Czytaj prasę

 

Aktualności

Podzielmy się podatkiem

Podzielmy się swoim podatkiem - aby to zrobić wystarczy w zeznaniu podatkowym wskazać organizację bądź osobę, na rzecz której ma nastąpić przekazanie odliczonej kwoty podatku; prosimy o przekazanie „jednego procenta” na jedno z poniższych organizacji lub osób.

Na Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Turystki i Rekreacji w Łodzi

Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Łodzi z siedzibą przy ul. Kamińskiego 18  prosi o wsparcie działalności poprzez przekazanie 1 procenta podatku dochodowego. Stowarzyszenie jest organizatorem m.in. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków.

Numer KRS:   0000163719


Dla Jacka Myślaka

Zwracamy się do Państwa o pomoc dla naszego kolegi Jacka Myślaka z NSZZ „Solidarność” Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, członka Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „S” obecnej kadencji, który doznał udaru rdzenia kręgowego. W jednej chwili z aktywnego zawodowego strażaka stał się inwalidą niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Każda złotówka to mały krok ku szansie na jego usamodzielnienie.

Wypełniając PIT wystarczy podać : KRS Fundacji 0000186434. Cel szczegółowy l % wpisać „Na leczenie Jacka Myślaka 268/M".


Przekaż 1% podatku dla Natalii Kołodziejczyk

Natalii Kołodziejczyk, córki członka komisji rewizyjnej NSZZ „S” w Dalkia Łódź. Natalia urodziła się z zespołem wad wrodzonych. Zdiagnozowano obustronny niedosłuch, niedorozwój gałki ocznej, niskorosłość, hipoplazję nerki. Mimo problemów zdrowotnych jest dzieckiem pogodnym, dzielnie walczącym o lepsze jutro.

Pomóżmy Natalii przekazując 1% podatku lub darowiznę Fundacji AVALON z dopiskiem Kołodziejczyk 3087. KRS: 0000270809

19 marca - Święty Józef, Patron Ludzi Pracy

Każdego roku w dniu 19 marca w sposób szczególny czcimy św Józefa – jako głównego patrona naszej Archidiecezji oraz jako patrona Świata Pracy, modlitewne spotkanie łódzkiego Świata Pracy odbędzie się w środę 19 marca 2014 roku w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi przy ulicy ks Skorupki.

Nabożeństwo dla Świata Pracy pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Marka Jędraszewskiego zostanie odprawione o godz. 18.00.Homilię wygłosi Biskup Marian Florczyk z Kielc.

Zapraszamy członków NSZZ „Solidarność” wraz z rodzinami oraz jak największą rzeszę ludzi pracy do udziału we Mszy Św. Szczególnie gorąco zapraszamy poczty sztandarowe.

Niech nasze spotkanie pod patronatem św. Józefa Robotnika stanie się wspólną modlitwą w intencji najważniejszych spraw i problemów, którymi żyje obecnie świat pracy.

8 marca br. Protest przed ambasadą Rosji w Warszawie

Dając poparcie mieszkańcom Ukrainy w jej walce o suwerenność „Solidarność” zorganizowała 8 marca pikietę przed ambasadą Rosji w Warszawie; wzięło w niej udział ponad 2 tysiące osób z całej Polski, w tym około 100 z naszego Regionu, na czele z przewodniczącym ZR Waldemarem Krencem.

 

Razem ze związkowcami z Regionu Ziemia Łódzka w pikiecie udział wzięła grupa studentów Uniwersytetu Łódzkiego z Ukrainy.

Zabierając głos przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda zauważył., że „Solidarność”, choć głównie zajmuje się obroną godności ludzi pracy, musi reagować, kiedy gdzieś dzieje się krzywda. „W latach stanu wojennego Europa pomagała nam. Teraz my musimy pomóc naszym gnębionym przez Rosję sąsiadom.”

Gościem honorowym pikiety był Andriej Gabrow, wiceprzewodniczący Rady Majdanu. Podziękował Polakom i „Solidarności" za wsparcie. „Polacy od początku byli z nami. Czuliśmy wasze wsparcie, dostawaliśmy od was pomoc. Dziękujemy każdemu z was z osobna i wszystkim razem – mówił podczas wiecu.”

Związkowcy protestują, a Lidl dzieli klientów

W dniu 1 marca 2014 roku w godzinach 12-14 została przeprowadzona ogólnopolska akcja we wszystkich placówkach sieci handlowej LIDL w Polsce; w Regionie Łódzkim akcja była przeprowadzona w 18 placówkach tej sieci, a polegała ona na blokowaniu kas poprzez płacenie "groszami" oraz rozdawaniu ulotek klientom, w których byli informowani o powodach tej akcji.

