniczącego, 23 głosy przypadły jego kontrkandydatowi.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” odbyło się 6 czerwca w auli Uniwersytetu Łódzkiego. Przed obradami WZDR delegaci i zaproszeni goście  uczestniczyli w mszy świętej w kościele pw. Św. Teresy przy Rondzie Solidarności” w Łodzi.

Prezydium Zjazdu

Na WZDR przybyli zaproszeni gości; wśród nich: Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, ks. Grzegorz Michalski, duszpasterz ludzi pracy, szef Regionu Mazowsze Andrzej Kropiwnicki, dotychczasowi przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Andrzej Słowik i Janusz Tomaszewski, mistrz olimpijski w jeździe szybkiej na lodzie Zbigniew Bródka, członek naszego związku, a także laureaci konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom: Prezes ZarząduZakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach, Florian Wlaźlak, a także Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego Bogusław Tyka.

Na łódzkie Walne Zebranie Delegatów przybył także przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda. Mijająca kadencja była jak zawsze trudna – mówił Przewodniczący – ale nie sadziłem, że rządzący postawią nam tak bezpardonowe warunki. Przewodniczący przypomniał akcje i protesty zorganizowane przez Związek, mówił o patologiach występujących w naszym państwie: umowy śmieciowe, walka Związku o podniesienie płacy minimalnej, braku polityki prorodzinnej, niskich płacach i o protestach przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego do 67 lat. Zebraliśmy prawie 3 mln podpisów złożyliśmy je do Sejmu, miałem wystąpienie w Sejmie, złożyliśmy skargę do Trybunału Konstytucyjnego. I co? I nic... ciągnął dalej P. Duda – Praca powinna przynosić korzyści –bo nie ma większego upokorzenia, jak pracując iść po zapomogę do opieki społecznej. Przewodniczący zachęcał do większego zaangażowania się w wybory samorządowe.

Waldemar Krenc - przewodniczący ZR ZŁ NSZZ "Solidarność"

W nadchodzącej kadencji naszym priorytetowym zadaniem będzie rozwój Związku oraz promocja NSZZ „Solidarność”. Uważam, że zakładając nowe organizacje, a także pozyskując nowych członków do już istniejących organizacji możemy zbudować silny Związek. Cieszy fakt, że do pracy związkowej angażuje się młode pokolenie Polaków. Zakładając organizację trzeba mieć dużo odwagi i determinacji, a tej młodym ludziom nie brakuje. Budujemy piękne pokolenie łódzkiej „Solidarności” - mówił  Waldemar Krenc, przewodniczący Regionu Łódzkiego. - W naszym Regionie, w ramach własnych struktur organizacyjnych, utworzyliśmy w minionej kadencji 40 nowych organizacji związkowych i działania te będziemy kontynuować.(...) Związek nie może unikać polityki. Trzeba śmiało wchodzić w politykę, żeby potem mieć partnerów do rozmowy. Dzięki temu zdobywamy też zaufanie ludzi.(...) W ubiegłej kadencji mieliśmy 3 bardzo poważne przypadki łamania praw pracowniczych w Kutnie, Radomsku i wcześniej w Sieradzu. Związek pokazał swój sprzeciw wobec łamania prawa i determinację  w dążeniu do ukarania naprawdę winnych. Nie było takiego miejsca, takiego miasta w Regionie, w którym bym w ciągu minionej kadencji nie był dwa trzy razy, nie było krzywdy wyrządzanej członkom Związku, nad którą bym się nie pochylił... . Jestem na każde zawołanie i tak mam zamiar dalej działać.

Po wysłuchaniu sprawozdań delegaci udzielili ustępującemu Zarządowi Regionu absolutorium.

WZDR wybrało, oprócz przewodniczącego Regionu, nowe władze Związkowe na kadencję 2014 – 2018. Spośród 197 delegatów obecnych na Zjeździe, wybrano 52 osoby do Zarządu Regionu, a także dziewięcioosobowy skład Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz 11 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.

Zaprzysiężenie nowo wybranego Zarządu Regionu i Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Jedną z najważniejszych wypracowanych przez Zjazd uchwał jest uchwała programowa, w której zawarto główne kierunki działania Związku na lata 2014-2018. Są to m.in.: obrona praw pracowniczych, obrona istniejących miejsc pracy, kontynuowanie działań na rzecz zmian prawa w zakresie pomocy państwa w zatrudnianiu osób pow. 50-ego roku życia. Jako priorytetowe zadania uznano pozyskiwanie nowych członków, promocja Związku, prawne zagwarantowanie wzrostu wynagrodzeń, zabieganie o opracowanie tzw. „koszyka socjalnego”, podejmowanie starań o opracowanie systemu zasiłków i osłon socjalnych. Delegaci podjęli również szereg uchwał i stanowisk oraz przyjęli przez aklamacje List do Arcybiskupa Archidiecezji Łódzkiej Marka Jędraszewskiego, w którym wyrażono podziękowanie za dar kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II.

