Czytaj prasę

 

Aktualności

Obrady Sztabu Protestacyjnego NSZZ Solidarność w Katowicach - ogłoszono pogotowie strajkowe w całym kraju

Dzisiaj o godzinie 12 (piątek, 16 stycznia) w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” w Katowicach rozpoczął obrady sztab protestacyjny NSZZ „Solidarność”, składający się z szefów wszystkich regionów i sekretariatów branżowych.

Zapadły już pierwsze decyzje co do działań mających na celu wsparcie dla strajkujących górników. Zostało ogłoszone pogotowie strajkowe w całym kraju. Początkowo akcja protestacyjna ma polegać na oflagowaniu zakładów pracy oraz prowadzeniu kampanii informacyjnej wyjaśniającej przyczyny protestu. Wzywamy wszystkie organizacje związkowe do przyłączenia się do akcji protestacyjnych i oflagowania swoich zakładów pracy.

Stanowisko Prezydium ZR ZŁ NSZZ Solidarność ws. protestu w Kompanii Węglowej

Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” solidaryzuje się z górnikami i w pełni popiera protest związków zawodowych broniących miejsc pracy (pełny tekst stanowiska Prezydium poniżej).

Święto Trzech Króli

Uroczyste obchody Święta Objawienia Pańskiego zwane Świętem Trzech Króli stały się już tradycją w naszym mieście; kolejny raz dzięki, Stowarzyszeniu Powrót Trzech Króli, mieszkańcy Łodzi mogą uczestniczyć w obchodach najstarszego, a jednocześnie jednego z najważniejszych Świąt Chrześcijańskich oraz oddać hołd Dzieciątku Bożemu.

6 stycznia 2015 roku wraz ze Stowarzyszeniem Trzech Króli zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach tego święta. Poniżej przedstawiamy program obchodów:

godz. 11.00 - Msza św. w kościele pw. Matki Boskiej Fatimskiej przy ul. Kilińskiego 228 pod przewodnictwem ks. Abp Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego

godz. 12.00 - Anioł Pański pod przewodnictwem ks. abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego

godz. 12.20-13.15 - Przemarsz orszaku i śpiewanie kolęd, po drodze scenki na platformach:

- Herod i Arcykapłani oraz Uczeni w Piśmie

- Aniołowie głoszą Dobrą Nowinę

- Diabły zniechęcają do odwiedzenia Dzieciątka

- Diabły kuszą

- Walka Diabłów z Aniołami – zło atakuje

godz. 13.15 - przy Szopce: Mędrcy składają dary

godz. 13.30-14.00 - Tradycyjna Szopka

Trasa orszaku: Zbiórka uczestników przy kościele MB Fatimskiej (ul. Kilińskiego 228), przemarsz ulicami Zarzewską, Sieradzką, Piotrkowską do Archikatedry Łódzkiej.

Obchody 33 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

W Łodzi obchody 33 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zorganizowane przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” rozpoczęły się mszą świętą w Kościele ojców Jezuitów pw Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi przy ulicy Henryka Sienkiewicza 60, której przewodniczył ks bp Adam Lepa.

 

Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli ulicą Sienkiewicza pod  „Pomnik-Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka” przy Kościele Podwyższenia Św. Krzyża w Łodzi ul. H. Sienkiewicza 38.

Pod Pomnikiem W. Krenc w swoim przemówieniu przypomniał, iż zbrodniarz stanu wojennego, Wojciech Jaruzelski został pochowany z honorami państwowymi, a niedawno zmarły Kazimierz Świtoń, współtwórca wolnych związków zawodowych, został pochowany jedynie asyście sztandarów „Solidarności”.

Na zakończenie obchodów przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów oraz zostały zapalone znicze.

Uhonorowani za walkę o niepodległość Polski i prawa człowieka

12 grudnia 2014 roku, w wigilię obchodów 33 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego  w Polsko-Amerykańskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia Medali „O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 - 4 VI 1989".

Medale wręczali członkowie Kapituły na czele z jej przewodniczącym Jerzym Kropiwnickim. Była to już jedenasta edycja, a tym razem za zaangażowanie w działalność na rzecz niepodległej ojczyzny Medale przyznano następującym osobom: Borusiewicz Mirosław, Cieślakowski Mirosław, Dąbrowska Barbara, Dudek Zdzisław, Dychto Mariusz, Grzelczak Czesława, Kądziela Sławoj, Natkański Zbigniew, Naze Waldemar, Nowacka Anna, Nowak Adam, Olszacki Władysław, Rak Krzysztof, Redziak-Dudek Urszula, Śp. Szafrański Tadeusz, Wasiak Jan, Witczak Jadwiga, Woźniak Lucyna, Wróblewski Marian.

XXXIII rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” zaprasza do udziału w obchodach tragicznej dla narodu polskiego, kolejnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, które rozpoczną się 13 grudnia 2014 roku (sobota) o godzinie 10:00.

Program uroczystości:

godz. 10.00 - Msza Święta w Kościele oo. Jezuitów pw. Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi przy ulicy H. Sienkiewicza 60, którą celebrować będzie ks. bp Adam Lepa;

godz. 11.00 – przemarsz uczestników przed „Pomnik-Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka” przy Kościele Podwyższenia Św. Krzyża w Łodzi ul. H. Sienkiewicza 38;

godz. 11.20 – okolicznościowe przemówienie oraz złożenie kwiatów.

Stan wojenny w grafice Stanisława Stachury

Informujemy, iż w poniedziałek, 8 grudnia o godzinie 12:00 w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi odbędzie się wernisaż prac Stanisława Stachury; ekspozycja będzie się składać z kilkunastu plakatów pochodzących z okresu stanu wojennego oraz plansz wystawienniczych, przybliżających szerszy kontekst wydarzeń politycznych pierwszej połowy lat 80.

           Stanisław Stachura jest artystą plastykiem, grafikiem i malarzem. W czasach PRL był członkiem opozycji antykomunistycznej, związanym z NSZZ „Solidarność” oraz Konfederacją Polski Niepodległej. W toku swojej działalności dysydenckiej stworzył dziesiątki antyreżimowych plakatów. Jego twórczość inspirowana była realizacjami polskich artystów opracowywanych dla Armii Krajowej w czasie wojny. Ekspozycja prac Stanisława Stachury połączona będzie ze spotkaniem, w toku którego artysta będzie miał okazję przybliżyć dzieje łódzkiej „Solidarności” w czasie stanu wojennego, realia pracy opozycyjnych artystów w latach 80., metody i techniki druku oraz kolportażu materiałów propagandowych podziemia antykomunistycznego. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających w godzinach otwarcia muzeum, w oddziale Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi przy ulicy Gdańskiej 13, sala 39.


<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68   starsze >>