Klienci w większości podchodzili do tej akcji z dużym zrozumieniem, przyjmowali od związkowców ulotki oraz wyrażali poparcie dla tej akcji. Zrozumienia tego nie wykazywali natomiast kierownicy sklepów.

Zdarzały się przypadki, że próbowano wyprosić związkowców ze sklepu, odmawiano przyjęcia bilonu za zakupione zakupy lub np. wyznaczano do tego celu tylko jedną kasę w sklepie. Takie działania kierownictwa LIDL-a świadczą o tym, iż nie tylko nie szanują swoich pracowników, ale również klientów nie posiadających kart płatniczych lub pliku banknotów w portfelach. Tak więc Lidl podzielił klientów na biednych i bogatych.

Przypominamy, iż NSZZ "Solidarność" domaga się:

- Przywrócenia do pracy bezprawnie zwolnionych działaczy związkowych

- Utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

- Zwiększenia zatrudnienia

- Godnych warunków pracy i godnej płacy

- Przestrzegania praw pracowniczych i związkowych

1 marca Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

W 2011 roku 1 marca ustanowiono Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” - tego dnia w 1951 r, w mokotowskim więzieniu stracono siedmiu członków IV komendy Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolności i Niezawisłość” sprzeciwiającego się komunistycznej władzy; w sobotę, 1 marca w Łodzi odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

Święto to jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny. Po zakończeniu walki z niemieckim okupantem, „Żołnierze Wyklęci” rozpoczęli walkę w obronie niezależności, w obronie polskości. Było ich wielu, czuli się dumni, że są Polakami. Byli poniżani, torturowani i mordowani. Byli prawdziwymi bohaterami. Jak co roku, tego dnia przedstawiciele łódzkiej „Solidarności”, środowisk patriotycznych, instytucji państwowych, organizacji społecznych oddali hołd „Żołnierzom Wyklętym” składając wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Komunizmu przy al. Anstadta w Łodzi.

Bojkot sklepów sieci LIDL

W piątek, 21 lutego 2014 w ramach ogólnopolskiej akcji, łódzka „Solidarność” pikietowała przed sklepem sieci „LIDL” przy alei Piłsudskiego w Łodzi; podczas akcji rozdawano ulotki oraz zorganizowano konferencję prasową, na której przewodniczący Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc  zaapelował o zaniechanie robienia zakupów w sieci sklepów „LIDL”w miesiącu lutym.

 

Przyczyną akcji „Solidarności” są antyzwiązkowe i antypracownicze działania zarządu tej sieci sklepów.

Od chwili powstania Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” zarząd  firmy prowadził zdecydowane działania antyzwiązkowe, polegające na utrudnianiu działalności, pozorowaniu dialogu, ograniczaniu liczby członków. Finałem tych działań było dyscyplinarne wyrzucenie z pracy przewodniczącej i jej zastępcy. Związkowcy, w ciągu swojej rocznej działalności („S” utworzono w styczniu ubiegłego roku) domagali się m.in.: poprawy warunków pracy i godnej płacy, zwiększenia zatrudnienia, stałych umów o pracę.

Apel o pomoc dla narodu ukraińskiego

Nie możemy być obojętni wobec tragedii w Kijowie, nie możemy być obojętni wobec ofiar na Ukrainie - Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” postanowił włączyć się w akcję pomocy humanitarnej dla narodu ukraińskiego i przekazał na ten cel środki finansowe.

„Solidarność” przygotowuje konwój z transportem humanitarnym na Ukrainę. Będą to przede wszystkim środki opatrunkowe i materiały pierwszej pomocy medycznej. Pierwszy transport powinien wyruszyć już w przyszłym tygodniu i zostanie sfinansowany ze zbiórki wśród członków Związku.

W imieniu całego Związku zbiórką pomocy zajmuje się Region Świętokrzyski. Działania te wspierają również regiony: Rzeszowski, Środkowo-Wschodni i Ziemia Przemyska.

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej apeluje nie tylko do członków Związku, ale również do wszystkich chcących wesprzeć nasze działania, o przekazywanie środków na konto:

 

Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność”

34 1020 2629 0000 9102 0009 1546

(z dopiskiem: „UKRAINA”)

 

lub na konto Regionu Ziemia Łódzka:

97 1160 2202 0000 0000 3099 9482

90-229 Łódź, ul. Kamińskiego 18

(również z dopiskiem „UKRAINA”)

 

lub bezpośrednio w kasie Biura Zarządu Regionu (adres jak wyżej).

 

Wyraźmy solidarność i poparcie. Nie bądźmy obojętni na to, co dzieje się tak blisko nas!



<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65   starsze >>