List otwarty przewodniczącego KK NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy

List otwarty przewodniczącego Piotra Dudy do członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” z okazji 25-lecia wyborów 4 czerwca 1989 roku – największego zwycięstwa „Solidarności”.

Tak jak największym zwycięstwem polskich robotników było powstanie w 1980 roku Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, tak największym zwycięstwem „Solidarności” były wybory 4 czerwca 1989 roku. Dzisiaj z powodów politycznych i bieżących interesów obecnej władzy z premedytacją fałszuje się ten historyczny fakt.

Do rozmów przy okrągłym stole i pierwszych częściowo wolnych wyborów doszło dzięki fali strajków w 1988 roku, prowadzonych przez organizacje zakładowe Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Do rozmów i wyborów przystąpił nie Lech Wałęsa i Komitet Obywatelski, ale Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, ze swoim przewodniczącym na czele. Powołanie w grudniu 1988 roku Komitetu, którego nazwa brzmiała Komitet Obywatelski przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, choć formalnie niezależny, był w istocie jedynie formą organizacyjną, swoistym narzędziem Związku, bez którego Komitet nie miał racji bytu.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” zawsze był związkiem zawodowym, który w różnym czasie, z konieczności, musiał spełniać różne role, takie jak: ruchu społecznego, opozycji demokratycznej, konspiracji, komitetu wyborczego, czy też parasola ochronnego nad transformacją ustrojową. I co najważniejsze – role te wypełnił, do dzisiaj płacąc za to ogromną cenę. Bez „Solidarności” i jej milionów członków, nigdy by się to nie dokonało.

Nikt nie mógł być członkiem naszego Związku inaczej, niż poprzez przynależność do zakładowej lub międzyzakładowej organizacji „Solidarności”. Nikt nie mógł być w jego władzach, jeśli nie przeszedł całej demokratycznej procedury wyborczej, od zakładu, poprzez region, aż do władz krajowych. I tak jest do dzisiaj.

Nigdy nie było pierwszej i drugiej „Solidarności”. Związek nasz od swojego powstania nigdy nie przerwał działalności, nawet po wprowadzeniu stanu wojennego, przez wiele lat trwając w konspiracji. W przeciwnym razie, za kpinę należałoby uznać słowa ówczesnego przewodniczącego Lecha Wałęsy, które wygłosił w 1984 roku przy grobie zamordowanego, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki: „Solidarność” żyje, bo ty oddałeś za nią życie”. Jeśli była pierwsza i druga, to należałoby uznać, że Jaruzelski pokonał „Solidarność”, a to jest oczywistą historyczną bzdurą.

Od samego początku dumnie trzymamy te same sztandary, a większość z naszych dzisiejszych członków, w tym w najwyższych władzach Związku, jest w nim nieprzerwanie od samego początku, ani na chwilę nie zaprzestając swojej działalności. Wielu z nich było internowanych, więzionych, szykanowanych i wyrzucanych z pracy. Oni nigdy nie byli w dwóch „Solidarnościach”. Jeśli już, to inni ją opuszczali, zdradzali czy zaprzedali swoje legitymacje w imię własnego interesu. Tym bardziej na ponury chichot historii zakrawa fakt, że nadal po 25 latach w wolnej Polsce, za działalność związkową, przy obojętności władzy, szykanuje się i wyrzuca ludzi z pracy.

Oficjalne państwowe obchody 25 rocznicy 4 czerwca 1989 roku, bez formalnego współudziału Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, którego udział celowo pominięto polityczną decyzją obecnie rządzących, w odwecie za walkę „Solidarności” o prawa pracownicze i obywatelskie, stają się karykaturalne, pozbawione wewnętrznej siły ducha solidarności i wolności.

Nie ma wolności bez "Solidarności"!!!

Piotr Duda

Solidarność na ulicach Radomska

Blisko 800 związkowców z Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność" przyjechało 22 maja br do Radomska w proteście przeciwko zwolnieniu dyscyplinarnym z pracy Anny Kaurzel przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej  NSZZ „Solidarność” w Szpitalu Powiatowym w Radomsku; nie pomogły rozmowy, ani kolejno wymieniane pisma, powoływanie się na przepisy prawa, a nawet  głos związkowców na sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego w dniu 6 maja - Anna Kaurzel dalej pozostaje bez pracy.

 

Związkowcy najpierw pikietowali przed radomszczańskim Szpitalem, a następnie przeszli ulicami Radomska przed Starostwo Powiatowe, aby  by pokazać staroście i dyrekcji szpitala, że nie zgadzają się z ich decyzjami. Waldemar  Krenc, przewodniczący łódzkiej „Solidarności” zapowiedział, że we wrześniu przyjadą protestować związkowcy z całej Polski - Bo nie można bezkarnie łamać  prawa – mówił Przewodniczący. Protestujący nie złożyli petycji na ręce dyrektora, czy też starosty, natomiast do Prokuratury skierowane zostało zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektora Szpitala.

Manifestacja w Radomsku

22 maja 2014 odbędzie się manifestacja w obronie  bezprawnie zwolnionej z pracy przewodniczącej Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Ochrony Zdrowia w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Anny Kaurzel - manifestacja rozpocznie się o godzinie 13 przed Szpitalem Powiatowym w Radomsku, skąd protestujący wyruszą pod Starostwo Powiatowe.

Pretekstem do zwolnienia Anny Kaurzel było złamanie tajemnicy zawodowej, a prawdziwym powodem zwolnienia była jej działalbość związkowa, na skutek której:

- kontrole Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzone na wniosek zwolnionej Koleżanki ujawniły nieprawidłowości i zobowiązały Dyrektora Szpitala do wypłacenia ponad 4 mln zł. zaległych wynagrodzeń z tytułu wzrostu kontraktów,

- A. Kaurzel wniosła pozew do Sądu Pracy, który zobowiązał pracodawcę do dokonania wpłaty z zaległych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ponad 2 mln zł.

Szczegóły w Komunikacie nr 13 z dnia 6 maja 2014 r.

Solidarność na sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego

We wtorek, 6 maja na sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego odbyła się dyskusja na temat łamania praw pracowniczych przez dyrektora Szpitala Powiatowego w Radomsku; na posiedzenie przybyli przedstawiciele Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"na czele z przewodniczącym Zarządu Regionu Waldemarem Krencem.

 

Sprawa dotyczy zwolnienia dyscyplinarnego z pracy przewodniczącej KM NSZZ „Solidarność” w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Anny Kaurzel. - Dla nas tak ewidentnego złamania prawa jeszcze nie było. Gdy tylko wpłynie do nas odpowiedź na skargę do zarządu powiatu, złożymy do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa - powiedział przewodniczący Waldemar Krenc.

Rozmowa z W. Krencem tutaj

Sprawdzam polityka

Rozpoczęła się kampania społeczna przygotowana przez NSZZ "Solidarność" -  "Sprawdzam polityka", jej celem jest rozliczenie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego posłów z ich aktywności w Sejmie i Senacie.

"Solidarność" będzie piętnować tych kandydatów do PE, którzy głosowali za przyjęciem antypracowniczych przepisów. Więcej na stronie internetowej www.sprawdzampolityka.pl, gdzie można prześledzić aktywność posłów i senatorów w poszczególnych głosowaniach. Dzięki temu wyborcy będą mogli świadomie podejmować decyzje dotyczące kandydatów ze swoich okręgów wyborczych.

Pracodawca Przyjazny Pracownikom

15 kwietnia br w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia  Statuetek i Certyfikatów VI edycji konkursu„Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, której organizatorem jest Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”; akcja ma na celu promowanie dobrych praktyk w zakładach pracy, a o wyborze decyduje Komisja Certyfikacyjna, w skład której wchodzą przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP oraz prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Wyróżniony certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” ma prawo posługiwania się nim przez okres trzech lat. W tym czasie nie może ponownie wystartować w konkursie. Można też stracić certyfikat w przypadku, gdy łamane będą prawa pracownicze i zasady dialogu społecznego.

Miło nam donieść, iż w tej edycji, wśród laureatów znalazły się dwa zakłady z naszego Regionu, zgłoszone przez organizacje zakładowe NSZZ „Solidarność”: ZOZ Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi i Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach. Wyróżnionym nagrody wręczali prezydent RP Bronisław Komorowski oraz przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Oprócz delegacji z ww. zakładów składających się m.in. z członków organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” w uroczystości wziął udział również przewodniczący NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej Waldemar Krenc.

Na zdjęciu m.in. Krzysztof Górny - przewodniczący OZ NSZZ "Solidarność" w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach (trzeci z lewej) oraz Marian Laskowski - przewodniczący OZ NSZZ "Solidarność" w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi (drugi z prawej).<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66   starsze >>